02 lipiec 2020

W ramach usługi dodatkowej można zamówić odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych sprzed posesji.

Usługa dodatkowa realizowana jest poprzez:

1) podstawienie na nieruchomość worka z tkaniny polipropylenowej przeznaczonego na odpady budowlane i rozbiórkowe,
2) odbiorze zapełnionego worka, o którym mowa w pkt 1,
3) zagospodarowaniu odebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

Koszt usługi to 420 zł brutto za tonę odpadów budowlanych i rozbiórkowych.

 

 

02 lipiec 2020

W związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, która obowiązuję od dnia 06.09.2019 r. ulegają zmianie obowiązki w zakresie terminu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zamieszkanie na nieruchomości mieszkańca lub jego wyprowadzenie się, narodziny dziecka, zgon mieszkańca oraz inne zdarzenia mające wpływ na wysokość zobowiązania z tytułu opłaty), właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (w związku z powyższym np. deklaracje za miesiąc wrzesień należy składać do 10 października i analogicznie w miesiącach następnych).

Zgodnie z artykułem 6m ust. 4 ucpg właściciel nieruchomości nie może złożyć deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny.

Wyjątkiem od powyższej reguły jest złożenie deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania w związku ze śmiercią mieszkańca. Wówczas nową deklarację należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.

W przypadku zakończenia zamieszkiwania np. w związku ze sprzedażą nieruchomości lub zakończeniem umowy najmu, należy złożyć deklarację, a jako powód jej złożenia wskazać „wygaśnięcie obowiązku”. W takiej deklaracji nie wskazuje się kwoty do zapłaty.

Zmiana nie dotyczy obowiązku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. W tym przypadku nadal pozostaje termin 14–dniowy termin zgłoszenia zamieszkiwania na danej nieruchomości.

Istotną zmianą w dotychczas obowiązujących przepisach jest wprowadzenie przepisów karnych za niedopełnienie obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Właściciel nieruchomości podlega wówczas karze grzywny wymierzanej na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

 

 

07 czerwiec 2018

Czym są organizacje pozarządowe?

Organizacja pozarządowa to organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.

Organizacje pozarządowe bywają nazywane trzecim sektorem, obok sektora publicznego (władz, administracji publicznej) i rynkowego (biznesu, przedsiębiorczości). Organizacje pozarządowe – w odróżnieniu od organów publicznych a podobnie jak biznes – są prywatne i powstają z inicjatywy ich założycieli (prywatnych osób), ale – w odróżnieniu od biznesu a podobnie jak władze publiczne – działają w interesie publicznym a nie prywatnym. Warto dodać, iż poziom zaangażowania ludzi w działalność NGO wpływa pozytywnie na aktywność tzw. społeczeństwa obywatelskiego i pośrednio przyczynia się do lepszej współpracy wszystkich ośrodków władzy i administracji z obywatelami.

W polskim prawie definicję ustawową organizacji pozarządowej zawiera art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), zgodnie z którym organizacjami pozarządowymi są, nie będące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustaw, w tym fundacje i stowarzyszenia, przy czym niektórych przepisów ustawy nie stosuje się do fundacji publicznych i fundacji partii politycznych.

Ważne! Nie każda organizacja pozarządowa jest organizacją pożytku publicznego i może otrzymać wsparcie 1% podatku przy rozliczaniu podatku dochodowego!

Chcesz znaleźć organizację pozarządową?

Wyszukiwarka NGO (organizacji pozarządowych): http://bazy.ngo.pl

Wyszukiwarka OPP (organizacji pożytku publicznego): http://bopp.pozytek.gov.pl/

Wnioski organizacji pozarządowych

Wnioski "małe dotacje"

Informacje Urzędu Gminy Psary dla NGO:

Zarządzenie o przyznaniu dotacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

07 czerwiec 2018

 

GGP kwiecien

 

Głos Gminy Psary

Kwiecień 2023

W bieżącym wydaniu m.in.:

 • Kolejne inwestycje w Gródkowie
 • Prace na ulicy Ogrodowej zakończone
 • 5 mln zł dla Gminy Psary na inwestycje
 • Pomieszczenia OSP Strzyżowice po remoncie
 • Modernizujemy kolejne place zabaw
 • Światowy Dzień Wody z ZGK
 • 40-lecie istnienia gromady zuchowej „Leśnej Skrzaty”
 • Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja
 • Za nami Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary
 • Spotkanie ze Stanisławem Kmiecikiem

Wydania z 2023 roku

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2023 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Kolejne inwestycje w Gródkowie / Prace na ulicy Ogrodowej zakończone / 5 mln zł dla Gminy Psary na inwestycje / Pomieszczenia OSP Strzyżowice po remoncie / Modernizujemy kolejne place zabaw / Nowe drogi w Preczowie i Górze Siewierskiej / Otrzymamy większe dofinansowanie na budowę wodociągu / Światowy Dzień Wody z ZGK / Nie bądź obojętny – reaguj! / 40-lecie istnienia gromady zuchowej „Leśnej Skrzaty” / Rozbudowa hali FM Logistic w Psarach / Czego ludzie nie widzą / Uczciliśmy Święto Konstytucji 3 Maja / „Ranczo” zagrało w gminie Psary / Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w psarskiej bibliotece / Za nami Dni Kultury Ekologicznej w gminie Psary / 8 lat minęło / Uniwersytet Trzeciego Wieku – kolejny wykład za nami! / Spotkanie ze Stanisławem Kmiecikiem / Żyj zdrowo i aktywnie! / Wymarzona szkoła w Strzyżowicach / Za nami rekrutacje do żłobka i przedszkoli / Wiosna sprzyja korzystnym zmianom w naszych organizmach. Skorzystaj na tym i Ty! / Mistrzostwa Gminy Psary w Piłce Nożnej Chłopców / Mistrzostwa Gminy Psary Szkół Podstawowych w Koszykówce / Znamy zwycięzców Turnieju Tenisa Stołowego! / Wiosenne Podchody w gminie Psary / Zapraszamy na Dzień Dziecka

  Głos Szkolny: 80. rocznica Powstania w Getcie Warszawskim / Znamy zwycięzców „Omnibusa” / Wiosenne podchody w Strzyżowicach / Wirtualna gazetka szkolna w Psarach

 


Spis treści:

   Nowa drukarka brajlowska w Urzędzie / Doświetlone przejścia dla pieszych / Umowa na budowę Centrum Przesiadkowego w gminie Psary / Prace na ulicy Brzeźnej trwają / Podpisano umowę na rozbudowę Ośrodka Kultury i OSP w Preczowie / Ruszyła przebudowa mostu w Preczowie / Informacja na temat opłaty śmieciowej w gminie Psary / Strażackie podsumowanie roku 2022 / Pracowita wiosna w ZGK / Trwają kontrole szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków / Wręczono Stypendia Sportowe Wójta Gminy Psary / Metrolinie w gminie Psary / Obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku / Mój ulubiony wiersz w bibliotece w Psarach / Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Pokaz mody w bibliotece / GOK Gminy Psary kształcił młodych dziennikarzy / Masaż, czyli naturalna metoda przywracania zdrowia / Kalendarz wydarzeń na 50-lecie Gminy PsaryGłos Szkolny: 

  Dzień kolorowej skarpetki – wspieramy osoby z  zespołem Downa / Czytam z klasą – lekturki spod chmurki”, czyli międzynarodowy projekt edukacyjny w Psarach / Międzynarodowy Dzień Teatru w Sarnowie / Pierwszy Dzień Wiosny / Dzień Afryki w przedszkolu w Dąbiu / Owce w sieci / Uniwersytet Dzieci w Klasie / Ławka przyjaźni / Relaks ze sztuką / Międzynarodowy Dzień Liczny PI /Piąta mobilność projektu „Otwarty umysł, zręczne ręce”
 • Głos Gminy Psary LUTY 2023 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Remont pomieszczeń dla OSP Strzyżowice / Zakończono remont w byłej szkole w Malinowicach / Postępy inwestycji w Górze Siewierskiej / Nowa droga w Gródkowie / Zakończono remont drogi i chodnika w Malinowicach / Ulica Kalcytowa w Górze Siewierskiej zostanie przebudowana / Nowy wizerunek siedziby ZGK w Górze Siewierskiej / Modernizacja placu zabaw w Malinowicach / Nowe stawki za gospodarowanie odpadami / Ogłoszenie w sprawie naboru wstępnego na odnawialne źródła energii (OZE) / Wydaliśmy 473 tys. zł z funduszu sołeckiego / Linie metropolitalne w praktyce / Program „Czyste Powietrze” – złóż wniosek na nowych warunkach w Urzędzie Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych kwiecień – czerwiec 2023 / Segregacja ma sens / Pakiet powitalny dla nowonarodzonych mieszkańców / Wypowiedz się na temat zmian w komunikacji autobusowej / Ścieki pod ścisłą kontrolą / Debiut teatru amatorskiego w gminie Psary / GOK Gminy Psary wspiera zdrowie psychiczne młodzieży / Kulturalna uczta w CUS-ie / Podaruj swój 1,5% podatku

  Głos Szkolny:  Jesteśmy EKO / Mistrzyni Szymborska / Profilaktyka czerniaka / Wulkan w przedszkolu w Strzyżowicach / Gawęda o książce / Nie dla smogu! / „Mały sport – wielka radość” / Spektakl teatralny „Opowieść wigilijna”

 

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2023 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Nowe wyposażenie PSZOK / Rusza przebudowa ulicy Brzeźnej w Preczowie / Prace w Górze Siewierskiej ruszyły pełna parą / OSP Dąbie z nowym sprzętem / Nowe tablice z nazwami ulic i obiektów publicznych /Centrum Dystrybucyjne Carrefour już działa / Budżet Psar na 2023 rok / Za nami Noworoczne Spotkanie Samorządowe /Kolejna linia metropolitalna w gminie Psary / Za nami udany rok / Zapraszamy na spacer do Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej / 50-lecie Gminy Psary / Stan powietrza w naszej gminie / Nowa firma odbierająca śmieci / Rekrutacja pracownika w firmie Reko / Fotoksiążki dla Jubilatów / Wakacyjne dyżury przedszkoli w gminie Psary / Przypominamy o obowiązku umieszczania tabliczki z numerem porządkowym / Przypominamy o kontrolach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków / Uzbieraliśmy prawie 108 tys. zł dla WOŚP / Mistrzostwa Gminy Psary Szkół Podstawowych w Tenisie Stołowym Chłopców i Dziewcząt / Koncert Noworoczny w Sarnowie / Ferie z Gokiem w gminie Psary / Nowoczesna biblioteka / Święto babci i dziadka w Preczowie / Koncertowy koniec roku / Kalendarz wydarzeń kulturalnych

  Głos Szkolny: III Powiatowy Konkurs „Wielcy Polacy”- Adam Mickiewicz / Jasełka w Strzyżowicach / Laboratoria przyszłości / Szlachetna Paczka w Strzyżowicach / Zajęcia Uniwersytetu Dziecięcego Akademii WSB w Psarach / Sukcesy uczniów z Sarnowa / zimowa pomoc dla ptaków / Paczuszka dla Maluszka / Zimowy tydzień w przedszkolu w Strzyżowicach / Przedszkolaki w Funzeum

 

Wydania z 2022 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Rozbudowa sieci wodociągowej / Nowa nawierzchnia placu zabaw i trampoliny zewnętrzne w Goląszy Górnej / Przebudowa drogi w Dąbiu Chrobakowym zakończona / Budowa windy w Ośrodku Zdrowia w Psarach zakończona / Przy szkole w Gródkowie powstaje parking / Nowe altany w gminie Psary / Łącznik kanalizacyjny do Wojkowic wykonany / Ruszyła budowa placu zabaw w Strzyżowicach / Psary 10. w Polsce w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" / Stypendia Wójta Gminy Psary rozdane / Wybrane kursy autobusowe będą się zatrzymywać przy cmentarzu w Psarach / Wybraliśmy kartkę Bożonarodzenową na 2022 rok / Wyjątkowi Jubilaci w naszej gminie / Odblaski mogą uratować życie / Wybory w terenowych kołach Polskiego Związku Emerytów / Odśnieżanie chodników / Trwa dystrybucja węgla / Ponad dwukilometrowy łańcuch choinkowy w Psarach / Barbórka w Psarach / Szlachetna Paczka w Psarach / Fotograficzny przegląd wydarzeń / Szlakiem Orlich Gniazd idziemy... Jubileusz 60-lecia Harcerskiej Akcji letniej "Zamonit" / Obchody Święta Niepodległości w gminie Psary / Festiwal Pieśni Patriotycznej w gminie Psary / Babski Przekręt w Ośrdoku Kultury w Strzyżowicach / Andrzejkowe wróżby w gminie Psary / Elfy z Mikołajem rozrabiały w Preczowie / Magiczna Kraina Świętego Mikołaja w Ośrodku Kultury w Górze Siewierskiej / Sukcesy szkół z terenu naszej gminy w Powiatowym konkursie Magia Świąt! / Sportowy piknik w Gródkowie "Sport dla wszystkich - zdrowie dla każdego" / 15 lat minęło / Wszystko o śnie / Nie czekaj. Zadbaj o swoje zdrowie

  Głos Szkolny: Aktywny samorząd uczniowski / Dzień Pluszowego Misia w bibliotece w Dąbiu / Uczniowie szkoły w Sarnowie w miasteczku elfów / Mikołajkowy talent show / Mikołajki /Sukcesy uczniów z Sarnowa / Magiczne Mikołajki w szkole w Strzyżowicach / Naturalnie, że chronimy

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści: Postępy prac na ulicy Leśnej w Gródkowie / Ruszył remont drogi i chodnika w Malinowicaqch / Nowe oświetlenie ledowe w Dąbiu i Brzękowicach Dolnych / Postępy Prac przy termomodernizacji siedziby ZGK w Górze Siewierskiej / Blisko 5 milionowa inwestycja w Górze Siewierskiej / Remont kolejnych pomieszczeń byłej szkoły w Malinowicach / Gmina Psary z nowymi agregatami prądotwórczymi / Sala gimnastyczna w Gródkowie otwarta! / Zakup węgla po preferencyjnej cenie - można składać wnioski / Kolejny sukces Psar w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Wysoka pozycja Psar w rankingu wydatków inwestycyjnych / Uczciliśmy Dzień Edukacji Narodowej/ Przypominamy o kontrolach szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków / Prosty język w Psarskim urzędzie /Inauguracja Roku Kultruralnego w Gminie Psary / Skandal w wykonaniu kabaretu Czesuaf /Inauguracja Roku Akademickiego UTW / Kolorowa jesień, czyli pokaz mody w bibliotece / Zadbaj o swoje zdrowie / Nie zapominaj oddychać / Spotkanie w ramach programu "Czyste Powietrze" / Spotkanie z EKODORADCĄ

  Głos Szkolny: Z wizytą w bawialni / Szkoła w Sarnowie pamięta / Przedszkolaki z Psar odwiedziły muzeum chleba / Dorota Pronobis-Kościńska w gronie 15 najlepszych dyrektorów z Polski / Ziemia to nie wysypisko - dbajmy o środowisko! / Autor ksiązki dla dzieci odwiedził przedszkolaki w Strzyżowicach / Wizyta w CEE / Uczniowie z Dąbia "Zanurzeni" w świecie obrazów / Projekt ERASMUS+ w Dąbiu / Uczniowie ze szkoły w Psarach w Grecji

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Powstanie kolektor ściekowy łączący Psary z Wojkowicami / Zakończono budowę odwodnienia w Sarnowie / Budowa wodociągu za ponad 3,6 mln zł / Trwa przebudowa drogi w Dąbiu Chrobakowym / Wakacyjne remonty w placówkach oświatowych / Nowy plac zabaw w Preczowie / Kolejne altany w naszej gminie / Instalacje fotowoltaiczne na kolejnych gminnych budynkach / Fundusz sołecki podzielony / Małżonkowie świętowali piękne jubileusze / Przekazanie wozu dla OSP w Sarnowie / Dodatek węglowy – najważniejsze informacje / Wkrótce otwarcie centrum dystrybucyjnego Carrefour / Działania prewencyjne – plan dystrybucji tabletek jodku potasu / Za nami Gminne Dożynki w Psarach / Jesiennego rajdu czar / Narodowe Czytanie 2022 / Kwietny ogródek w Strzyżowicach / Turystyczny projekt Seniorów / Niezapomniane chwile Seniorów Podróżników / Stowarzyszenie Kobiet 18+ odkrywa sposoby na zdrowie i szczęście / Odsłonięcie tablicy pamiątkowej Ireneusza Wikarka / Kolejne Święto Pieczonego Ziemniaka za nami / Czy powinniśmy wierzyć naukowcom? / Codzienność sportowców – czyli nieustanna praca nad sobą / Turniej Oldbojów za nami! / Kalendarz wydarzeń kulturalnych

  Głos Szkolny: Zajęcia adaptacyjne w Strzyżowicach / Międzynarodowy Dzień Kropki w Sarnowie / Nauka wokół nas / „Poza klasą – jak można zdobywać wiedzę i umiejętności” – nowy projekt w gminnych placówkach edukacyjnych / Mobilność psarskich uczniów w Estonii / Światowe Dąbie
 • Głos Gminy Psary LIPIEC-SIERPIEŃ 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Postępy przy termomodernizacji w Górze Siewierskiej / Gminny odcinek ul. Leśnej w Gródkowie będzie przebudowany / Trwa budowa wodociągu w Psarach i Sarnowie / Klimatyzacja w kolejnych trzech gminnych obiektach / Powstają kolejne chodniki przy drogach powiatowych / 2 mln zł na rozbudowę Ośrodka Kultury w Preczowie / Awans Psar w rankingu zamożności "Wspólnoty" / Warsztaty urbanistyczno-architektoniczne w Psarach / Spółka może więcej / Trzecioklasiści na zielonej szkole / Mieszkańcy chętnie korzystają z gminnych dotacji Autobusy coraz bardziej komfortowe / Trwa odstrzał redukcyjny dzików  / Przypominamy o kontrolach zbiorników bezodpływowych (szamb0 i przydomowych oczyszczalni ścieków / Rusza bezpośrednie połączenie autobusowe z Katowicami / Fotograficzny przegląd wydarzeń / Dofinansowanie zakupu ksiązek dla przedszkoli / Robiąc świadome zakupy możesz ograniczyć ślad węglowy / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / 7 lat minęło / Piknik sołecko-strażacki w Goląszy Górnej / Półkolonie LEGO w Goląszy Górnej / Akcja lato z GOK-iem / Sukcesy zespołów z gminy Psary na Folkloriadzie Jurajskiej / Zakończenie projektu "Siła jest kobietą ponad granicami" /Zagraliśmy w zielone w Gorze Siewierskiej/ Oferta zajęć GOK na rok szkolny 2022/23 / Zużywaj się, nie rdzewiej! / Upalne ścianie w Psarach.

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Ponad 11 mln zł dotacji na inwestycje w gminie Psary / Modernizacja placu zabaw w Preczowie / Rusza budowa wodociągu w Psarach i Sarnowie / Budowa chodnika w Goląszy Bisce dobiega końca / Trwa montaż windy przy GCM w Psarach / Powstanie projekt drogi na cmentarz w Preczowie / Odwodnienie ulicy Leśnej w Sarnowie / Konwent Wójtów i Burmistrzów w Gminie Psary / Jednogłośne absolutorium i wotum zaufania dla wójta / Kolejne zakupy w ramach funduszu sołeckiego / Kończymy rok szkolny 2021/2022 / Duże zainteresowanie gminnymi dotacjami / Gminna Senioriada 2022  / Gmina Przyjazna Seniorom / Jubileusz 15-lecia Seniorów z Malinowic / Młode solistki dały popis w Strzyżowicach / Kapela Gródków z nagrodą Starosty! / Dzień Matki i Dziecka w Preczowie / Gminny Dzień Dziecka / Dzień Bibliotekarza w Psarach / Spotkanie z Hanną Greń / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2022 / Nowy sprzet IT w Ośrodkach Kultury w Gminie Psary / Ogólnopolski sukces "Leśnych Duszków" / XVII Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / 7. Marsz Po Zdrowie Z Wiankiem Na Głowie / Świętowaliśmy Dzień Matki w Sarnowie / Emocje, zarządca umysłu / Turniej piłkarskich klubów sportowych rozstrzygnięty! / Zabiegany powiat w Psarach / Oferta Nemo - świat rozrywki w Dąbrowie Górniczej dla dzieci i młodzieży z gminy Psary.

  Głos Szkolny: "Matematyka oknem na świat" w promieniach sycylijskiego słońca / Trzecia mobilność projektu "Otwarty umysł, zręczne ręce" / Erasmus w malowniczej miejscowości Varpalota / Gródkowscy nauczyciele zdobywają nowe kompetencje / Dzień mamy / Wiosna pełna wycieczek.

 • Głos Gminy Psary MAJ 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Trwa termomodernizacja byłej szkoły w Górze Siewierskiej / Centrum dystrybucyjne Carrefoura rośnie w oczach / Ulica Krótka gotowa / Automatyczne nawadnianie na stadionie w Górze Siewierskiej / Powstanie 14 projektów oświetlenia ulicznego / Budowa wodociągu za 1,6 mln zł zakończona / Kolejne przetargi na inwestycje ogłoszone / List Wójta Gminy Psary / Zmieniamy się dla Was / Centralna Ewidencja Emisyjności budynków / W tym roku decyzje podatkowe później / Blisko 1200 flag zdobiło gminę / Gminne Eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej  / Różowe Skrzyneczki w gminie Psary / Uroczystości z okazji święta 3 maja oraz Dnia Strażaka w gminie Psary / Meandry mózgu / Kształcimy programistów / Debiutanci z gminy Psary na swojej "Drodze do sławy" / Zespół OD-DO z Preczowa szkolił się wokalnie /Laboratoria przyszłości w naszych szkołach / Gminny konkurs o "Pióro Wójta Gminy Psary" / Mastyks i Akropol, czyli uczniowie z Dąbia w Grecji / Zmysły. Czy możemy im ufać? / Wielki turniej małych piłkarzy.

  Głos Szkolny: Majowe świeta w przedszkolu / Gródków czekoladą płynący / Strażacy odiwedzili przedszkolaki z Psar / Pływanie to jej pasja i dobra zabawa / Wycieczka do Centrum Edukacji Ekologicznej / Konkurs "Snuj się, snuj bajeczko" rozstrzygnięty! / Zajęcia anglojęzyczne w Strzyżowicach z wolontariuszem z Belgii / XVII "Szkolne spotkani az Melpomeną"

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2022 pobierz gazetę w PDF

  Spis treści:
  Chodnik w Goląszy Bisce coraz dłuższy / W Psarach i Sarnowie powstaną nowe sieci / Sala gimnastyczna w Gródkowie juz pod dachem / Trwają prace przy ulicy Krótkiej w Malinowicach / Likwidacja barier architektonicznych w gminie Psary / Ochotnicza Straż Pożarna w Preczowie zmodernizowana / Centrum Edukacji Ekologicznej otwarte! / Klaster energii Bobrowniki - Wojkowice - Psary powołany do życia / Wniosek o 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy założysz w OPS / Pierwsze zakupy w tym roku w ramach funduszu sołeckiego / Wręczono stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Za nami zebrania sprawozdawcze w jednostkach OSP / "Uchwała antysmogowa" - praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postępowania / Obchody międzynarodowego dnia książki / Koncert Pieśni Wielkanocnych / Aleja Przyszłości / Kulinarne pasje seniorów / Dla siebie i dla innych / Mobilność psarskich uczniów w Rumunii / Dmi Kultury Ekologicznej za nami! / Homo sapiens - człowiek myślący...bez przesady / Życie na amerykańskim campusie

  Głos Szkolny: Gminny Konkurs Mitologiczny / Przedszkolaki z Psar w teatrze / 1 kwietnia - dniem bez teczek i plecaków / Święto czekolady w przedszkolu w Strzyżowicach / Spektakularny sukces Zosi - uczennicy szkoły podstawowej w Sarnowie

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2022 pobierz gazetę w pdf


  Spis treści: Przed nami budowa wodociągów za 3,6 mln zł / Zmiany na stadionie w Górze Siewierskiej / Wóz OSP Sarnów w akcji / Modernizacja ul. Krótkiej w Malinowicach / Była szkoła w Górze Siewierskiej przejdzie termomodernizację / List do mieszkańców / Nowe nakładki asfaltowe na drogach w Sarnowie / Gminne dotacje ruszyły pełną parą / Wiosenne porządki ZGK / Pomoc dla sołtysa Gródkowa / 100-latka w Strzyżowicach / Mapy sołectw na wiatach przystankowych / STOP POŻAROM TRAW! / Gminna dotacja na usunięcie azbestu / Numer PESEL dla obywatela Ukrainy/ Można składać wniosek o 40 zł za zakwaterowanie obywatela Ukrainy / Wspólnie robimy wiele / Kryształy Kultury wręczone! / Modna biblioteka / Ferie zimowe z GOK-iem / Akademia Zdrowia na start! / Warsztaty relaksacyjne „Moc Kobiety” / Seniorzy bawili się na balu przebierańców i świętowali Dzień Kobiet / Paulina spełnia swoje marzenia w THE VOICE KIDS / Szkoła Podstawowa w Psarach wzięła udział w mobilności w Turcji / Sala sensoryczna w Dąbiu / Kalendarz nadchodzących wydarzeń

  Głos Szkolny:
  Archeologia nie jest nam obca / Bal Karnawałowy / Dzień Kobiet w przedszkolu w Strzyżowicach/ Czas ferii to nie tylko zabawa / „Magiczne dywany” w zespole szkolno-przedszkolnym w Sarnowie / Uczniowie z Psar w świecie LEGO / „Przepis na państwo” według uczniów z Gródkowa

 • Głos Gminy Psary LUTY 2022 pobierz gazetę w pdf

  Spis treści:
  Przy UG powstała pochylnia / W Gródkowie powstaje centrum dystrybucyjne dla Carrefoura / Ściany sali gimnastycznej w Gródkowie pną się w górę / Pozimowe naprawy gminnych dróg / Goląsza Biska z nowym chodnikiem / Odnawialne Źródła Energii u mieszkańców / Postępy prac przy budowie wodociągu / Wnioski o dofinansowania z programu „Polski Ład” złożone / Podsumowanie gminnych inwestycji z unijnym dofinansowaniem / Mieszkanka Sarnowa w The Voice Kids! / Gmina Psary pomaga / Instrukcja dla Cudzoziemca / Bieżące informacje na www i fb / Zbiórki produktów i rzeczy / Pomoc dla obywateli Ukrainy – ważne informacje / Zbiórki charytatywne online / Starostwo Powiatowe w Będzinie koordynuje zakwaterowanie uchodźców / Jednostki OSP przekazują sprzęt pożarniczy na Ukrainę / Uwaga na dezinformację / Bezpłatna opieka medyczna / Stypendia Wójta Gminy Psary rozdane / Podsumowanie funduszu sołeckiego 2021 / Za wodę i ścieki bezgotówkowo / OSP to nie tylko straż ogniowa / RODO w gminie Psary / Posprzątaj po swoim psie! / Akademia Piłki Nożnej nie zwalnia tempa! / Podaruj swój 1% podatku

 

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2022 pobierz gazetę w pdf

  Spis treści:
   Kolejne radarowe wyświetlacze prędkości w gminie / Psary otrzymają ponad 180 tys. zł na OZE / Budynek OSP i OK w Sarnowie zmodernizowany / Ulica Jaworowa w Preczowie z nową nawierzchnią / 32 mln zł na gminne inwestycje w 2022 roku / Nowy projekt dla mieszkańców gminy Psary / Psary przystąpiły do SIM Zagłębie / Cyfrowa Gmina Psary / Szybciej do Będzina, Sosnowca i na lotnisko / Ważne zmiany w podatkach na rok 2022 / Odśnieżanie chodników / Odszedł Bolesław Ciepiela / Kartka Bożonarodzeniowa 2021 / Nasi mieszkańcy „Nauczycielami Kraju Ojczystego” / Nowy ZGK może więcej / Fotograficzny przegląd roku 2021 / Rusza gminna dotacja na usunięcie azbestu / Jakość powietrza w Psarach / Zero waste w gminie Psary / „Matematyka oknem na świat” – wizyta uczniów z Sarnowa w Hiszpanii / „Matematyka oknem na świat” w Portugalii – mobilność uczniów ze Szkoły Podstawowej w Sarnowie / Świąteczny recital młodych wokalistek / Chór gospel koncertował w Strzyżowicach / Sala pełna śmiechu/ Oferta zajęć na ferie zimowe w gminie Psary.


  Głos Szkolny: 
  Aktywny uczeń – aktywny obywatel / Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych / Betlejemska szopka / Uczniowie z Gródkowa zmieniają świat / Mamy kota na punkcie mleka / Młodzież pamięta o przeszłości / „Mały roznosiciel nadziei” – Powstanie Warszawskie pamiętamy!!!

 

Wydania z 2021 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf

  Spis treści:
  Prace w Zagłębiowskim Parku Linearnym dobiegają końca /Komunikat Starosty Będzińskiego / Wpływ zmian w ewidencji gruntów i budynków na podatek od nieruchomości /Przebudowa ul. Brzozowej zakończona / Urząd pokonuje bariery / Nowe chodniki przy drogach powiatowych / Kolejne inwestycje w placówkach oświatowych /Nowy wodociąg za 1,6 mln zł / "Aktywna Tablica" w szkole w Dąbiu i Strzyżowicach / OSP Sarnów z nowym wozem! / Remont w Malinowicach zakończony / XII Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Gminie Psary / 100-latka w Psarach / Odśnieżanie chodników / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2022 / Wyróżnienia Dziekana 2021 / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Obchody Święta Niepodległości w Gminie Psary / Ocalić od zapomnienia / Zielona pracownia otwarta! / "Otwarte umysły, zręczne ręce" - mobilność edukacyjna ERASMUS+ w psarskiej szkole / Sukcesy Edyty Wacławczyk / Wioska Świętego Mikołaja.

  Głos Szkolny:
  Gminny konkurs "Polska moja ojczyzna - miejsca związane z jej historią" / Dzień jesiennej kałuży / Międzynarodowy Dzień Plecaka/ Smacznie, zdrowo i kolorowo w przedszkolu w Dąbiu / Dzień postaci z bajek.
 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W GOK w Gródkowie powstała sala baletowa /Automatyczny system nawadniania na stadionie w Strzyżowicach / Wsparcie na polsko-białoruskiej granicy /Budowa nowej sali gimnastycznej w Gródkowie otrzymała kolejne dofinansowanie! / Nowe altany i urządzenie sportowe w gminie / Fotopułapki w Gminie Psary / Uroczyste otwarcie DW 913 /Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Psary / Zadbaj o siebie i swoich bliskich - zaszczep się! / Przyznano Stypendia Wójta Gminy Psary / Turniej finałowy ligi żaków / Pracownicy urzędu otrzymali medale za długoletnią służbę / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Gminne dotacje na wymianę pieca i usunięcie azbestu - nabór już wkrótce / Ogłoszenie / Obwieszczenie / Inauguracja Nowego Roku Kulturalnego / Wystawa "Na Skrzydłach Pasji" / Seniorzy podróżnicy w akcji turystycznej / Seniorzy z Psar obchodzili "Senior 65+ z kulturą" / Cyfrowi eksperci w Gminie Psary / Finał projektu "Historyczne ścieżki Gminy Psary" / Spacer po Moskwie / Spacer historyczny po wielodrożnicowym Sarnowie / Polscy nauczyciele we włoskiej szkole, czyli ERASMUS+ "North South West Orienteering" / Job Shadowing w Hiszpanii / C3 Short-Term Joint Staff Training Event w Estonii / Sztandar dla Szkoły Podstawowej w Psarach / Praca, która jest pasją, ogromną radością i wielkim wyzwaniem. 

  Głos Szkolny: Zajęcia dodatkowe w przedszkolu w Strzyżowicach / Projekt IT For She Kids zakończony / Wycieczka do Żarek /Z wizytą w Muzeum Chleba w Radzionkowie /Pasowania na uczniów i przedszkolaków.

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: DW 913 po przebudowie / Nowoczesna droga / Ruszyła modernizacja budynku OSP w Sarnowie / Trwa modernizacja budynku byłej szkoły w Malinowicach / Trwa utwardzanie kolejnych dróg gminnych / Rozpoczęła się przebudowa sieci wodociągowej za ponad 1,6 mln zł / Wieloletni pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej przeszedł na emeryturę / Z power-em do pracy! / Lato minęło, przed nami kolejny sezon grzewczy / Ogłoszenie / Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki / Święto pieczonego ziemniaka / Słuchacze psarskiego UTW wzięli udział w Senioraliach / Projekt „goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci” / Seniorzy na turystycznych szlakach / „Aleja przyszłości” na jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Kobiet 18+ /Wycieczki seniorów z Psar / 110 powodów do dumy / 5-lecie działalności artystycznej Kapeli Gródków / Podsumowanie wycieczek / Warsztaty „Dieta, ruch i zero waste” / Narodowe Czytanie w Psarach / Podsumowanie festynu dla Piotrusia / Zajęcia wspomagające w szkołach / Malta – odkrywanie różnorodności w ramach programu ERASMUS+ / Dzień sportu na orliku / Święto fanów kolarstwa górskiego w Psarach / Szosowe ściganie wróciło do Psar

  Głos Szkolny: Nowa gromada zuchowa w Strzyżowicach / Międzynarodowy Dzień Kropki / Zajęcia w zielonej pracowni / Zajęcia sensoryczno-plastyczne w Dąbiu / Dzieci w roli muzealnych kustoszów / Narodowe Czytanie 2021 / Uczniowie ze szkoły w Sarnowie w bajce Pana Kleksa / Spacer po Gródkowie i odkrywanie historii / Światowy Dzień Godności / Spotkanie ze strażakami / 28 akcja sprzątanie świata / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka / Wycieczka do Mirowa i Bobolic • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wkrótce rozpocznie się kolejny etap przebudowy sieci wodociągowej w gminie Psary / Trwa projektowanie windy przy Gminnym Centrum Medycznym w Psarach / Trwa przebudowa ul. Brzozowej w Malinowicach / Przy szkole w Dąbiu powstaje nowoczesny plac zabaw / Trwają prace w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Pracowite lato w ZGK / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach już po remoncie / Zmieniamy stadion w Preczowie / Trwają prace projektowe dotyczące budowy dróg i chodników / Psary w gronie 15% najbogatszych gmin wiejskich w Polsce / Praca sezonowa z EURES: Kampania informacyjna wspierająca uczciwą rekrutację w Europie / Do końca tego roku musisz wymienić stary piec! / Pomoc Gminy dla przedsiębiorców / Szczepimy się z OSP! / Kolejne serca na nakrętki w gminie Psary / Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Zadbaj o swój kawałek nieba – „Czyste powietrze” / Fotograficzny przegląd wydarzeń / Otwarcie budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej / Małżonkowie świętowali wyjątkowe jubileusze / Poświęcenie wozów strażackich / 6 lat minęło… / Pola lawendowe, Wiśnicz i Lipnica Murowana / Konwersja cyfrowa domów kultury / Historyczne ścieżki gminy Psary / Wakacje z Gminnym Ośrodkiem Kultury – podsumowanie / Turniej o Puchar Wójta Gminy Psary rozegrany! / Kolejne sukcesy Stanisława Sypion / Gmina Pary wspiera sportowców / Zapraszamy na rodzinny festyn charytatywny
   
 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kanalizacja w Psarach i przekształcenie ZGK w Spółkę / Pod salę gimnastyczną w Gródkowie wmurowano kamień węgielny / Prace na ul. Krótkiej w Sarnowie dobiegają końca / Rozpoczął się kolejny etap remontu w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Gmina Psary po gradobiciu / Zasady udzielania pomocy poszkodowanym w wyniku gradobicia / Ewidencja źródeł ciepła / Odznaki dla członków OSP i obchody Dnia Strażaka / Trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Program „Czyste Powietrze” – złóż wniosek w Urzędzie Gminy Psary / Ogłoszenie / Wójt otrzymał jednogłośne absolutorium i wotum zaufania / III Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Psary / Trwa odstrzał redukcyjny dzików / Szczepimy się! / Kongres Polityki Miejskiej 2021 / Harcerzem być… / Seniorzy z Psar świętowali Dzień Matki i Ojca / Dodatek specjalny – System gospodarowania odpadami komunalnymi w gminie Psary / Za nami festyn z okazji Nocy Świętojańskiej / Marsz po zdrowie z wiankiem na głowie 2021 / Podsumowanie turnieju piłki nożnej dla Oliwki / Oferta wakacyjna Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary lipiec-sierpień 2021

  Głos Szkolny:
  Podchody na zakończenie roku żłobkowego / Wycieczka przedszkolaków z Sarnowa do gospodarstwa agroturystycznego w Przybynowie / Dzień Dziecka w gminie Psary

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Ulica Brzozowa w Malinowicach zostanie przebudowana / Nowy wóz i rozbudowa garaży OSP w Sarnowie / Trwają prace na ul. Krótkiej w Sarnowie / W Dąbiu przy szkole podstawowej powstane nowy plac zabaw / W szkole w Strzyżowicach powstanie zielona pracownia! / Ceny za wodę i ścieki na najbliższe lata / Święto Samorządu Terytorialnego / Do wymiany pieców zostało już tylko 7 miesięcy! / Wspólnie możemy pomóc Piotrusiowi / Polskie i europejskie flagi zdobiły gminę /Jubileusz 90-tych urodzin Bolesława Ciepieli / Mieszkanie chronione już działa! / Rekrutacja do Akademii Filmowej / Mamy to! / Biblioteki ponownie otwarte! / Uczciliśmy Konstytucję 3 Maja / 2021 Rokiem Chorób Wektorowych  / Główny Urząd Statystyczny preprowadza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 / Dlaczego warto być odważnym i przygotowanym... / Odpowiedzi na najczęstsze pytania dot. szczepienia przeciw COVID-19

  Głos Szkolny:
  Strażacy u przedszkolaków / "Mądre Sowy" w olimpiadzie "Bezpieczny Przedszkolak" / Majowe święta w przedszkolu w Dąbiu / Dzień Ziemi w gminnych placówkach oświatowych / Dzień Flagi w przedszkolu w Sarnowie / Odznaka za projekt "Open Yours Eyes! Open Your Heart!" / Sensoplastyka w przedszkolu w Psarach / Warsztaty z leśnikiem / Konkurs InstaLogik / Poczytanki na świeżym powietrzu / Eko-zabawy w przedszkolu w Strzyżowicach / Wspópracujemy z bibliotekami

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: DW 913 - coraz bliżej zakończenia największej inwestycji drogowej ostatnich lat / Ruszył II etap prac w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Trwają prace na ul. Krótkiej w Sarnowie / Przy Urzędzie Gminy w Psarach powstanie Centrum Przesiadkowe / 1,7 mln zł doatcji na budowę sali gimnastycznej/ Przebudowa ul. Kolejowej w Psarach w planach na lata 2022-2024 / Modernizacja oraz rozwój sieci wodociągowych i kanalizacyjnych / Nowy wodociąg w Preczowie na ul. Jaworowej / Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy / Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Będzinie / Oko w oko z dzikiem / Dbajmy o czystość w naszej gminie / Mieszkańcy angażują się w pomoc chorej Oliwce / Pandemia w gminie Psary - rok pełen wyzwań / Odeszła Lidia Dróżdż / Gdzie można potwierdzić profil zaufany? / Projekty i inicjatywy własne Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary / Konkurs Wielkanocne Tradycje rozstrzygnięty / W Gminnym Żłobku w Psarach powstała biała sala relaksu / Oferta pracy dla asystenta osoby niepełnosprawnej i opiekuna w mieszkaniu chronionym wspieranym w Goląszy Górnej / Podsumowanie działalności Akademii Piłki Nożej / Stop Pożarom Traw

  Głos Szkolny:
  Międzynarodowy Dzień Liczby PI / Rafał Szymiec laureatem Ogólnopolskiego Konkursu "Giganci Programowania"  / Światowy Dzień Świadomości Autyzmu /Krajowa Odznaka Jakości za Projekt eTwinning w ZSP Nr 1 w Strzyżowicach / Marzanno, Marzanno, Ty Zimowa Panno / Naszą pasją jest sport / Programowanie jest językiem przyszłości / Światowy Dzień Wody w szkole w Sarnowie / Przygotowania do Świąt Wielkanocnych w przedszkolu w Strzyżowicach / Projekt TO(działa)MY!

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Nowe autobusy metropolitalne w gminie Psary / Czyszczenie rowów w Dabiu Chrobakowym / Gmina Psary otrzyma ponad 750 tys. zł dotacji na budowę wodociągu w Psarach i Sarnowie / Powstają nowe projekty techniczne dróg i chodników / Umowa na budowę sali gimnastycznej w Gródkowej podpisana! / Rusza rekrutacja do Gminnego Żłobka w Psarach / W Sarnowie pojawił się biletomat solarny / Żegnamy Marię Trefon, Zdzisława Rabsztyna i Kazimierza Ornata / W Strzyżowicach pojawiło się serce na nakrętki! / Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla naszej mieszkanki / Załatw sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu / Usługa MojeID w Banku Spółdzielczym / Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w dobie pandemii / Za nami gminne eliminacje do konkursu „Mały OKR” / Dzień Kobiet inny niż dotychczas / Międzyszkolne konkursy rozstrzygnięte! / Mieszkaniec Gródkowa Jan Ciepiela w Ninja Warrior Polska! / Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań 2021

  Głos Szkolny:
  Warsztaty edukacyjne z leśnikiem / Dzień Dinozaura w strzyżowickim przedszkolu / Literacki sukces Anny Sareckiej / Europejski Dzień Logopedy / Ogólnopolski program „Uczymy dzieci programowania” / Święto kapelusza w Sarnowie / Międzynarodowy projekt eTwinning – Easter Traditions / Eksperymenty w sarnowskim przedszkolu / Teatrzyk w przedszkolu w Sarnowie / Przedszkolaki z Psar celebrują różne święta / Uczymy się programować
 • Głos Gminy Psary LUTY 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rewitalizacja byłej szkoły w Goląszy Górnej zakończona / Wiosną ruszą kolejne prace w Zagłębiowskim Parku Linearnym / Mieszkanie chronione w Goląszy Górnej rozpoczyna swoją działalność / Zajęcia dodatkowe w Przedszkolu w Psarach / Strażacy korzystają z E-remizy / Konkurs "Tu mieszkam - tu płacę podatek dochodowy" został przedłużony / Czyste Powietrze - złóż bezpłatnie wniosek w Urzędzie Gminy w Psary /Liczne zachorowania i potwierdzone przypadki COVID-19 wśród pracowników urzędu  / Starostwo zleciło ustalenie prtzebiegu granic ewidencyjnych / Wieloletni Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury odchodzi na emeryturę/ 29. Finał WOŚP przeszedł do historii / Kryształy Kultury wręczone! / GOK bierze udział w nowym projekcie / Spotkanie z Radiem Katowice / 8 marca rusza rekrutacja do naszych przedszkoli / Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Utalentowani tancerze w gminie Psary / Podaruj swój 1% podatku

   

  Głos Szkolny: Dzień bezpiecznego internetu / Nie taki robot straszny! /Interaktywna magia w szkole w Psarach/ Przedszkolaki bawiły się na wspaniałych balach / Czyściochowa Akademia / Walentynki w Dąbiu / Sukcesy literackie uczennic z Sarnowa / My się zimy nie boimy / Wesołe zabawy sensoryczne w przedszkolu w Strzyżowicach / Literackie zainteresowania uczennic ze szkoły w Strzyżowicach / I Powiatowy Konkurs  "Wielcy Polacy" / Na tropach zimy

 

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2021 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kanalizacja przede wszystkim / FM Logistic rozbudowuje nową halę / Nowe oświetlenie na ulicy Dębowej w Preczowie / Odśnieżanie chodników / II edycja kampanii „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech” / Dostępność obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych / Budżet gminy Psary na rok 2021 uchwalony / Aktywność seniorów w czasie pandemii / Sukcesy mieszkańców naszej gminy / Dodatek specjalny – Walczmy o czyste powietrze / Ewa Wawrzak – Super Dyrektor Szkoły / Przyznano tegoroczne stypendia Wójta Gminy Psary dla najzdolniejszych studentów / Odszedł Tadeusz Bacia / Fotograficzny przegląd roku / Ferie z Gminnym Ośrodkiem Kultury / Podarunki dla dzieci z domu dziecka w Sarnowie / Projekty GOK-u na 2021 rok / Młodzież szkoły w Gródkowie autorem publikacji „Bestiariusz Słowiański” / A Christmas wish – udział przedszkolaków w projekcie / Łucznictwo – pasja mieszkańca Strzyżowic / Podsumowanie rundy jesiennej Akademii Piłki Nożnej w Psarach

  Głos Szkolny: Innowacje językowe! / Decathlon porusza pierwszoklasistów / Sukcesy uczniów ze szkoły w Dąbiu / Sukces Julii Sobczyk w powiatowym konkursie dziennikarskim / Sukcesy utalentowanej tancerki Emilki Łukaszewicz / Nowy plac zabaw w strzyżowickim przedszkolu / Szkoła w Gródkowie dołączyła do globalnej sieci innowacyjnych szkół / Program naturalnej stymulacji neurosensorycznej w Strzyżowicach

 

Wydania z 2020 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wysoka pozycja gminy Psary w Rankingu Samorządów "Rzeczpospolitej" 2020/Dobiega końca pierwszy etap prac przy budowie plenarnego Centrum Edukacji Ekologicznej/ Zdobyliśmy unijną dotację dla przedszkola w Psarach/ Chodnik przy ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej gotowy!/ Przebudowa sieci wodociągowej w Gródkowie/ "Drugie życie" byłej szkoły/ Gmina przekazuje uczniom komputery do zadalnego nauczania/ Kolejne inwestycje na stadionie w Dąbiu/ Pandemia strachu/ Pomoc dla opiekunów osób niepełnosprawnych/ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych/ Wspierajmy lokalną gastronomię/ Strona zespolyspiewacze.pl jest już dostępna/ Filmowe gminne opowieści/ Motocross - sukcesy mieszkańca Góry Siewierskiej/ Start wpłat na WOŚP 2021

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Coraz mniejsze straty wody/ Spiszmy się, jak na rolników przystało!/ Zakończono budowę ciągu pieszego w Gródkowie/ Przebudowa sieci wodociągowej w Preczowie/ Remont ulicy Źródlanej w Sarnowie/ Powstało nowe oświetlenie na ulicy Zielonej w Malinowicach/ Trwają prace przy budowie Zagłębiowskiego Parku Linearnego/ Praca w DHL na terenie gminy Psary/ Dostępność obiektów użyteczności publicznej/ Zachęcamy do korzystania z usług cyfrowych/ Najważniejsze zasady zapobiegania COVID-19/Zebrania wiejskie - fundusz sołecki podzielony!/ Dzień Edukacji Narodowej inaczej niż zwykle/ Medal za długoletnie pożycie małżeńskie/ Stypendia Wójta Gminy Psary zostały przyznane!/ Dokarmianie dzików/ Przyszła jesień, a wraz z nią SMOG!/ Nowe numery telefonów do Gminnego Centrum Medycznego w Psarach/ Wspaniały występ zespołu Słoneczni/ Inauguracja Roku Kulturalnego/ Klub Seniora Podróżnika/ Kolejny sukces zespołu "Od Do" z Preczowa/ Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 UTW w Psarach/ Zakońzcenie Roku Pszczelarza/ Pasowanie na ucznia/ Zaczytana klasa IIa/ Swięto Drzewa/ Sukces najmłodszych piłkarzy APN-u/ Młody zawodnik sportów motorowych

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Uroczyste otwarcie Przedszkola Publicznego w Psarach/ Powstaje chodnik przy ulicy Kośćiuszki w Górze Siewierskiej/ Zakończono usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest / Kolejne inwestycje drogowe w gminie Psary/ Awans Psar w rankingu bogactwa gmin wiejskich/ Informacje dla pacjentów Gminnego Centrum Medycznego w Psarach/ Mobilne biuro programu "Czyste powietrze" w Psarach/ Nauczyciel, mentor, przewodnik/ Powszechny Spis Rolny 2020/ Współczesnymi metodami o przeszłości/ Zalipie - malowana wieś/Znamy wyniki konkursu dla mieszkańców gminy Psary na najpiękniejszy świętojański wianek/ Projekt GOK-u do zobaczenia 16 października na ogólnopolskiej giełdzie projektów w Warszawie/Otwarcie sezonu kulturalnego w gminie Psary/ Wypoczynek seniorów w cieniu koronawirusa/Wymagająca rywalizacja w Psarach/ Trwa jesienna runda piłkarska/ Podsumowanie lata GOK/ Mieszkańcy dla Oliwki

 • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Projekt gminy Psary na pierwszym miejscu w województwie/ Żłobek tańszy dla wszystkich/ Remont Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach / W Goląszy Górnej zakończono prace na zewnątrz budynku/ Budowa ciągu pieszego w Gródkowie/ Powstaje Zagłębiowski Park Linearny/Nowe nawodnienie na stadionie w Brzękowicach Dolnych/ Nowe urządzenia i miała architektura na placu zabaw w Górze Siewierskiej/Radni udzielili wójtowi jednogłośnie absolutorium/ Następne komputery trafią do szkół/ Rowery z GZM przekazane sołtysom/ Nowy wóz ratowniczo-gaśniczy dla OSP Dąbie/ Co robić gdy na twoją nieruchomość podrzucono odpady?/ Obowiązki inwestora i wykonawcy robót budowlanych/ Nowy projekt na usługi społeczne w naszej gminie/ Zamontowane na PSZOK kamery pomogą utrzymać porządek/ Kolejny projekt Erasmus+ w psarskiej szkole/ Zespoły śpiewacze wyśpiwują tradycję

 • Głos Gminy Psary MAJ/CZERWIEC 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Wyższe ceny za wywóz śmieci dotarły do Psar/ Chcesz płacić mniej? Kompostuj i złóż deklarację/ Kompostowanie jak to robić?/ Zmiany w gminnym systemie odbioru i zagospodarowania odpadów / Wzór wypełnienia deklaracji/ List do parlamentarzystów i liderów partii rządzących/ Prace przy przebudowie DW 913 idą pełną parą!/ 30-lecie Samorządu Terytorialnego/ Zapraszamy do udziału w Silesian Highland Marathon/ Powstaje trzecia hala w DL Invest Park Psary/ Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2020/ Przewodnik po lokalach gastronomicznych w gminie Psary/ Nowe projekty Gminnego Ośrodka Kultury/ Kolejne sukcesy Ewy Kozery/ KP Sarnów awansował do Logi Okręgowej, a LKS Jedność Strzyżowice do A klasy/ Taniec to moja pasja

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejny etap łagodzenia obostrzeń stan na 30 kwietnia 2020 r./ „Higienomat” w Psarach/ Nie wypalajmy traw/ Postępy prac w Goląszy Górnej/ DW 913 – prace przebiegają zgodnie z planem/ Nowe oświetlenie na ul. Zielonej w Malinowicach/ Elektroniczna gmina Psary/ Dezynfekcja przestrzeni publicznych/ W oczekiwaniu na uczniów/ W gminie Psary trwa akcja szycia i dystrybucji maseczek ochronnych/ Gmina pomaga przedsiębiorcom/ Gmina otrzymała dofinansowanie na zakup komputerów/ Pamiętajmy o pszczołach!/ Stypendia sportowe Wójta Gminy Psary rozdane/ Strzyżowice dawniej i obecnie w fotografii/ Siatkarskie sukcesy Edyty Wacławczyk/ Muzyka towarzyszy mi od zawsze

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Obowiązki i wytyczne dla mieszkańców w stanie epidemii - stan na 31.03.2020 r/ Masz objawy covid-19? Dowiedz się co zrobić/ Ośrodek Pomocy Społecznej i koronawirus – możliwość uzyskania pomocy/ Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach/ Zamknięte szkoły, przedszkola i żłobek. Kształcenie na odległość/ Gmina Psary pomaga w zdalnym nauczaniu/ zmiana zasad funkcjonowania Urzędu Gminy w Psarach

 • Głos Gminy Psary LUTY 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: 1,8 mln unijnej dotacji dla mieszkańców na inwestycje oze/ 17,6 km nowej sieci wodociągowej z przyłączami!/ 800 tys. dotacji unijnej na przebudowę ulicy Brzozowej/ Projekt PO WER ponadnarodowa Mobilność Uczniów/ Fundusz sołecki w gminie Psary ma już 10 lat/ Fundusz sołecki w gminie Psary ma już 10 lat/ Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa/ Rekrutacja do żłobka i przedszkoli 2020/ Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2020/ Gminny żłobek działa już 2 miesiące/ Jubileusz Pożycia Małżeńskiego/ Sołecki Dzień Babci i Dziadka/ Akademia Filmowa w gminie Psary/ Pożegnanie karnawału 2020

  Głos Szkolny: Dzień bezpiecznego internetu w Szkole Podstawowej w Dąbiu/ Bal nad bale/ Szkolno-przedszkolny dziecięcy przegląd kolęd i pastorałek/ Niezwykły wieczór/ Przedszkolaki odwiedziły biblioteką/ To tylko mit/ O ukraińskiej kulturze/ O CLIL-u na Cyprze

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2020 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Trwają intensywne prace w budynku byłej szkoły w Goląszy Górnej / Umowa na OZE podpisana / Przebudowa DW 913 - postęp prac / Informacja o wyrobach zawierających azbest / Obowiązki właścicieli zwierząt / Podsumowanie diagnostyki postawy ciała dzieci / Prawidłowa segregacja odpadów / Walczymy ze smogiem / Fotograficzny przegląd inwestycji 2019 / Weź udział w projekcie „ACTIVE CITIZENS – AKTYWNE SPOŁECZNOŚCI / Koncert kolęd i pastorałek / Ferie zimowe w akademii piłkarskej / Aktywna zima i aktywni seniorzy z Psar / Mamy rekord!

  Głos Szkolny: Matematyka oknem na świat / Pomagamy Polakom na Kresach / Gminny konkurs "Wielcy Polacy" / Wojewódzki konkurs "Proforma" / Spotkanie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Strzyżowicach / Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka / Gotuj się na zmiany / Profilaktyczny piątek w SP Stzyżowice

Wydania z 2019 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Żłobek otwarty! / Jednostka OSP Psary z nowym wozem ratowniczo-gaśniczym / Inteligentne przejścia dla pieszych w Dąbiu i Sarnowie / Nowe miejsca postojowe przed Urzędem Gminy Psary / System E-Psary działa już od roku / Sezon grzewczy rozpoczął się na dobre, a wraz z nim powrócił problem smogu / Zmiana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w gminie Psary / Diagnostyka postawy ciała dzieci / Pół wieku czytelnictwa w Psarach / Przyznano Stypendia Wójta Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych Spotkanie z podróżnikiem Sebastianem Bielakiem / Mikołajkowy weekend pełen atrakcji / Zaduszki jazzowe w Strzyżowicach / Gminne obchody Barbórki / Rolkowa pasja Ksawerego

  Głos Szkolny: Metoda bostońska w Szkole Podstawowej w Psarach / Spotkanie z myśliwym / Jesienny konkurs rozstrzygnięty / Przedszkolaki w Kopalni Sztolnia Królowej Elizy w Zabrzu / Śniadanie daje moc / Szkoła Podstawowa w Gródkowie zaangażowana w akcję charytatywną / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach pomaga zwierzakom / Młodzi głosują / Międzynarodowy dzień postaci z bajki

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Centrum logistyczne DL Invest Group w Psarach otwarte / Powstanie 5 projektów technicznych placów zabaw / Remont ulicy granicznej w Sarnowie dobiegł końca / Kolejne drogi w gminie zostaną utwardzone / W Sarnowie zamontowano fotoradar / Rusza rekrutacja do gminnego żłobka w Psarach / Blisko 2 mln zł dotacji na odnawialne źródła energii / Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki / Wieloletni skarbnik odchodzi na emeryturę / W Polsce ruszyła fala podwyżek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych / W gminie Psary uczczono dzień edukacji narodowej / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą erasmus+ w Portugalii / Szkoła w Psarach współpracuje z rodzicami / Akademia filmowa w Strzyżowicach / Uniwersytet Trzeciego Wieku zainaugurowany / Spotkanie autorskie z Alfredem Przybyłkiem / IV turniej żaków na stadionie w Psarach / Nowy rok kulturalny w gminie Psary zainaugurowany / Cztery żywioły w Strzyżowicach / Muzyka ludowa w artystycznym wydaniu / Prawdziwa strefa kibica w Sarnowie

  Głos Szkolny: Pierwszaki pasowane na uczniów / Spotkanie z teatrem / Wolontariusze ze Sri Lanki i z Turcji w Sarnowskiej szkole / Wycieczka do centrum Leonarda da Vinci w Chęcinach / Przedszkole w Strzyżowicach odwiedził leśnik / Dzień Języków Obcych / Przedszkolaki ze Strzyżowic obchodziły Dzień Zdrowego Jedzenia / „Matematyka oknem na świat” - kolejny projekt programu erasmus+ / Ręce myjemy, bo zdrowi być chcemy

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Przebudowa dw 913 staje się faktem / Zaproszenie na Inaugurację Roku Kulturalnego / Odcinek drogi Brzękowice Wał oświetlony / Ruszył remont odcinka ul. Granicznej w Sarnowie / Zaproszenie na przedstawienie akrobatyczno-taneczne „Cztery Żywioły” / Trwa usuwanie azbestu w gminie Psary / Ponad 11 km nowej sieci wodociągowej i przyłączy za 2,7 mln zł / Utrzymanie porządku w gminie / Eurosnack S.A. rozpoczyna działalność w Psarach / Kolejny sukces Psar w Sportowym Turnieju Miast i Gmin! / Pożegnanie lata w CUS / Zaproszenie na spotkanie historyczne z dziejów Strzyżowic / ZSP w Sarnowie beneficjentem programu Erasmus+ / Zaproszenie na koncert Jolanty Kremer „W krainie operetki” / Za nami Gminne Dożynki w Psarach / Obchody Święta Chleba w Sarnowie / Światowy folklor na wyciągnięcie ręki / Jubileusz 100-lecia OSP w Strzyżowicach / Narodowe czytanie w Psarach / Muzyka gospel zabrzmiała w Strzyżowicach / Seniorzy pożegnali lato / Kolejny sukces „Od Do” / Miłośnicy futbolu amerykańskiego z gminy Psary / Ruszyła runda jesienna A i B klasy / Drużyny oldbojów rozegrały turniej! / Zaproszenie na spektakl muzyczny retro „Bodo Café

  Głos Szkolny: Przedszkolaki ze Strzyżowic strażakami / Festyn „Zdrowie i bezpieczeństwo” / Gminne szkoły wzięły udział w Narodowym Czytaniu / Żegnaj lato na rok… / „Scan-Think-crEate- drA-perforM” / Wyprawa do wioski indiańskiej / Wycieczka integracyjna do Ogrodzieńca / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Smocza Legenda” / Międzynarodowy Dzień Kropki / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

 • Głos Gminy Psary LIPIEC/SIERPIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Umowa na przebudowę DW 913 podpisana! / Zaproszenie na spotkanie o akademii filmowej / Zakończono przebudowę odcinka drogi Brzękowice Wał / LGD zaprasza na spotkania informacyjno-szkoleniowe / Szkoła Podstawowa w Strzyżowicach przeszła remont / Umowa na dofinansowanie budowy parkingu w Preczowie podpisana / Wysokie miejsce w rankingu zamożności „Wspólnoty” / OSP w Psarach będzie miało nowy wóz / Święto Policji w Będzinie / Konferencja dotycząca zdrowia w CUS / Zaproszenie na festyn sołecki w Gródkowie / Projekt „Like the nature – tradition – sport – music!” w szkole w Psarach / Mobilni nauczyciele zmieniają szkoły w gminie Psary / Praca w magazynie Lidl / Fotograficzny przegląd inwestycji / Letnie półkolonie za nami / Festyn w Malinowicach / Magiczny wieczór w CUS / Festyn w Dąbiu / Wilk i Zając w CUS / II miejsce dla zespołu „Od Do” z Preczowa / Warsztaty literackie z Krzysztofem Pławeckim / Seniorzy w Jastrzębiej Górze / Zaproszenie na obchody 100-lecia OSP w Strzyżowicach oraz piknik rodzinny / Zamki na Jurze zdobyte przez emerytów z Psar / Przygody świnek w Strzyżowicach / Finał I Ligi Żaków w Psarach / Każda mobilność jest szczególna / Zaproszenie na turniej Oldbojów / Wymarzona pogoda, urozmaicona trasa i zacięta rywalizacja. Kolejna edycja maratonu MTB za nami! / Kalendarz wydarzeń kulturalnych wrzesień-grudzień / Zaproszenie na 3 Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny / Zaproszenie na Dożynki Gminne 2019 / Zaproszenie na Święto Chleba / Zaproszenie na występ kabaretu Nowaki

 

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Postępy prac w Goląszy Górnej / Dotacja na budowę miejsc postojowych w Preczowie / Przebudowa drogi Brzękowice Wał zmierza ku końcowi / Nowe odcinki chodników przy drogach powiatowych / Jednogłośne absolutorium dla wójta / „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” w Centrum Usług Społecznych / Kolejne książki Alfreda Przybyłka / 5 nowych radiowozów policyjnych / Kolejny rok akademicki zakończony / Nagrody starosty będzińskiego – kasztelanki rozdane! / 5. Nordicowy Rajd „Marsz po zdrowi z wiankiem na głowie” / Rok szkolny 2018/2019 za nami / Gmina Psary pozyskała dotacje dla szkół / Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Stand up Wiolki Walaszczyk i Michała Lei / Dzień Mamy w CUS / Spotkanie z Romanem Pankiewiczem / „Chop od mojij baby” w Strzyżowicach / Dzień Dziecka w Psarach / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Przygody świnek” / Zaproszenie na teatrzyk dla dzieci „Wilk i zając” / Czytanie w plenerze / Pasowanie na czytelnika / Zawody sportowo-pożarnicze w gminie Psary / Znamy zwycięzcę turnieju A i B klasy! / Turniej FIFA / Kolejny sukces Janka! / Zaproszenie na festyn sołecki / Zaproszenie na pokaz iluzji Konrada Mościckiego / Szybka niedziela w Psarach – Bike Atelier Road Race

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Strefa aktywności w Dąbiu Chrobakowym gotowa / Budowa i wymiana sieci wodociągowych / Nowy bankomat w Strzyżowicach / Budowa żłobka i przedszkola w Psarach zmierza ku końcowi / Budowa miejsc postojowych w Preczowie i oświetlenia drogi Brzękowice Wał / Stadion w Sarnowie otwarty! / USC z nową siedzibą / Aktywizacja zawodowa i społeczna w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Bezpłatne publiczne szkoły dla dorosłych / Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej / Łańcut i Rzeszów zdobyte! / Spotkanie z dietetykiem w Centrum Usług Społecznych / Spektakl teatralny w Preczowie / Wielkie otwarcie remizy i Ośrodka Kultury w Górze Siewierskiej / Piknik rodzinny w Preczowie / I Turniej Sołectw rozegrany / Przedstawienie akrobatyczno-taneczne „Sen” / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2019 / Atrakcyjny maj seniorów / Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze / Spotkanie z Lucyną Olejniczak / Psarska książnica – skarb i tajemnica / Spotkanie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk / Kolejny sukces najmłodszych piłkarzy / I Powiatowy Turniej Gry w Kręgle / Klub Seniora Podróżnika / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży / Zapraszamy na pokaz iluzjonistyczny Konrada Mościckiego / Zapraszamy na letnie festyny w gminie Psary

  Głos Szkolny: Jak uczyć ciekawiej? / Leśna majówka / Uczymy się dobrych manier, czyli znajomość zasad dobrego wychowania u dzieci w wieku przedszkolnym / Julia i Oliwia, uczennice ze Strzyżowic, laureatkami ogólnopolskich konkursów literackich / Laureaci IV Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie tradycje” / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą Erasmus+ w Finlandii / Strzyżowicka podstawówka z wizytą w Cubillos del Sil / Matematyczne sukcesy klasy IIIb – jednej z ostatnich klas gimnazjalnych

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Psary otrzymają 1,2 mln zł dotacji z Metropolii / Otwarcie remizy OSP w Górze Siewierskiej / Dotacje na zakup wozu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Psarach / Stokrotka otwiera w Psarach swój magazyn / Centrum Usług Społecznych tętni życiem / W gminie Psary zawisło ponad 1100 flag / Zaproszenie na stand up / Zaproszenie na XVI Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Usuwanie azbestu w gminie Psary / Harcówkę w Sarnowie zdobi malarstwo ścienne / Stop pożarom traw / Szkoła w Psarach z wizytą w Petrosani / Obchody Święta Konstytucji w gminie Psary / Udana majówka z zumbą! / Wiosenny kiermasz WTZ / II Turniej Kół Gospodyń Wiejskich za nami / Tulipanowe fascynacje grupy kobiet „18+VAT” / Powitanie wiosny w NOSPR / Turniej tenisa stołowego rozegrany! / Runda wiosenna A i B klasy trwa w najlepsze / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary / Porządna dawka humory w Strzyżowicach / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na Turniej FIFA / Kalendarz wydarzeń

  Głos Szkolny: Zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Uczniowie z Gródkowa kwestowali na rzecz hospicjum / Motywujące show koszykarskie / Gminny konkurs plastyczny zwiastuny wiosny / Powitanie wiosny / Psarscy laureaci powiatowego… / Eksperci programowania w szkole w Gródkowie / Odkrywamy piątą stronę świata / Spotkanie z pielęgniarką / Gminny konkurs plastyczny Postać Pani Wiosny / XV Szkolne Spotkania z Melpomeną

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejna dotacja na budowę żłobka / Pracowity początek roku w ZGK / Inwestycje w ośrodkach zdrowia poprawiły komfort pacjentów / II Okrągły Stół o finansowaniu efektywności energetycznej / Centra logistyczne w Psarach przynoszą wymierne korzyści / Stop pożarom traw / Nowa umowa na leasing samochodów służbowych / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie będzińskim / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Szachiści walczyli o puchar wójta / Wesołek 2019 / Wójt otrzymał odznakę „Zasłużony dla Hufca Ziemi Będzińskiej” / Złote, diamentowe i żelazne gody w gminie Psary / Nudno i szaro? Nie u seniorów! / Odblaskowy pokaz mody / Ostatki w Dąbiu / Ewa Kuklińska wystąpiła w Strzyżowicach / Otrute psy w gminie Psary / Gminne obchody Dnia Kobiet / Seniorzy z Psar wspólnie świętowali Dzień Kobiet / Znamy laureatów gminnych eliminacji konkursu recytatorskiego „Mały OKR” / Zaproszenie na maraton zumby / Zaproszenie na uroczyste obchody uchwalenia Konstytucji 3 Maja

  Głos Szkolny: Erasmus w Strzyżowicach / Karnawał w Sarnowie / SP Psary z wizytą w Rumunii / Ukochani goście / Doceńmy nasze środowisko i dziedzictwo kulturowe Erasmus+ / Gminny konkurs mitologiczny / Szkoła Podstawowa w Dąbiu z wizytą na Sycylii w ramach Erasmus+

 • Głos Gminy Psary LUTY 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Goląsza Górna – ruszyła przebudowa byłej szkoły / Prace przy wodociągach ruszyły pełną parą / Droga na Brzękowice Wał zostanie przebudowana / ZGK podpisał umowę na wymianę wodociągu w Strzyżowicach / Urząd Stanu Cywilnego z nową siedzibą / Stypendia Sportowe Wójta Gminy Psary rozdane / Sołtysi zakończyli kadencję / Zachęcamy mieszkańców do korzystania z portalu eUrząd / Mieszkańcy wybrali nowych sołtysów i rady sołeckie / Ankieta / Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2019 / Uroczyste otwarcie Centrum Usług Społecznych / Ferie zimowe dobiegły końca / Chór „Halka” w Psarach / Sołecki Dzień Babci i Dziadka w Preczowie / Zbóje w Strzyżowicach / Spotkanie z Emilią Nowak / Koncert chóru ITERUM / Mieszkanka Psar laureatką konkursu „Choinki Jedynki” / Udany start najmłodszych piłkarzy / Ferie zimowe w akademii piłkarskiej / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom

  Głos Szkolny: Kodowanie wcale nie takie trudne / Dzień Babci i Dziadka w przedszkolu w Gródkowie / XV edycja Gminnego Konkursu Wielcy Polacy – Józef Piłsudski / Planetarium w przedszkolu / Warsztaty z leśnikiem „Choinka dla ptaków” / Warsztaty ceramiczne / Spotkanie autorskie z Renatą Piątkowską / Bal karnawałowy / Świąteczne ozdabianie pierniczków w ZSP w Sarnowie / Bezpieczne ferie – spotkanie z policjantami / Dzień Babci i Dziadka

 • Głos Gminy Psary STYCZEŃ 2019 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rozbite wiaty przystankowe / Znamy wykonawcę wymiany pieców i budowy instalacji oze / Projekt „Zagłębiowski Park Linearny” wybrany do dofinansowania / Umowa na termomodernizację i przebudowę byłej szkoły w Goląszy Górnej podpisana / Nowa jakość nauczania języków obcych w GOK w Gródkowie / Słodkie sto lat / Intensywny grudzień u „Antków Cwaniaków” / Nowa hala FM Logistic / Piknik Zielona Gwiazdka / Trzecia edycja polsko-rosyjskiej wymiany młodzieżowej w psarskiej szkole / Fotograficzne podsumowanie roku / Oferta zajęć dla dzieci na ferie zimowe 2019 / Zaproszenie na spektakl teatralny „Detektyw Zagadka na tropie” / Zaproszenie na pokaz iluzji Łukasza Podymskiego / 27. finał WOŚP za nami / Wieczór kolęd i pastorałek / Irena Sendlerowa – bohaterka zapomniana / U seniorów – świątecznie, ciepło, integracyjnie / Jasełka w Psarach / Rozmowa z Wiolettą Boercką – mieszkanką Psar, która jest specjalistą podologiem / Kalendarz wydarzeń

  Głos Szkolny: Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka / Mikołajki w Strzyżowicach / Szlachetna paczka / Ach! Co za noc! / O matematyce ze skarbnikiem gminy Psary / Szkoła Podstawowa w Psarach gospodarzem podczas I spotkania Erasmus+ Pro.Math.Eus / SP Dąbie – relacja z wizyty czterech szkół partnerskich, Erasmus+ / „Szopka” plasteliną malowana / Warsztaty ekologiczne / Święty Mikołaj w Sarnowie

Wydania z 2018 roku

 • Głos Gminy Psary LISTOPAD/GRUDZIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Strzyżowicach powstało Centrum Usług Społecznych / Nowa sieć wodociągowa na ul. Dębowej w Preczowie / Psary inwestują w chodniki / Co zrobić w przypadku spotkania z dzikiem? / Ekologiczne rozwiązania w budynkach użyteczności publicznej / Nowa sala plastyczna w GOK w Gródkowie / Stypendia dla najzdolniejszych uczniów i studentów rozdane / Gmina Psary przygotowuje się na święta / Obchody Narodowego Święta Niepodległości w gminie Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych styczeń-czerwiec 2019 / Gminne Mikołajki 2018 / Sołeckie Mikołajki w Preczowie / X Jubileuszowe spotkanie gwarków gminy Psary / „Legenda o Smoku Wawelskim” w Preczowie / Kolejny sukces zespołu „OD-DO” / Modnie w bibliotece / Patriotyczny koncert muzyki operetkowej w Dąbiu / Laureaci konkursu plastycznego / Udane zakończenie sezonu drużyn APN / Posumowanie IV edycji GALO / Runda jesienna A i B klasy za nami / Zaproszenie na wieczór kolęd i pastorałek / Zaproszenie na gminny finał WOŚP

  Głos Szkolny: Urodziny Kubusia Puchatka / Apel dla Niepodległej / Tydzień patriotyczny / Planetarium Orbitek w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Pasowanie na ucznia klas pierwszych w Sarnowie / „Aby człowiek wiedział, dokąd zmierza...” / Śniadanie Daje Moc / Otwarcie zielonej pracowni / 100 lat Polski niepodległej

 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: I Sesja Rady Gminy Psary za nami / Ciekawe lekcje w zielonych pracowniach / We wrześniu ruszył projekt „Szkoła sukcesu” / Mieszkańcy Psar wybrali / Rozmowa z Tomaszem Sadłoniem Wójtem Gminy Psary / Gmina Psary zdobyła kolejne dofinansowanie do modernizacji byłej szkoły w Goląszy Górnej / Postępy w budowie żłobka i przedszkola w Psarach / Termomodernizacja szkoły w Strzyżowicach zakończona / Jaśniej i bezpieczniej w Sarnowie / Przekazanie wozu dla OSP Goląsza-Brzękowice / Czy wiesz, że… nie ma dymu bez ognia / Coraz czyściej i bardziej eko / Mieszkańcy podzielili fundusz sołecki na 2019 r. / Sukces grupy „18+VAT” / Słuchacze psarskiego UTW wzięli udział w Senioraliach Metropolitalnych / Skupiamy się na ludziach – rozmowa z Teresą Olesińską / „Antki Cwaniaki” zapraszają na akcję na rzecz schroniska dla zwierząt / Koncert Damiana Holeckiego / Paweł Gołecki w Gródkowie / Spotkanie autorskie z Barbarą Wicher / Prowokalny Preczów / Konkurs „Mój wiersz dla Polski” rozstrzygnięty / Dzień Edukacji Narodowej / Zainaugurowaliśmy nowy rok kulturalny! / Zapraszamy na Gminne Mikołajki / Brać Górnicza Gminy Psary zaprasza na Barbórkę

  Głos Szkolny: Ogólnopolski program MPotęga / Pasowanie i otwarcie placu zabaw / Wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego / Sprzątanie świata / Spotkanie z myśliwym / Uczniowie w roli studentów – zajęcia na UŚ w Sosnowcu / Bajkowe pasowanie na ucznia / Dzień Przedszkolaka – wycieczka do Ogrodzieńca / Ratujemy i uczymy ratować / Europe Code Week 2018

 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rzeczpospolita nagradza najlepszych / Gmina Psary Gminą na 6! / I miejsce gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Wójt Tomasz Sadłoń prelegentem konferencji „Innowacyjne Eco-miasto 2018”/ Szanowni mieszkańcy… / Marsz na wybory / Przebudowa DW 913 za pasem / Inwestujemy w oświatę / Najlepsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej / Gmina Psary inwestuje w drogi / Psary otrzymają dofinansowanie na usunięcie azbestu / Mocne fundamenty na przyszłość / Stać nas na bardzo dużo / Czas aktywnych seniorów/ Uniwersytet Trzeciego Wieku w Psarach – nabór trwa! / Jubileuszowe Święto Chleba / Festyn sołecki w Malinowicach / Święto Pieczonego Ziemniaka / Lato seniorów / Festyn z okazji zakończenia wakacji / Jubileusz 90.lecia OSP w Górze Siewierskiej / Światowy folklor na wyciągnięcie ręki / Zagłębiowski twórca doceniony wyjątkowym tytułem / Wspomnienia z gminnych dożynek / 30 lat zespołu śpiewaczego „Dąbie” / 40-lecie pracy artystycznej zespołu „Zagłębianki” i kapeli ludowej „Sarnowianie”

  Głos Szkolny:
  Uczniowie ze szkoły w Psarach reprezentowali gminę w Varpalocie na Węgrzech / Biorobotyka w uniwersyteckim miasteczku naukowym / Narodowe czytanie 2018 w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Narodowe czytanie w Dąbiu / Wycieczka rowerowa / Młodzież jakiej nie znacie… - wzory osobowe godne naśladowania / Poznajemy zasady bezpiecznego poruszania się po skrzyżowaniu / Cudze chwalicie, swego nie znacie

 

 • Głos Gminy Psary LIPIEC-SIERPIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Kolejny awans Psar w rankingu zamożności samorządów / Odnowiona remiza w Górze Siewierskiej / Szkoła w Strzyżowicach – taniej i cieplej / Zielona i nowoczesna / Ośrodek Kultury w Dąbiu już po remoncie / W Sarnowie i Preczowie zostanie ograniczony ruch drogowy dla samochodów ciężarowych / Trwają prace nad projektem oczyszczalni ścieków w Psarach / Generalny remont w ośrodku zdrowia w Strzyżowicach / Odmieniony teren wokół przedszkola w Sarnowie / Wóz strażacki Tadzio, nowy sprzęt ratownictwa medycznego i szkolenie młodzieży / W Preczowie powstanie wodociąg, w Sarnowie zostanie przebudowany / Psary inwestują w drogi powiatowe dla bezpieczeństwa mieszkańców / GEFCO otwiera swoją placówkę w gminie Psary / Fotograficzny przegląd inwestycji 2018 / Święto Policji w Będzinie / Śląskie Centrum Perspektyw / Festyn sołecki w Dąbiu / Dobry start 300 dla ucznia / Szkoła Podstawowa w Dąbiu beneficjentem programu Erasmus+ / Ponad 750. tys. zł dotacji na dodatkowe zajęcia dla uczniów / Rękodzieło w Gródkowie / Emeryci z Psar zdobyli Jędrzejów / Uroki Roztocza / Warsztaty komiksu z Szymonem Telukiem / Angielski na wakacjach w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Półkolonie za nami / Szkło, języki oraz nowoczesne nauczanie – pasje Magdaleny Trzcionki / Zespół „Od-Do” laureatem Jurajskiej Folkloriady! / I Gminna Senioriada / Najwyższy, zaszczytny tytuł naukowy dla Bolesława Ciepieli / Zapraszamy na Święto Chleba / Zapraszamy na Święto Pieczonego Ziemniaka / Zapraszamy na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny / Zapraszamy na Gminne Dożynki 2018

 

 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Zakończono budowę stadionu w Sarnowie / Zakończono remont remizy w Preczowie / Budowa Centrum Usług Społecznych zbliża się do końca / FM Logistic w Psarach już pracuje. Codziennie przyjmowanych jest kilkadziesiąt ciężarówek / W szkołach w Dąbiu i Sarnowie powstaną nowoczesne zielone pracownie / Powstaje pętla do zawracania na ul. Szkolnej w Sarnowie / Nowe lampy LED oświetlają odcinki gminnych dróg / Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” zatwierdziło nową taryfę za wodę / Nowe nasadzenia zieleni w gminie Psary / Trwa przebudowa ulicy Jasnej w Preczowie / Prace remontowe w ośrodkach kultury w Sarnowie i Dąbiu / Szkoła Podstawowa w Psarach po raz drugi beneficjentem programu Erasmus+, mobilność kadry edukacji szkolnej / Prace pielęgnacyjne przy murawach na stadionach w Psarach, Strzyżowicach, Dąbiu i Preczowie / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych lipiec-grudzień 2018 / Gminny Dzień Dziecka / U seniorów sezon turystyczny w pełni / Dwie połówki jednego jabłka / Zakończenie roku akademickiego / Gminne zakończenie roku szkolnego / Tęcza z Psar z nagrodą starosty będzińskiego / Dzień Dziecka i Dzień Matki w Preczowie / XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych 2018 / Jubileusz 70-lecia istnienia LKS Iskra Psary / IV Gminny Nordicowy Marsz „Po zdrowie” / Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Psary / Półfinał ligi żaków odbył się pod hasłem „26 Maja – Gramy dla Mamy” / Tytuł gminnego mistrza w turnieju FIFA obroniony! / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży / Zaproszenie na Festyn Środowiskowy / Zaproszenie na festyn z okazji zakończenia lata połączony z kinem plenerowym / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: 
  Dzień Dziecka w szkole w Gródkowie / Festiwal kultury i sportu z Polską w tle / I Gminny Przegląd Piosenki Dziecięcej / Snuj się, snuj bajeczko / Sukces Igi Flak w powiatowym konkursie dziennikarskim / Matematyka bez granic / Gminny Turniej Baśniowy / Ostatnia mobilność uczniów w ramach projektu „We want to volunteer to make the world a better place”

 

 • Głos Gminy Psary MAJ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Rozpoczęto budowę żłobka i przedszkola w Psarach / Rozpoczęto termomodernizację Szkoły Podstawowej w Strzyżowicach / Gmina Psary otrzyma ponad 4,2 mln zł unijnej dotacji na 5 projektów / Podpisano porozumienie w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i wodociągu w pasie drogi wojewódzkiej 913 / Park Żurawiniec zaprasza po rewitalizacji / Przy byłej szkole w Malinowicach powstaje miejsce rekreacji i wypoczynku / Radni jednogłośnie udzielili wójtowi absolutorium / Informacja / Ponad 350 kolarzy w Psarach na starcie wyścigu szosowego / Nowelizacja ustawy o Prawie Łowieckim / Skatepark w Psarach oficjalnie otwarty / W gminie Psary zawieszono ponad 550 flag / Uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja w gminie Psary / Kulfon, Kulfon co z Ciebie wyrosło? / Gminny Dzień Strażaka w Psarach / Zuzia Wojteczek nagrodzona w ogólnopolskim konkursie / Prestiżowa nagroda dla Bolesława Ciepieli / Spotkanie z Joanną Olech / Szabla, mundur i Tokio 2020… / Bieg z flagą uczniów i przedszkolaków z gminy Psary / Majówka z zumbą w Preczowie / Dzień jogi w gminie Psary – 17 czerwca 2018 / Zawodnicy Akademii Piłkarskiej w Psarach wzięli udział w II Pikniku Wybitnego Piłkarza Śląska / Inauguracja wiosennej rundy rozgrywek ligowych żaków na stadionie LKS Iskra Psary / Runda wiosenna rozgrywek gminnych zespołów A i B klasy dobiega końca / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na Festyn Sołecki / Zaproszenie na Turniej FIFA / Zaproszenie na XV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Zaproszenie na kino plenerowe / GBP ogłasza konkurs poetycki

  Głos Szkolny:
  Jak szeroki Polski kraj, tak się święci 3 Maj / Osikowa dolina / Nauczycielskie Dni Pamięci i Pokoju / Wycieczka do kopalni soli / Cudze chwalicie, swego nie znacie… / Gminny Konkurs Ekologiczny „Przyjaciele przyrody” / Gminny Konkurs Regionalny / Przedszkolacy z Dąbia w Muzeum Chleba / Przegląd pieśni, piosenki patriotycznej, żołnierskiej i harcerskiej / Święto Flagi w Gródkowie

 

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

  Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

 

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje Park Logistyczny DL Invest / Podpisano umowę na zagospodarowanie otoczenia byłej szkoły w Malinowicach /Ruszył remont w budynku OSP w Preczowie / W Dąbiu Chrobakowym powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna / Prace przy przebudowie i termomodernizacji OSP w Górze Siewierskiej idą pełną parą / IV nabór wniosków na dofinansowanie na odnawialne źródła energii / Wręczono wyróżnienia „Samorządowiec Roku 2017” / Nowy inkasent pobiera opłaty za wodę / Trwa komunikacyjna rewolucja w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / „Rozwińmy skrzydła” w Szkole Podstawowej w Psarach / II Colloquium – Przyszłość śląskich miast / Stop pożarom traw / Medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego UNICEF „Spraw, aby dzieci z Syrii przetrwały zimę” / Zaproszenie na spektakl teatralny „Pszczółka Kaja i przyjaciele” / Konkurs „Pomysł na produkt lokalny” / Gminny Dzień Kobiet / Spotkanie z Krzysztofem Petkiem / I Gminny Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Psary / Pokaz mody w bibliotece / Koncert Marianny Łaby / Wieczór wspomnień seniorów / Spotkanie dzieci i młodzieży z Krzysztofem Piersem / Rozbójnik Runcajs / II miejsce Macieja Pyki w Zawodach Narciarskich w Slalomie Gigancie / Kolejny sukces drużyny Żaczków / Niezwykła hodowla psów Moniki Wierdak / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Co słychać u psarskich pierwszoklasitów? / Harcerskie zmaganie ze sceną / Nasi szkolni językowcy / Światowy dzień kota w oddziałach przedszkolnych w Dąbiu / Gminny konkurs mitologiczny / Erasmus w Psarach / Booktalking, czyli gawęda o książce / IX Zawody Balonowe 

 

 • Głos Gminy Psary LUTY 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Gmina Psary już zaczyna korzystać finansowo na utworzeniu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii / Prace przy budowie Centrum Usług Społecznych idą pełną parą / Nowe witacze przy drogach wjazdowych do gminy Psary / 438 tys. zł unijnej dotacji do zakupionego w 2017 r. wozu ratowniczo-gaśniczego OSP Strzyżowice / Przedszkole w Gródkowie otwarte! / Uwaga na oszustów! / Maluchy z Gródkowa mają nowoczesne i w pełni wyposażone przedszkole / Lampy hybrydowe w Górze Siewierskiej już oświetlają ulice / Pierwsze śniadanie networkingowe / Fotograficzne podsumowanie 2017 roku / Jubileusze pożycia małżeńskiego w gminie Psary / Ferie zimowe 2018 za nami / Dzień Babci i Dziadka w Preczowie / Młodzi gitarzyści dali popis w Gródkowie / Magiczny pokaz iluzji Rafała Mulki w Gródkowie / Wyjazd integracyjny mieszkańców Góry Siewierskiej / Amerykańska przygoda z koszykówką NBA Jakuba Ucieszyńskiego / Uczniowie walczą ze smogiem / Uwaga! W marcu odbędą się kontrole palenisk domowych / Zapusty na wesoło w Dąbiu / Karnawał seniorów / Irena Trzcinka świętowała swoje 101 urodziny / Zapraszamy na spektakl pt. „Podwodny świat” / Zapraszamy na spotkanie z policjantami / Powstaje monografia Jedności Strzyżowice / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom

  Głos Szkolny:
  Piąta mobilność w ramach projektu Erasmus+ KA219 / Filmowe wieczorki tematyczne w Dąbiu / Karnawał / Piosenka dla babci i dziadka / Odlotowa lekcja / Przedszkolak na uczelni / Bal karnawałowy w Dąbiu / Kolejny rekord / Karnawał kosmiczny / Opowieść wigilijna / Paczka dla psiaczka / Piosenka dla babci i dziadka

Wydania z 2017 roku

 • Głos Gminy Psary GRUDZIEŃ 2017 - STYCZEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści: Zakończono budowę przedszkola w Gródkowie / Postępy przy budowie OSP w Górze Siewierskiej / Podpisano umowę na realizację usługi „E-Psary – zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie gminy Psary” / Zakończono remont kaplicy na cmentarzu w Strzyżowicach / Powstała dokumentacja budowlana wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji sanitarnej w ciągu DW 913 / Fundusz sołecki 2017 / Wójt gminy Psary w gronie Samorządowców 2017 Roku / Psarska biblioteka w ścisłej czołówce w rankingu / Taryfy za wodę i ścieki po nowemu / Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2018 / Wspólnie walczymy ze smogiem!  / Bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia / Ruszyła rekrutacja do nowej grupy przedszkolnej w Gródkowie / Studenci Uniwersytetu Dziecięcego odkryli tajemnice wody / W Psarach ponownie zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy! / Znamy laureatów Stypendium Sportowego Wójta Gminy Psary / Mikołajki w Dąbiu i Preczowie / Koncerty kolęd i pastorałek w Dąbiu i Gródkowie / Gminne obchody Barbórki / Kolejne sukcesy Jana Kopcika / Gimnastyka artystyczna pasją Antoniny Pogody / Wspomnienie o Czesławie Pierzchale / 10 lat Koła Emerytów i Rencistów z Psar / Zaproszenie na Koncert Operetkowo – Musicalowy / Zaproszenie na Pokaz Iluzji Rafała Mulki

  Głos Szkolny:
  Regionalny konkurs dziennikarski w ZSP Nr 2 w Sarnowie / Nauczyciele dzieciom / Szlachetna paczka po raz trzeci / Mikołajki w Dąbiu / Światowy Dzień Pluszowego Misia / Wielkie misiowe przyjęcie w Sarnowie / Dzieciaki Sadzeniaki / Tradycje andrzejkowe i katarzynkowe w Muzeum Zagłębia / Wycieczki przedszkolaków z Dąbia / Emocje na wodzy / I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem / Jasełka / Uczniowie z Psar na Sycylii w ramach programu Erasmus+ / Gminny Konkurs „Wielcy Polacy”
 • Głos Gminy Psary LISTOPAD 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Odnawialne źródła energii za ponad 1 mln zł / Budowa placu przy OSP w Psarach zakończona / W grudniu gmina Psary zdobyła ponad 2 mln zł dotacji / Zakończono budowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Trwają zaawansowane prace przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Remont ul. Podgórnej w Sarnowie / Podpisano umowę na remont ul. Zielonej w Preczowie / Powstaje ścieżka zdrowia w parku Żurawiniec w Psarach / W gminie Psary rozbłysły świąteczne iluminacje / Szkoła Podstawowa w Gródkowie z nowoczesną zieloną pracownią / Nowe tablice interaktywne z dofinansowaniem / Metropolia: wspólne bilety i większa elastyczność podróżowania / Ruszył kolejny projekt wymiany międzynarodowej szkół / Uroczyste rozstrzygnięcie konkursu na Sołectwo i Sołtysa Roku 2017 / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Znamy laureatów tegorocznych Stypendiów Wójta Gminy Psary / Mieszkańcy gminy Psary wśród stypendystów Powiatu Będzińskiego / Obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości w Psarach / Piosenki z fonetyki zabrzmiały w Gródkowie / Spotkanie z Emilią Nowak / Podróżnicy w Beskidach / Kraków z grupą „18 + VAT” / Wieczór poezji w psarskiej bibliotece / III edycja Festiwalu Piosenki Dziecka z Rodziną / Zakończenie rundy jesiennej rozgrywek gminnych zespołów A i B klasy / Sportowa pasja Miłosza Majerczyka / Nina Zapora z kolejnymi medalami / Barbórka udana dla Angeliki Wątor / Start żaczków w rozgrywkach ligowych / Ogłoszenia / Czad i ogień obudź czujność / Zaproszenie na wieczór kolęd i pastorałek / Zaproszenie na 26 finał WOŚP

  Głos Szkolny: Spotkanie z teatrem / Dzień Praw Dziecka w Sarnowie / Zdrowe nawyki / Śniadanie na dobry start w Strzyżowicach / 70-lecie szkoły w Dąbiu / Puk, puk, to ja – mały uczeń, pierwszaczek / Brzechwa i Tuwim w poezji dziecięcej / Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek / Wspierajmy chorych / Wycieczka do Zabytkowej Kopalni Srebra / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie dało moc! / Piernikowa przygoda przedszkolaków z Gródkowa
 • Głos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on - line Spis treści: Rusza rekrutacja do centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Zakończono budowę ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Nowa zatoka manewrowa przy Przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy przy budowie przedszkola w Gródkowie / Trwa montaż wodomierzy z odczytem radiowym / Nowe oświetlenie uliczne przy gminnych drogach / Trwa przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy Psary / Podpisano umowę na budowę oświetlenia hybrydowego / Dobiega końca budowa szatni KS Błękitni Sarnów / Nowe zagospodarowanie terenu przed budynkiem OPS w Psarach / 51 budynków mieszkalnych po termorenowacji dzięki gminnej dotacji / Podzielono fundusz sołecki na 2018 r. / Wójt Gminy Psary w panelu ekspertów na konwencie burmistrzów i wójtów / Uwaga na próby oszustwa / Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej w gminie Psary / Strażacy z Preczowa z nowym wozem / Gminny Dzień Edukacji Narodowej / Inauguracja Uniwersytetu Dziecięcego w Psarach / Rusza nowy rok kulturalny w gminie Psary / Kapela Gródków – pierwsze sukcesy młodego zespołu muzycznego / „Tańczące motyle” rozpoczęły swoją działalność w gminie Psary / Emeryci i renciści z Malinowic obchodzili Dzień Seniora / I Jesienny Rajd Rowerowy mieszkańców Góry Siewierskiej / Dzień Seniora – na lądzie, na wodzie i … w wodzie / Podsumowanie gminnej amatorskiej ligii Orlika / Dzielnicowi ruszają z akcją grawer w gminie Psary

  Głos Szkolny: Biała dama kontra uczniowie Szkoły Podstawowej w Dąbiu / Taneczne przerwy / Urodzinowe spotkanie / Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania w Sarnowie / Z wizytą w bibliotece / II Gminny złaz turystyczno – krajoznawczy / Magiczny świat teatru / Święto Edukacji Narodowej / Bezpieczna droga do i ze szkoły / Codeweek 2017 w Psarach – 2 tygodnie i 2 dni – 35 spotkań -217 uczniów / Listy piszą się … / W krainie dziecięcej rozrywki - Nibylandia
 • Głos Gminy Psary WRZESIEŃ 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line Spis treści: Montaż urządzeń na placu przy OSP Psary / Trwa przebudowa budynku OSP Góra Siewierska / OSP w Preczowie ma nowy wóz ratowniczo – gaśniczy / Inwestycja z unijnym dofinansowaniem / Słoneczna gmina / Postępy przy budowie Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / Cmentarz w Strzyżowicach pod okiem kamery / „Wspólnota” publikuje ranking zamożności samorządów / Ponad 12 km nowej sieci wodociągowej w 8 sołectwach / Pierwsza klasa podstawówki już działa w Psarach / Harcówka w Sarnowie gotowa! / Kolejny sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Prezydenckie i ministerialne odznaczenia dla psarskich samorządowców / Sołtys Preczowa na drugim miejscu w powiatowym finale Plebiscytu na Sołtysa Roku 2017 / Szkoła w Psarach i jej projekty wymiany uczniów / Pożegnanie lata w OPS / Nowy rok harcerski rozpoczęty / Gminne i powiatowe zawody sportowo – pożarnicze za nami / 90. lecie OSP Dąbie / Pieczony Ziemniak w Strzyżowicach / Święto Chleba w Sarnowie / Gminne Dożynki 2017 / Aktywne lato seniorów / Promocja nowej książki Bolesława Ciepieli / Maja Słowikowska ze srebrnym medalem w jeździe bez ogłowia / Turniej Oldbojów za nami! / Studium Transportowe / Uniwersytet Dziecięcy w Psarach / Podróż Tomka i Pauliny Olszewskich do Kraju Basków / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości

  Głos Szkolny: Wielki sportowy sukces ucznia z naszej gminy / Wycieczka do Leśnej Izby Ekologicznej w Siewierzu / Kiermasz w Szkole Podstawowej w Gródkowie / Uczniowie z Gródkowa sprzątali las / Pieczonki w Sarnowie / Gniezno – wielki finał ogólnopolskiego konkursu /  Ciao pizza, gelato, Italia / Warsztaty w Centrum Nauki Kopernik / W szkole w Gródkowie jeszcze bezpieczniej / Narodowe czytanie „Wesela” w Dąbiu
 • Głos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ 2017 pobierz gazetę w pdf / zobacz gazetę on -line  Spis treści: Gmina Psary Gminą na 6 / Alejki na cmentarzu w Strzyżowicach gotowe / Jednostka OSP w Strzyżowicach z nowym wozem ratowniczo - gaśniczym / 50 mln zł unijnej dotacji na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 913 / Pozyskaliśmy dofinansowanie na zajęcia w przedszkolu w Gródkowie / Wymiana słupów energetycznych w Gródkowie / 12 dróg do utwardzenia kruszywem / Blisko 16 mln zł w 3 lata na ochronę środowiska / Rozpoczęto wartą 1,8 mln zł przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / W Sarnowie powstaje miejsce spotkań dla zuchów / Postępy w budowie ul. Wspólnej w Psarach i w Gródkowie / Powstanie bezpieczna zatoka dla samochodów przy przedszkolu w Strzyżowicach / Postępy w budowie stadionu w Sarnowie / 3 km nowej sieci wodociągowej w Psarach, Strzyżowicach, Sarnowie i Malinowicach / Powstaje uzupełniający projekt budowlany Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej / Dodatkowe zajęcia dla uczniów z Psar za unijne pieniądze / Przyjdź i zdecyduj na co powinny zostać przeznaczone pieniądze z funduszu sołeckiego! / Najbliższe 3 lata czasem intensywnego rozwoju gminy Psary / Inwestycje 2017 w gminie Psary na półmetku / ABC usług dodatkowych w gminie Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Festyn parafialny w Psarach / Wakacyjne festyny w gminie Psary / Państwo Zofia i Czesław Pierzchała otrzymali medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Diecezjalna pielgrzymka ochotniczych straży pożarnych w Sosnowcu / Klub seniora podróżnika w Warszawie / Daniel Solipiwko - młody projektant z gminy Psary / Zaproszenie na biesiadę przy ognisku / Zaproszenie na święto pieczonego ziemniaka / Deszczowa edycja maratonu MTB w Psarach / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta Gminy Psary
 • Głos Gminy Psary CZERWIEC 2017 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: W Psarach powstaje skatepark / Ruszyła budowa alejek na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Generalny remont budynku OSP w Górze Siewierskiej / Stadion w Strzyżowicach gotowy! / Ruszyła budowa Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach / OSP w Strzyżowicach otrzyma nowy wóz ratowniczo-gaśniczy / Trwa rozbudowa nowoczesnego systemu monitoringu wizyjnego / Nowe posadzki w OSP Dąbie wieńczą remont garaży / Powstaje dokumentacja nowej sieci wodociągowej / Zabiegi pielęgnacyjne na murawach piłkarskich w Psarach i Dąbiu / Modernizacja wysp kanalizujących ruch przy DK86 / Trwa budowa przyłączy do sieci energetycznej na Czerwonym Kamieniu / Nasadzenia zieleni na placu szkolnym w Sarnowie / Kto dba o drogi publiczne na terenie gminy Psary? / Zmiany w taryfie opłat za wodę od 1 sierpnia 2017 r. / Oszczędzajmy latem wodę! / Drodzy mieszkańcy, dbajmy o wspólne mienie! / Uwaga istotne zmiany w segregowaniu odpadów w gminie Psary / Gminne zakończenie roku szkolnego  / A w Preczowie radość i zabawa / IV Wojewódzki Zjazd Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP / Wójt w Komisji Rewizyjnej śląskiej korporacji samorządowej / XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Obrazy, książki i… podróże – spotkanie z Emilią Nowak / Radosny Dzień Dziecka / XVII Konkurs profilaktyczny „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / Jubileusz 90. lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Sarnowie / Sukcesy sportowców z gminy Psary / Zakończenie sezonu rozgrywek ligowych gminnych zespołów / Za nami Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / II Turniej FIFA w Psarach / Słodka pasja Mariusza Kawiorskiego / Jubileusz 115. lecia Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika / Zaproszenie na 2. Maraton Wyżyny Śląskiej / Zaproszenie na Bike Atelier MTB Maraton / Zaproszenie na Rodzinny Festyn w Malinowicach / Bezpieczne Wakacje / W Psarach odbył się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Leśne harce w Kokotku / VI edycja gminnego konkursu ortograficznego / VII przegląd pieśni, piosenki patriotycznej… / „Chcesz na zawsze dzieckiem pozostać? Trudnemu zadaniu musisz sprostać...” / Snuj się, snuj bajeczko … / Wspomnienia z Warszawy / Srebrny medal dla uczennicy ZSP Nr 2 w Sarnowie / 299 wrocławskich krasnali / Innej takiej ziemi na świecie nie ma / Przyjaciela się zdobywa, a nie kupuje! / Dobra passa młodych piłkarzy z Gródkowa / Magdalena Gwóźdź druga w VIII diecezjalnym konkursie literacko-fotograficznym / Rubik’s Cube – odkrywamy nowe pasje w Szkole Podstawowej w Dąbiu

 • Głos Gminy Psary KWIECIEŃ - MAJ 2017 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w pdf Spis treści: Ruszyła budowa centrum logistycznego FM Logistic w Sarnowie / Nowa kuchnia w remizie w Psarach / Nowe miejsca parkingowe przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne wsparcie na budowę oświetlenia hybrydowego w gminie Psary / Ruszyła budowa placu przy OSP Psary / Zdobyliśmy dotację na przebudowę ul. Podwale w Strzyżowicach / Wyższy standard sali bankietowej w Malinowicach / ZGK przenosi bazę techniczną do Góry Siewierskiej / Szkoła Podstawowa w Gródkowie będzie miała Zieloną Pracownię / Gmina Psary w Metropolii / Jednogłośne absolutorium dla wójta / Drugi etap modernizacji przystanków / Konsultacje dotyczące projektów przebudowy dróg / Wykonano prace konserwacyjne na cieku Pagor / Ruszył nabór wniosków w ramach programu „Słoneczna Gmina” / Trwa nabór wniosków na dofinansowanie usuwania azbestu / Projekt budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Zasady segregowania odpadów w gminie Psary / Gminna Gala Taneczna „Roztańczone Przedszkolaki” /Zuchy z Gminy Psary na festiwalu Wesołek / Ruszają zapisy na zajęcia w ramach Akcji Lato w GOK Psary / Gminny Dzień Strażaka / Jubileusz 10-lecia koła Emerytów i Rencistów w Malinowicach / Seniorzy w Ustroniu / Uroczystość 226. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w gminie Psary / Kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku dobiegł końca / Spotkanie autorskie z Moniką Sawicką / Wspomnienia o Józefie Tajerze / Spotkanie Klubu Regionalistów / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część II / I miejsce na zawodach powiatowych w mini piłce nożnej chłopców!!! / Angelika Wątor z brązem / Turniej rozstrzygnięty! / Żeglarska pasja Julii i Emilii Maziarz / Zaproszenie na Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary / Zaproszenie na Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie na XIV Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / Zaproszenie na Turniej FIFA / Zaproszenie na Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny

  Głos Szkolny: Szkoła w Sarnowie promuje czytelnictwo / Port lotniczy od kuchni / Wielkanocne zwyczaje w Gródkowie / Lekcje nie zawsze w ławce / Gimnazjaliści z Psar laureatami projektu „Programuj u Siebie” / Sadzenie Drzewek / Szkolne Spotkania z Melpomeną / Kolejny sukces uczniów z Sarnowa / Program profilaktyczny „Cukierki” / Żonkil symbolizuje nadzieję / Tenisiści z Gródkowa w dobrej formie / Do trzech razy sztuka?

 • Głos Gminy Psary MARZEC 2017 03/140 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: Rozpoczęto budowę ulicy Wspólnej w Psarach i Gródkowie / Trwa budowa parkingu przy Gminnym Ośrodku Zdrowia w Psarach / Unijne dofinansowanie na budowę przedszkola w Gródkowie / ZGK podpisał umowę na dostawę wodomierzy do odczytu radiowego / Trwa budowa rowów przy ul. Słonecznej w Malinowicach / Prace remontowe przekształcające gimnazjum w podstawówkę / Gmina Psary została zaproszona do przystąpienia do Górnośląskiego Związku Metropolitalnego / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Zapraszamy na festyn z okazji Dnia Strażaka / Dodatkowy nabór na wymianę pieców węglowych / Teraz całego PIT-a wypełni urząd skarbowy, a nie podatnik / Prośba o zwrot ankiet dotyczących projektu budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu w gminie Psary / Stop pożarom traw / Uważajmy na dzikie zwierzęta / Przełamujemy stereotypy czyli X Wiosenna Sesja Naukowa / Bajką w smog / Wszystkie kolory świata /Wieczór charytatywny ZSP w Strzyżowicach / Witaj wiosno! / Krzysztof Petek w Psarach / Odbył się cykl bezpłatnych spotkań teatralnych dla dzieci / Spotkanie autorskie z Wiolettą Piasecką / Uroczyste obchody Gminnego Dnia Kobiet / Drugie urodziny Klubu Seniora Goląsza – Brzękowice / Kopalnie węgla kamiennego na terenie Strzyżowic część I / Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / „Żyj zdrowo, poczuj się młodo” / Ruszyła wiosenna runda Gminnej Akademii Piłkarskiej / Maja Dura z Sarnowa połączyła pasję z zawodem / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi / Zumba na świeżym powietrzu / Wykaz gminnych imprez kulturalnych i uroczystości
  Głos Szkolny: Spotkanie z farmaceutą / Czas sukcesów / Spotkanie w świecie mitów / Kidspeak 2017 / Spotkanie z muzyką w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Matematyczny sukces Julii Flak / Gminny Konkurs Plastyczny „Wiosna tuż, tuż...” / Spotkania z rodzicami / Spotkanie z informatykiem / Teatr to nasza pasja
 • Głos Gminy Psary LUTY 2017 02/139 zobacz gazetę on-line / pobierz gazetę w PDF Spis treści: W Centrum Dystrybucyjnym Lidl w Gródkowie zawieszono wiechę / Trwa budowa przedszkola w Gródkowie / Postępy w budowie stadionów sportowych w Strzyżowicach i Sarnowie / Ruszyły prace związane z budową 12 km sieci wodociągowej / Ul. Wspólna w Psarach i Gródkowie będzie przebudowana / Wkrótce brukowanie alejek i remont kaplicy na cmentarzu komunalnym / Postęp w pracach projektowych kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Optymalizacja systemu gospodarowania odpadami w gminie Psary / Uregulowaliśmy 4 nazwy miejscowości / Reforma oświaty w gminie Psary / Pracownicy ZGK w Psarach wyruszyli do mieszkańców gminy Psary z nowymi umowami na dostawę wody i odprowadzenie ścieków / Przyznano stypendia sportowe Wójta Gminy Psary / Wspólnie zebraliśmy rekordową kwotę 63 168 zł w finale WOŚP / Pokaz ekonomicznego i ekologicznego spalania węgla w Psarach / Zmiany dotyczące przepisów w zakresie wycinki drzew / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Coroczne zapusty w Dąbiu / Ewa Kozera zaprezentowała swoje prace mieszkańcom gminy / Mały Ogólnopolski Konkurs Recytatorski w gminie Psary / Jubileusze pożycia małżeńskiego 2017 / Ogrodnictwo to pasja i nauka… / Turniej A i B klasy o Puchar Wójta / Zaproszenie na spektakl teatralny pt „Pan Antenka i srebrny kubraczek” / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Nabór do CKUiP / Zaproszenie na Turniej Szachowy o Puchar Wójta Gminy Psary / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Co słychać u „Leśnych”? / Przedszkolaki z Gródkowa pamiętają w zimie o zwierzętach / Wizyta Hatetepesa w Strzyżowicach / Bombka choinkowa w wielu odsłonach / Mistrzowie tenisa stołowego / Happeningi antysmogowe w gminie Psary / Jasiek Kopcik zdobywa kolejne sukcesy w tenisie ziemnym / Mistrzostwa powiatu w koszykówce dziewcząt / 25 Finał WOŚP w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Sarnowie

 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2017 01/138 zobacz gazetę on-line / zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wymieniono wszystkie stare wiaty przystankowe / Ośrodek Kultury w Sarnowie przeszedł gruntowny remont / Rozpoczęto remont pomieszczeń w Bibliotece w Psarach / Powstało 50 projektów budowlanych w 2016 / Umowa na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Remont garaży OSP Dąbie zakończony / Znamy wykonawcę modernizacji stadionu w Sarnowie / Nowe miejsce rekreacji przy szkole w Sarnowie / Noworoczne spotkanie samorządowe w gminie Psary / Wydano gminny kalendarz na 2017 rok / Grudzień w Ośrodku Pomocy Społecznej / "Kopera życia" dla Seniorów / Pierwsi mieszkańcy już skorzystali z gminnych eko - dotacji / Zasady odśnieżania chodników / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Fotograficzne podsumowanie 2016 roku / Aktywny semestr na Uniwersytecie Trzeciego Wieku / Po spotkaniu autorskim z Danielą Leśniewską / Seniorzy przy wigilijnym stole / Stulatka z Grókdowa / Młodzi studenci w świecie planet / Operetkowo w Nowym Roku / Wykaz najbliższych imprez kulturalno - rozrywkowych / Jak oszczędzić do 30% cennego węgla i drewna i być eko?
  Głos Szkolny: Betlejemskie światło pokoju 2016 / Mikołajki w Strzyżowicach / Sekrety radia / Światowy dzień pluszowego misia / Wizyta policjanta / Pierwsze spotkanie szkół partnerskich Erasmus+ / Małe działania zmieniają świat - Dzień Wolontariusza / Dzień języków obcych w Sarnowie / Czytanie dzieciom 20 minut dziennie czy warto /Gmina Psary - moja mała ojczyzna

Wydania z 2016 roku

 • Glos Gminy Psary LISTOPAD-GRUDZIEŃ 2016 11-12/136-137 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończono budowę ulicy Łącznej i Bocznej w Psarach / Zakończono budowę drogi w Brzękowicach Górnych / Podpisano umowy na budowę blisko 15 km sieci wodociągowej / Nowe inwestycje w gminnych ośrodkach kultury / Rozpoczęto modernizację stadionu LKS Jedność Strzyżowice / W gminie zabłysły iluminacje świąteczne / Kolejne duże dotacje na inwestycje dla gminy Psary / Ogłoszono przetarg na modernizację stadionu w Sarnowie / Zimowe utrzymanie dróg 2016/2017 / Zmiana stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów
  od stycznia 2017 r. / Zmienił się numer dla systemu powiadomień sms / Wywiad z dyrektorem ZGK: Wodociągi i wiele więcej… / Poznaliśmy tegorocznych stypendtystów wójta / W gminie Psary zawieszono 250 flag narodowych / Nowy Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP / Seniorzy w stolicy Tatr / Grzegorz Kasdepke z wizytą w Sarnowie / Narodowe Święto Niepodległości w gminie Psary / 3. miejsce naszej biblioteki w rankingu „Rzeczpospolitej” / Koncert piosenek Anny Jantar w Gródkowie / Barbórka w Gródkowie / Spotkanie regionalistów / Ewa Kozera - Utalentowana malarka z Gródkowa / Gminne Mikołajki w Dąbiu / Konkursy plastyczne z udziałem naszych mieszkańców / Cygańska Jesień w OSP Brzękowice-Goląsza / Zaproszenie na koncert kolęd / Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów w Psarach zaprasza / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 01-06 2017 / Zaproszenie na koncert noworoczny "Wielka sława to żart" / Zaproszenie na 25. gminny Finał WOŚP
  Głos Szkolny: Październik to pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka / Pasowanie na przedszkolaka / Śniadanie daje moc! / Najlepsi w powiecie! / Co zrobić, aby być bezpiecznym zawsze i wszędzie? / Śląskie targi książki / W przeddzień święta zmarłych / Wycieczka do Tarnowskich Gór / Warsztaty / Gimnazjum w Psarach beneficjentem programu Erasmus+ / Parada lampionów / 2. Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Spotkanie z prawami człowieka
 • Glos Gminy Psary PAŹDZIERNIK 2016 10/135 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstaje projekt kanalizacji i oczyszczalni ścieków / Przetarg na budowę przedszkola przy szkole w Gródkowie / Trwa wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Powstały kolejne siłownie zewnętrzne w gminie Psary / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie zakończone / Remont w ośrodku kultury w Sarnowie / Kolejne drogi do utwardzenia kruszywem / OSP w Górze Siewierskiej z nowym wozem strażackim / Podzielono fundusz sołecki na 2017 rok / Prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary / Urbaniści z wizytą studyjną w naszej gminie / 2 medale KEN dla pracowników psarskiej oświaty / Zaproszenie na spotkanie barbórkowe - 3 grudnia / Wędruj z nami jesiennymi szlakami / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka w Sarnowie / Harcerska impreza plenerowa / Stowarzyszenia z gminy Psary z wizytą studyjną w Rumunii / Nowy rok akademicki psarskich uniwersytetów dla dzieci i seniorów / Nowy rok kulturalny rozpoczęty! / „Od Do” z Preczowa laureatem Jaworznickich Spotkań Chóralnych / Zapisy na "Narodowy Balet Gruzji" / Spotkanie autorskie i wernisaż malarski / Uczniowie z Sarnowa podarowali książkom drugie życie / Monika i Angelika promują nas na sportowej arenie / 11-latek z gminy w kadrze U-12 w piłce nożnej / Wielki finał IV edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika / LKS Iskra Psary – nowy sezon, nowe nadzieje / Policja może sprawdziĆ, czym palimy w piecu! / Zaproszenia: Festiwal Piosenki Dziecięcej Piosenki z Fonoteki, Rodzinny Festiwal Wypieków, Babroszki lecą w kosmos, Koncert największych przebojów Anny Jantar
  Głos Szkolny: W Królestwie Solilandii / Dzień Chłopaka / Świętokrzyskie uczy i zachwyca / Ogólnopolski dzień głośnego czytania w Sarnowie / Warsztaty językowe na Malcie / Spotkanie z duchami / 2. Piknik Rodzinny w Gimnazjum / Dobre rady na odpady
 • Glos Gminy Psary WRZESIEŃ 2016 09/134 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Węzeł drogowy na DK86 w Sarnowie gotowy / Wymiana wszystkich starych wiat przystankowych / Garaże OSP w Dąbiu przechodzą gruntowny remont / Budowa drogi gminnej w miejscowości Brzękowice Górne / Nowe miejsce rekreacji przy szkole podstawowej w Sarnowie / Prace remontowe przy OSP w Sarnowie rozpoczęte / Awans gminy Psary o 500 miejsc w rankingu zamożności samorządów / Gmina Psary wspiera nowych pracodawców / Rekrutacja pracowników do centrum dystrybucyjnego Lidl / Zaproszenie na spotkanie w sprawie dotacji unijnych / Sołectwo Preczów w konkursie „Piękna wieś województwa...” / Sołtysi z Odznaką Honorową za Zasługi dla Woj. Śląskiego / Premierowe warsztaty dla ojców w Psarach / Tu mieszkam, rozliczam podatki i zdobywam nagrody - konkurs trwa / Lokalny Program Rewitalizacji – zaproszenie dla mieszkańców, przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych z terenu Gminy Psary / Kolejne etapy eko-dotacji dla mieszkańców / Lista wykonawców termomodernizacji / Gminne Dożynki 2016 / Święto Chleba / Święto Pieczonego Ziemniaka / Podsumowanie wakacji z Gminnym Ośrodkiem Kultury / Rozpoczęcie sezonu harcerskiego / Nasze zespoły artystyczne w Brennie i Żarkach / Weekend seniorów w Budapeszcie / Zapisy na zajęcia dla dzieci do GOK-u / Wykaz kolejnych imprezy organizowanych przez GOK / Październikowa oferta biblioteki w Psarach / Nielegalna reklama na przystanku to nawet 500 zł mandatu / Świętowanie otwarcia otoczenia szkoły w Dąbiu / Nasi sołtysi finalistami Turnieju Sołtysów Powiatu Będzińskiego / Stadion Klubu Sportowego Preczów uroczyście otwarty / Zaproszenie na inaugurację roku kulturalnego 2016/2017 / Zaproszenie na Cygańską Jesień / Zaproszenie na spektakl dla dzieci / Plakat: Nabór uzupełniający do Akademii Piłki Nożnej w Psarach / Zaproszenie na wyjątkowy koncert Marka Grunwalda
  Głos Szkolny: I znowu w szkole / Programuj u siebie / Cała polska czyta dzieciom i my też / Brązowy medal / Zlot hufca ZHP ziemi będzińskiej / Projekt badawczy / mPotęga w psarskim gimnazjum
 • Glos Gminy Psary LIPIEC - SIERPIEŃ 2016 07-08/133 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 
  Nowa siłownia zewnętrzna w Malinowicach / Ponad 700 tys. zł na centrum usług społecznych w Strzyżowicach / Ponad 600 przyłączy do nowej sieci wodociągowej / Zakończenie remontu ul. Strumycznej w Malinowicach / Remont w Gimnazjum w Psarach za blisko 150 tys. zł / OSP Goląsza - Brzękowice z kolejnymi pomieszczeniami po remoncie / Remont w budynku byłej szkoły w Górze Siewierskiej / Sarnowskie przedszkole po remoncie /Nasadzenia zieleni w Preczowie / Odrestaurowana kapliczka na Poddzwonku / Już w październiku ruszy rekrutacja pracowników do nowego centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Nowe miejsce do publikowania ogłoszeń o prace / Możliwość sfinansowania obiadów dla dzieci i młodzieży / Bardzo dobre miejsca gminy Psary w rankingach "Rzeczpospolitej" / Trwa nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Stypendia szkolne 2016/207  / Matematyk roku 2016 / Parkujmy poprawnie / Posiadanie psa to nie tylko przyjemność, ale także obowiązki / Komunikat w sprawie rejestracji kart pre - paid / Nie kupuj zwierząt z pseudohodowli! / Warsztaty dla taty już we wrześniu w gminie Psary / Przeniesienie w czasy PRL... / Święto Pieczonego Ziemniaka / Kino Plenerowe / "Summer party", czyli muzyczne powitanie lata / Rodzinny festyn strażacki na Dzień Dziecka w Preczowie / Seniorzy - podróznicy w Bieszczadach / Letnie festyny środowiskowe w gminie Psary / Gminny Dzień Dziecka w Psarach / Korzystajmy z Publicznych Punktów Dostępu do Internetu / Multimedialna podróż po Nepalu / Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych / I Maraton Wyżyny Śląskiej za nami / Klub Sportowy w Preczowie wraca do gry! / Kolarskie abecadło / Sukces w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Turniej piłkarski A i B klasy o Puchar Wójta / Dożynki Gminne 2016
 • Glos Gminy Psary CZERWIEC 2016 06/132 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęła się budowa centrum logistycznego LIDL / Odmieniony teren wokół szkoły w Dąbiu / 5 dróg utwardzonych kruszywem do końca lipca / Powstają nowe chodniki dzięki gminnej dotacji / Postępy przy budowie ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Kolejne pomieszczenia w Malinowicach po remoncie / Wymiana wodociągu na ul. Akacjowej w Psarach / Prace nad projektem budowlanym DW913 / Naprawy dróg gminnych / Wkrótce nabór na wykonawców termomodernizacji domów / Absolutorium dla Wójta za dobrze wykonany budżet / XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w gminie Psary / Korzystanie z karty ŚKUP w komunikacji KZK GOP / Apel o racjonalne użytkowanie wody w okresie letnim / Harmonogram odbioru śmieci na okres lipiec - grudzień 2016 / II Gminny Przegląd Piosenki Religijnej / Majówka seniorów z Goląszy / „Żyj marzeniami a nie uzależnieniami” / LKS Jedność Strzyżowice znów w A-klasie / III Marsz Nordic Walking / I Gminny Turniej w grze komputerowej FIFA / Święto kolarstwa szosowego w gminie Psary / Oferta zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży
  Głos Szkolny: Milion marzeń w szkole podstawowej w Gródkowie / Najważniejszy dzień naszych uczniów / Kolejne sukcesy w szkole podstawowej w Sarnowie / Dzień mamy i taty / Sztuka jest najbardziej intensywną formą indywidualizmu, jaką kiedykolwiek znał świat / Mama, tata i ja / Korowód baśniowych postaci w Sarnowie / Gminny konkurs regionalny – IV edycja / W krainie Leonarda da Vinci / VII zlot szkół partnerskich im. A. Szklarskiego
 • Glos Gminy Psary MAJ 2016 05/131 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 900 tys. zł unijnej dotacji na cyfrową platformę usług publicznych / Droga w miejscowości Brzękowice Wał gotowa / 4 siłownie zewnętrzne do wybudowania jeszcze w 2016 r. / Zakończono rozbudowę bazy socjalnej OSP Dąbie / Powstanie 9 odcinków chodników dzięki gminnej dotacji / Gmina Psary w systemie powiatowych dróg rowerowych / Rozpoczął się remont kapliczki na Poddzwonku / ZGK w Dąbiu z nową kosiarką do koszenia poboczy / Toalety na placach zabaw i w obiektach sportowych / Plac OSP w Preczowie coraz bardziej funkcjonalny / Gmina Psary wyróżniona tytułem „Innowator 2016” / Pomoc medyczna w nocy i w święta / Stypendia wójta dla uczniów, studentów i sportowców / Tabliczki z numerem domu mogą uratować życie! / Palenie zabija powoli, ale konsekwentnie. Nie pozwól, aby Ciebie też zabiło! / Wesoły finał "Smutnej historii księżniczki Róży” / 2. miejsce tancerek z gminy Psary na XII Gali Tanecznej / Melania Kapelusz W Dąbiu / Gminne obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja / Sarnowski Klub Seniora Podróżnika coraz liczniejszy / Pierwsze urodziny Klubu Seniora Brzękowice-Goląsza / Spotkanie autorskie z Tadeuszem Trzcionką / Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich Dąbie / Wspomnienie o Tadeuszu Krasoniu (1929-2016) / Szymon Hołownia gościł w Psarach / Majówka z zumbą / Zaproszenie - Wystartuj w wyścigu szosowym / Zaproszenie - III Gminny Nordicowy "Marsz po zdrowie" / Piłkarskie rozgrywki ligowe gminnych zespołów na finiszu / Zaproszenie - Letnie festyny w gminie Psary / Zaproszenie - Gminny Dzień Dziecka / Zaproszenie - Dancing w stylu PRLu / Zaproszenie - Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Zaproszenie - Spotkanie Klubu Seniora Podróżnika / Zaproszenie - Bike Atelier Road Race w Psarach
  Głos Szkolny: Z teatrem Kamishbai w przedszkolu w Dąbiu / Dzień ziemi w szkole podstawowej w Gródkowie / Poznajemy ojcowiznę / Z wizytą u pana sołtysa / W królestwie pszczół / Uczniowie z pasją / Zmagania z językiem polskim / Kotlina kłodzka – witaj przygodo! / „Speaking kids” – czyli gadu…, gadu…. w języku angielskim dzieciaków z Dąbia / Scratch day w Psarach
 • Glos Gminy Psary KWIECIEŃ 2016 04/130 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozpoczęły się prace na ul. Bocznej i Łącznej w Psarach / Remont pomieszczeń dla Klubu Seniora w Malinowicach / Prace przy otoczeniu szkoły w Dąbiu na ukończeniu / 1800 metrów gminnych dróg utwardzonych kruszywem / Ministerialna dotacja na remont stadionu w Sarnowie / Realizacja programu „Rodzina 500+” w Gminie Psary / OPS w Psarach poszukuje wolontariuszki / Tomasz Sadłoń finalistą konkursu o tytuł „Wójta roku 2015” / Kolejna dotacja dla gminy na animatorów Orlika / Eko-dotacje: wykonano pierwsze audyty energetyczne domów / Usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już dostępna / Gmina Psary na Targach Nieruchomości / Nowy informator „Zamieszkaj w gminie Psary” / Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej / „Na urzędnika” – nowy sposób kradzieży / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Muzyczne spotkanie z „Pazurem” / Historia Zespołu Śpiewaczego „STRZYŻOWICZANIE” / Klub przedstawicieli lokalnych organizacji / Masajowie w Psarach / Rockandroll królował w Goląszy / Jubileuszowa 50. książka Bolesława Ciepieli / Książkowe spotkania z autorami / Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ / Laureaci Kryształów Kultury: Bolesław Ciepiela / Angelika Wątor Mistrzynią Polski Młodzieżowców / Monika Szczęsna na Halowych Mistrzostwach Świata / X Field Trialsy Psary 2016 / Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Psary / Gminny turniej szachowy w Gródkowie / Zaproszenie na Majówkę z zumbą / Zaproszenie na uroczystość Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dzień Strażaka
  Głos Szkolny: Melpomena 2016 / Zielony kącik w przedszkolu / Mistrz Sudoku 2016 / Odkrywamy Irlandię w Dąbiu / Coś piękniejszego niż wysokie drzewa / Matematyka na wesoło / Sukcesy sarnowskich uczniów w konkursie historycznym / XII Szkolna sesja naukowa pt. „Woda to niezwykła ciecz i należy ją szanować”
 • Glos Gminy Psary MARZEC 2016 03/129 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstał projekt przebudowy bazy ZGK w Dąbiu / Wkrótce remonty dróg w Psarach i Malinowicach / Powstaje projekt klubu fitness i siłowni w Malinowicach / Szatnia piłkarska w Górze Siewierskiej z nowym ogrzewaniem / Gmina Psary po raz pierwszy w ogólnopolskiej TV / Wójt Gminy Psary na Samorządowej Debacie Oświatowej / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Obowiązujące regulacje melioracyjne w świetle prawa / Wiosenne sprzątanie nie tylko w domach / Wyłapywanie bezdomnych zwierząt / Nasi laureatami Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Laureaci Kryształów Kultury: Anna Łebzuch / Dzień Książki dla Afryki / Z książką za pan brat / Tradycyjne balonowe powitanie wiosny w Strzyżowicach / Ratownicy medyczni w przedszkolu w Sarnowie / Uczniowie z Sarnowa wiedzą, gdzie pytać o pomoc / Wielkie planszowe rozgrywki w Gródkowie / Spotkanie z muzyką filmową w Dąbiu / Dzień Kobiet w Gminie Psary / Panie Dulskie w Psarskim Kinomaniaku / STOP pożarom traw!!! / Wspomnienie o Krytynie Popczyk / Wspomnienie o Marii Ciepieli / Trzech wspaniałych tenisistów – trzy wspaniałe zwycięstwa / Mini-Tenis sposobem na nudę i świetną zabawę / Gminna Akademia Piłki Nożnej zaprasza / Zachęcamy do głosowania na Tomasza Sadłonia w konkursie "Wójt roku 2015"
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Harmonogram rekrutacji dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w psarach!
 • Glos Gminy Psary LUTY 2016 02/128 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń w finałowej 10-ce konkursu na najlepszego wójta w kraju / Powstała koncepcja systemu odprowadzania ścieków / Trwa rozbudowa bazy socjalnej OSP Dąbie / Wyremontowano budynek wykorzystywany przez Związek Hodowców Gołębi Pocztowych w Sarnowie / Postępy w zagospodarowaniu otoczenia szkoły w Dąbiu / Fotowoltaika w gminnych budynkach za unijne pieniądze / Trwają remonty gminnych obiektów / Program „Rodzina 500 plus” w gminie Psary / Powstaje projekt ulicznego oświetlenia hybrydowego / Powstają projekty termomodernizacji budynków komunalnych / Dyrektor będzińskiego szpitala na sesji Rady Gminy Psary / Atrakcyjne nagrody dla nowych mieszkańców gminy / Opieka nad zwierzętami a prawo / Nowa usługa odbioru odpadów zielonych i rozbiórkowych już wkrótce dostępna / Komunikat dotyczący pojemników na odpady komunalne zmieszane / Charytatywny koncert kolęd dla Bianki i Wiktorii / Spotkanie z psem Largo w Sarnowie / Ogłoszenia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – Gródków, Malinowice, Psary / Zaproszenie na teatr lalek / Zaproszenie na koncert muzyki filmowej / Zapustnicy zawitali do Dąbia / Kryształowy Zespół Śpiewaczy „Dąbie” / Złote gody par małżeńskich / Juniorzy z Orła Dąbie w drodze po mistrzostwo ligi / Klub Seniora Podróżnika od 29 marca / Podsumowanie ferii w gminnych instytucjach / Podaruj swój 1% podatku naszym mieszkańcom
  Głos Szkolny: Wspomnień czar / Akcja „Kredki dla Matugii” / Dwunaste spotkanie „W świecie mitów” / Przywróćmy zwierzętom wiarę w człowieka / Pokochaj zwierzęta, bo one kochają ciebie / Wieczór filmowy z …dreszczykiem / Spotkanie z policjantem / Barwy miłości
 • Glos Gminy Psary STYCZEŃ 2016 01/127 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wręczono Kryształy Kultury 2016 / Nowe oblicze stadionu Iskry Psary / Zakład Gospodarki Komunalnej z nowym ciągnikiem / Postępy przy budowie węzła komunikacyjnego na DK 86 / Projekt budowy żłobka i przedszkola na ukończeniu / Nowe wiaty przystankowe w Gródkowie / Nowe wyposażenie w szatniach drużyn sportowych / Budżet gminy na 2016 przyjęty, a w nim 14 mln na inwestycje / Powstaje dokumentacja budowlana placu w Malinowicach / Podsumowanie 2015 roku - spotkanie samorządowe / „Talenty z gminy Psary” mają nową płytę / Jabłka w szkole w Dąbiu / Uczniowie z Sarnowa poznają prawa dziecka / Podsumowanie konkursu „Wielcy Polacy” w Sarnowie / Eko-dotacje sposobem na smog i niską emisję / Kotły na biomasę: dlaczego warto wybrać pellet? / gminne szkoły gotowe na przyjęcie 6-latków / Punkty bezpłatnej pomocy prawnej / V Gminny Finał WOŚP - mamy rekord / Gry planszowe i szachy w ofercie GOK / Spotkanie opłatkowe w Sarnowie / Jeśli chcesz zostać pracownikiem socjalnym… / Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne" / Oferta zajęć dla dzieci i młodzieży na ferie zimowe (GOK, GBP, OPS) / Pokaz i warsztaty rzeźbienia w lodzie - zaproszenie
  Głos Szkolny: Konkurs kolęd i pastorałek w Dąbiu / 24. Finał w ZSP w Sarnowie / Szlachetna Paczka / Stawiamy na bezpieczeńtwo / "Opowieść wigilijna" w Dąbiu / Nauczyciele dzieciom - mikołajki na wesoło / WOŚP w Strzyżowicach / Gimnazjalne mikołajki

Wydania z 2015 roku

 • Glos Gminy Psary grudzień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nabór wniosków na eko-dotcje od 11 stycznia 2016 r. / Zmienia się otoczenie szkoły w Dąbiu / Powstaje ponad 40 projektów budowlanych / Fotograficzne podsumowanie roku 2015 / Nowe oprawy oświetleniowe w gminie / Ubiegamy się o dofinansowanie na kolejne inwestycje / Gminny telefon interwencyjny / Wydano gminny kalendarz na 2016 rok / 3. miejsce naszej biblioteki w Rankingu Rzeczpospolitej / Podsumowanie akcji profilaktycznej / Książki marzeń w naszych szkołach / Święty Mikołaj w Gminnym Ośrodku Kultury / Harmonogram odbioru śmieci na okres I-VI 2016 r. / Strażacy z wizytą w przedszkolu w Sarnowie / Program Bezpieczna+ w szkole w Strzyżowicach / Policjancji i smoczyca w sarnowskim przedszkolu / Trzy jubileusze zespołów śpiewaczych / Kabaret z Konopi bawił do łez / VII spotkanie Gwarków Gminy Psary / W oczekiwaniu na książkę Tadeusza Trzcionki / Najwyższe odznaczenie z SITG dla Bolesława Ciepieli / Festiwal Piosenki Dziecka z Rodziną / Wnioski i regulaminy o udzielenie dotacji celowych na eko-dotacje / Apel - Zostań Parnterem Karty Dużej Rodziny / Ogłoszenia Urzędu Skarbowego w Będzinie / Zaproszenie na koncerty kolęd i pastorałek / Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świętecznej Pomocy
  Głos Szkolny: Spotkanie z górnikami / Czytamy z drzewom / Moja piękna ojczyzna / Poznajemy Europę / "Śniadanie daje moc" w SP w Gródkowie / Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia w Dąbiu / Spotkanie w bibliotece / Szkolny Turniej Niepodległościowy w Dąbiu / Wieczór wróżb i czarów / Poduszka dla maluszka
 • Glos Gminy Psary listopad 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Zakończyła się budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Nowe pojazdy na wyposażeniu ZGK w Dąbiu / Postępy w budowie chodników / Modernizacja OSP Goląsza - Brzękowice / Rozbudowa budynków komunalnych w Dąbiu i Sarnowie / 486 domów podłączanych do nowego wodociągu / Antystatyczna podłoga w sali komputerowej w Gimnazjum w Psarach / Trwają prace nad dokumentami strategicznymi gminy / Nowa firma odbierająca śmieci od nowego roku / Tauron nie pobiera opłat za wymianę licznika. Uważajmy na fałszywych serwisantów! / Pilnujmy swoich zwierząt / Zimowe utrzymanie dróg 2015 /2016 / Śląska karta usług publicznych już działa / Nowości Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Psarski kinomaniak zaprasza / Zaproszenie na wykład dra Tomasza Kasprowicza / Bicie rekordu w resuscytacji / Dyniowe lampiony rozświetliły szkołę w Strzyżowicach / Dzień złotego liścia, czyli zuchowe tuptanie / Kombatanckie pożegnanie / Spotkanie z Moniką Szwają - to już piękna historia / W rocznicę odzyskania niepodległej Polski / Psary rozbrzmiały muzyką Chopina /  "Irek" - wielki niezapomniany artysta / Na Barbórkę: wspomnienie o byłych kopalniach węga kamiennego / Z żałobnej karty" Pamięci Andrzeja Lazara (1954- 2015) / Mirosław Marciniec zasłużonym dla sportu / Podsumowanie rundy jesiennej w wykonaniu naszych drużyn / Podium dla naszych młodych zapaśników / Zapraszamy na gminne Mikołajki / Plan imprez kulturalnych na pierwsze półrocze 2016 / Walczmy z dymiącymi kominami
  Głos Szkolny: Celtyckie pląsy, czyli Haloween na wesoło / Bezpieczeństwo na plus / Pan Kasdepke opowiada / "SAS" na ścieżkach pamięci / Taką Cię kocham moja Polsko / "Do krainy wiedzy drzwi wam otwieramy" - uroczystość pasowania na ucznia klasy I / Wycieczka integracyjna Mirów - Bobolice / Poznajemy pracę policjanta / Bajkowy świat filmu / W przeddzień święta zmarłych
 • Głos Gminy Psary październik 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa węzła komunikacyjnego na DK86 / Boisko wielofunkcyjne w Dąbiu gotowe / Ruszyła budowa chodników przy drogach powiatowych / Trwają prace na boisku Iskry Psary / Powstaje projekt budowlany przebudowy DW913 / Spotkania dotyczące koncepcji rozwiązania problemu ścieków na terenie gminy / Krótsza droga do szkoły i przedszkola w Sarnowie / System monitoringu rozbudowany / Nowy parkiet w sali GOKu w Gródkowie / Inspirujące malowidła sportowe Otoczenie Orła Dąbie pięknieje / Zmiana terminu składania wniosków na eko-dotacje / Nowe i stare kosze na śmieci / Wyniki wyborów parlamentarnych w gminie Psary / Stypendia Wójta Gminy Psary 2015 rozdane / Zaplanowano podział środków Funduszu Sołeckiego 2016 / Termomodernizacja się opłaca – wywiad z laureatami konkursu ISOVER / Zakończyliśmy akcję DOM ENERGOOSZCZĘDNY / Dzień Edukacji Narodowej w gminie Psary 2015 / Uniwersytet Trzeciego Wieku – rok akademicki rozpoczęty / Jubileusz 90-lecia OSP Psary / OSP Goląsza-Brzękowice obchodziła jubileusz 80-lecia / "Duże Litery" w psarskich bibliotekach / Grand Kanion w psarskiej bibliotece / Bogata oferta Gminnego Ośrodka Kultury w Gródkowie / Święto Pieczonego Ziemniaka w przedszkolu w Sarnowie / Cztery „złote minuty” w wykonaniu przedszkolaków / Przedstawienie teatralne Calineczka dla przedszkolaków w Sarnowie / O kampanii „Niećpam" z pełnomocnikiem ds. uzależnień / Wspomnienie o Ireneuszu Wikarku / Przygotowania do "Barbórki" w Stowarzyszeniu / Podsumowanie III edycji Gminnej Amatorskiej Ligi Orlika
  Głos Szkolny: Bezpieczne dziecko w bezpiecznym świecie / Warsztaty językowe na Malcie / Święto drzewa w Dąbiu / Misja przyroda / Top model - zostań modelem / Wszystko zaczyna się od osikowego wiórka / Leśna spartakiada / Europejski Dzień Języków / W podziękowaniu dla nauczycieli / W odwiedzinach u "Duszka Śmieciuszka"
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nawet 52 000 zł dotacji dla mieszkańca na termorenowację domu / Zmiana planu miejscowego pod budowę magazynów LIDLa / Gmina finansuje budowę chodników przy drogach powiatowych / Wyremontowano ul. Zieloną w Malinowicach i łącznik drogowy w Górze Siewierskiej / Odebranie murawy na stadionie w Preczowie / Opracowywane są projekty budowy i przebudowy 4 budynków publicznych / Powstają nowe projekty budowlane gminnych dróg / Powstaną projekty budowlane nowej sieci oświetleniowej / Inwestycje i zmiany w Zakładzie Gospodarki Komunalnej / Koncepcja rozwiązania problemu ścieków sanitarnych w gminie / Gmina Psary dofinansowała zakup radiowozu dla Policji / Wyremontowany wóz strażacki w OSP Goląsza –Brzękowice / Zasady parkowania na chodnikach / Galeria sportowców w sarnowskiej szkole / Dzieci budowały swój energooszczędny dom / Rodzinny piknik zdrowotny w Preczowie / Quiz terenowy „Na tropie historii i przyrody” / Święto chleba w Sarnowie / Turniej sołtysów powiatu będzińskiego / Święto pieczonego ziemniaka / Obchody jubileuszu 65-lecia jednostki OSP Preczów / O sytuacji i zmianach w OSP z gen. Zbigniewem Meresem / Gminne Dożynki 2015 / Nowe zajęcia dla dorosłych w GOKu / Koncert laureatów I Przeglądu Piosenki Religijnej w Gródkowie / Wręczono puchary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / Udany rok dla sportowców z gminy Psary
  Głos Szkolny: Czytające przedszkole / „Lalka” w SP Dąbie / Wspomnienia z zielonej szkoły / Uczymy ładu i porządku / Jesienne integracje / Teatr w szkole / Żegnaj lato na rok… / Drugie śniadanie w Dąbiu / Gimnazjaliście w węgierskiej Varpalocie
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Dokumentacja budowlana sali w Strzyżowicach gotowa / Zrząd dróg wojewódzkich ogłosił przetarg na projekt przebudowy DW 913 / Postępy w budowie ulicy Szkolnej w Preczowie / Ruszył remont ul. Zielonej w Malinowicach / Rozbudowano parking przy Urzędzie Gminy / Generalne remonty sal gimnastycznych w Sarnowie i w Psarach / Szkoła w Sarnowie przeszła gruntowny remont wewnętrzny / Prace uzupełniające przy chodnikach w Psarach / Jest ogrodzenie wokół placu w Brzękowicach Dolnych / Powstaje nowe boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dąbiu / Będzie nowy parkiet w sali bankietowej GOK w Gródkowie / Ucznowie z gminy Psary pod lepszą opieką medyczną / Rozdysponowano pierwszą transzę pomocy żywnościowej / Psary na interdyscyplinarnym spotkaniu na Węgrzech / X Sesja Rady Gminy Psary / Konkurs Isover dla mieszkańców gminy Psary rozstrzygnięty / Prezentacje i filmy o energooszczędnym budownictwie / Poradnik o energooszczędnym budownictwie / Nowe pojemniki na odpady zmieszane dla mieszkańców / Regulamin korzystania z pojemników na zmieszane odpady komunalne / Czarna Przemsza w finale konkursu "rzeka roku" / Magiczne zakończenie Uniwersytetu Dziecięcego / Będą mistrzami kodowania / E - booki w psarskich bibliotekach / W Malinowicach odbył się festyn rodzinny / Zakończenie Uniwerstytetu Trzeciego Wieku / Biblioteka w Psarach gościła Artura Barcisia / Festyn w Golaszy Górnej / Półkolonie w gminie Psary / Nie tylko wakacyjne wędrówki / Kolarski maraton w gminie Psary dotarł na metę / Rozmowa z trenerem "złotek" z OSP Goląsza - Brzękowice / Powstaje pierwsza w Zagłębiu drużyna AMP Futbolu / Zaproszenie na Dożynki Gminne
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Miejsca do aktywnego wypoczynku w Preczowie gotowe! / Powstała nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Modernizacja bazy sportowej w trzech szkołach / 131 komputerów przekazanych do szkół i rodzin / Remonty dróg w Malinowicach i Górze Siewierskiej / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Zakończyliśmy dwa duże projekty edukacyjne / Mamy nową Młodzieżową Radę Gminy Psary / Jak zachować się podczas burz, nawałnic, huraganów? / Opłaty na cmentarzu komunalnym w Strzyżowicach / Pokazy energooszczędnego budownictwa w Dabiu / Nasi posłowie w Sejmie Dzieci i Młodzieży / Podsumowaliśmy rok szkolny 2014/2015 / Festiwal pieśni zalotnych za nami / Niezwykłe spotkanie autorskie i nowa książka Bolesława Ciepieli / Przedszkolaki Europejczykami / Akademia Zdrowego Przedszkolaka / Sukces gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin 2015 / Patronat Wójta nad gimnazjalną drużyną koszykarek / Piłkarskie sukcesy naszych gimnazjalistek / Gminne i powiatowe zawody sportowo-pożarnicze 2015 / Powitaliśmy naszą złotą Angelikę / Zaproszenie do uczestnictwa w Uniwersytecie Dziecięcym w Psarach / Zapisy do drużyny Amputee Football (AMPFutbol) / Zaproszenie na Festyn Rodzinny / Oferta zajęć wakacyjnych w gminnych placówkach kulturalno-sportowych
  Głos Szkolny: Piknikowa zabawa na sto dwa! / Ekologiczna akcja performance w Strzyżowicach / Pasja całym życiem... / Dzień dziecka w Strzyżowicach / Z wizytą w redakcji / Poznajemy Albanię / Dzień Dziecka w SP w Gródkowie / Matematyczno-informatyczne sukcesy klasy 3A / Wyróżnienie w konkursie matematycznym
 • Głos Gminy Psary maj 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Nowe miejsce rekreacji i wypoczynku w Goląszy Górnej / Kolektory słoneczne w Strzyżowicach już działają / Wykonano remont oczyszczalni ścieków w Malinowicach / Mamy mobilną scenę z unijnego projektu / Dni otwarte funduszy unijnych w Gminie Psary / VIII Sesja Rady Gminy Psary / Podsumowanie ankiet w sprawie odpadów komunalnych / Ogłoszenie Wójta Gminy Psary / Policja ostrzega: Nie ułatwiaj życia złodziejowi! / Inwentaryzacja wyrobów posiadających azbest / Harmonogram odbioru odpadów komunalnych VII-XII 2015 / O pióro Wójta Gminy Psary / Uczniowie z wizytą u Wójta / Gmina Psary wspiera AMP Futbol / Psarski kinomaniak / Gminne święto Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na spotkanie z Arturem Barcisiem / Dzień dziecka w Gminie Psary / XII Wyścig Kolarski w Gminie Psary za nami / Kolejne medale dla naszej szablistki / Marsz po zdrowie / Sport zamiast uzależnień / Wywiad ze Zbyszkiem Stanikiem - inicjatorem wyścigu kolarskiego / Chcesz ocieplić swój dom? Weź udział w konkursie ISOVER! / Poznaj "Dom energooszczędny" / Zaproszenie na konferencję i targi "Dom energooszczędny"
  Głos Szkolny: Wycieczka do Warszawy / Julia Polak w projekcie Start Now / Młodsi wybierają - starsi czytają / Najlepsi z najlepszych / Sukces "młodych lingwistów" / Michał Kamiński po hiszpańskim treningu / Dziennik Zachodni otwiera się na gimnazjalistów / Wiwat maj, trzeci maj / Zielony dzień w przedszkolu
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Szkolnej w Preczowie / Pierwsze pożytki z obecności firmy Lidl w gminie = 3 mln renty planistycznej / Powstanie gminny żłobek / Gmina kupuje 131 nowych zestawów komputerowych / Wiosenne remonty w remizach i ośrodkach kultury / Trwa budowa wodociągu na Kasztanowej w Psarach / Powstaje nowa przestrzeń publiczna w Malinowicach / Dotacje dla 3 nowych inwestycji sportowych / Wyposażenie sportowe do Preczowa i Psar / Psarska administracja szybsza i bardziej mobilna / Zajęcia komputerowe w kolejnych miejscowościach / "Kompleksowa termomodernizacja domu z Isover". Konkurs dla mieszkańców gminy Psary / Przypominamy o numerach na budynkach ! / Ankieta dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w sprawie odbioru odpadów komunalnych / Mamy laureatów Powiatowego Konkursu Języków Obcych / Klub SAS promuje edukację muzyczną / Przegląd małych form tearlanych - Melpomena 2015 / Spotkania z Krzysztofem Petkiem / Twórcze święto niepełnosprawnych / Lirycznie i barokowo / Młodzi muzycy w Preczowie / Dzieci na tropie psychologii i kulturoznawstwa / Majowe atrakcje w bibliotekach / Mistrzostwa gminy Psary w tenisie stołowym 2015 / Szlakiem kopalń węgla w Gródkowie, Malinowicach i Sarnowie / Zapraszamy na obchody jubileuszu 790 - lecia parafii pw. Wszystkich Świętych w Siemoni / Zapraszamy do wzięcia udziału w programie profilaktyczno - edukacyjno - sportowm Żyj marzeniami a nie uzależnieniami / Aleksandra Warchoł i jej biżuteryjna pasja / Zaproszenie na XII Kolarskie Mistrzostwa w gminie Psary 17 maja 2015
  Głos Szkolny: Powitanie wiosny / Gminny konkurs plastyczny / Obietnica zuchowa / W Belwederze / Dzień Kobiet / Szkolny Dzień Teatru / Spotkanie z Emilią Nowak / Dzień otwarty - Dzień projektu edukacyjnego / Billy Elliot / Powtórna wizyta
 • Głos Gminy Psary marzec 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Powstają strefy wypoczynku dla mieszkańców / Powstanie nowy chodnik w Sarnowie / W strzyżowickim przedszkolu powstaje instalacja solarna / Nowa tablica multimedialna w sarnowskim przedszkolu / Doposażenie świetlic wiejskich za poand 32 tys. zł / Strażacy z OSP Góra Siewierska mają nowy warsztat / II edycja projektu "Dziecięca Matematyka" / Zasady przyłączania do nowej sieci wodociągowej / Znamy datę tegorocznego wyścigu kolarskiego / Podsumowanie ankiet o odnawialnych źródłach energii / Z prac Rady Gminy / Informacje podatkowe z Urzędu Skarbowego w Będzinie / Pomóż Wiktorii w walce o zdrowie / Mamy dofinansowanie na zielone szkoły dla gimnazjum / Gminny Turniej Wiedzy Pożarniczej / Sarnowskie zajęcia o zdrowiu / 300 balonów poleciało w niebo na rozpoczęcie wiosny / XI spotkanie „W świecie mitów” / O bezpieczeństwie z gimnazjalistami w Psarach / Gminny mistrz recytacji / Dzieci w świecie pieniędzy / Pozyskiwanie energii słonecznej - fotowoltaika / Nie wypalaj traw – to nielegalne i niebezpieczne! / Święto Kobiet w Gminnym Ośrodku Kultury w Gródkowie / Latynoamerykańskie rytmy w Sarnowie / Zrozumieć muzykę współczesną / Brązowy medal Moniki Szczęsnej w Mistrzostwach Europy / Dwa złote medale Angeliki Wątor na Mistrzostwach Polski
  Głos Szkolny: Szóstoklasisto, dołącz do nas! / Już wkrótce rekrutacja dla kandydatów do klas I / Pomożemy rozwinąć Twoje pasje i zdolności, wspomożemy Twój indywidualny rozwój / Osiągamy sukcesy / Łączymy przyjemne z pożytecznym / My wybraliśmy gimnazjum w Psarach!
 • Głos Gminy Psary luty 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Rozbudowano stację uzdatniania wody w Malinowicach / Ruszyły prace na boisku Błyskawicy Preczów /Postępy przy rozbudowie szatni w Górze Siewierskiej / Projektujemy na potęgę / Głos Gminy Psary odtąd w kolorze / Podsumowanie realizacji budżetu za 2014 rok / Wyjątkowe szkolenie w Akademii Obrony Narodowej / ZHP wyróżnił wójta / Z dziećmi o bezpieczeństwie podczas zimowych zabaw / Sportowy wolontariat Klaudii Dzierżanowskiej / Rozlicz PIT-a przez Internet / Ofirauj 1% podatku / Wspomnienie o Władysławie Kotule / Odnawialne źródła energii w naszych domach / Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej / V sesja Rady Gminy / Zadowoleni z ferii zimowych / Moja wieś w złotym piórze / Zapusty czyli pożegnanie karnawału / Oferta wyjazdów na wydarzenia kulturalne / Zajęcia jogi i języka angielskiego dla seniorów / Związek Zagłębiowski nagrodził Bolesława Ciepielę / Angelika Wątor walczy o igrzyska w RIO / Koncert muzyki dawnej / Zdobądź medal za długoletnie pożycie małżeńskie / Koncert muzyki latynoamerykańskiej
  Głos Szkolny: Święto Babci i Dziadka w Dąbiu / Najpiękniejsze szopki znowu w Strzyżowicach / Uczniowie z Gródkowa mistrzami powiatu / Konkurs kolęd i pastorałek / Lekcje chińskiego po angielsku / Czas na bal / Chłopak na medal
 • Głos Gminy Psary styczeń 2015 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budżet gminy na 2015 rok przyjęty jednogłośnie / Wyniki przetargów na inwestycje sportowe w Preczowie / W Goląszy Górnej rozpoczęto zagospodarowywanie placu / Powstają nowe projekty budowlane dróg / Noworoczne spotkanie samorzadowe 2015 / Wybraliśmy nowych sołtysów i rady sołeckie / Rozstrzygnięto konkurs "Tu mieszkam, tu płace podatek dochodowy" / Oferta wyjazdów kulturalnych / Nie ułatwiaj życia złodziejowi ! / Szlachetna paczka w wykonaniu uczniów z Sarnowa / Jedyny taki kalendarz / Kolorowy projekt UNICEF-u w strzyżowickiej szkole / Szlakiem kopalń w gminie Psary / Kolędowali z Trzema Królami / Szlachetna drużyna z Dąbia / Debiut w piłkarskim turnieju "Ożarowice Cup" / Innowacyjne treningi zimowe "Orlików" / Ofera ferii zimowych w gminie Psary / Podsumowanie 2014 roku w obiektywie / Gminny finał 23. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Głos Szkolny:
  Mikołajki na wesoło / Być dla innych to być naprawdę / Byliśmy grzeczni / Moja piękna Ojczyzna - Polska / Radio - teatr wyobraźni / Delikatność w cenie / Zmagania z językiem polskim / Kultywujemy tradycje górnicze naszego regionu

Wydania z 2014 roku

 • Głos Gminy Psary grudzień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Budowa ulicy Kościuszki w Górze Siewierskiej zakończona / Sala bankietowa w Dąbiu gotowa / Koniec II etapu prac na ul. Belnej w Strzyżowicach / Będą nowe place publiczne w Goląszy i Malinowicach / Znakowanie tras rowerowych zakończone / Radni wybrali przewodniczącego i członków komisji / Nowe pomoce dydaktyczne za ponad 61 000 zł / Powstanie nowa murawa w Preczowie / Mieszkańcy wsparli potrzebujących świątecznymi paczkami /Budowa nowego bloku gazowo - parowego przez Tauron / Barbórka w gminie Psary / O włamaniach w gminie Psary z dzielnicowym / Uwaga na nową metodę oszustw na wnuczka / Monograficzna podróż biblioteczna po regionie / Przedszkolaki w Leśnej Izbie Edukacyjnej / Uwaga na dzikie lodowiska / Zagraniczna młodzież z edukacyjną wizytą w Psarach/ Elvis Presley w Psarach / Mikołaj zawitał do gminy Psary / Uroczyste pasowanie na przedszkolaka /XIII Zagłębiowskie Górnicze spotkanie - "Po latach pracy" / Wspomnienie o tych, którzy odeszli / Jak ubiegać się o modal za długoletnie pożycie małżeńskie / Jeśli nie masz stojaka do segregacji odpadów... / XI edycja Gminnego konkursu Wielcy Polacy /Zaproszenie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Ogólnopolski dzień praw dziecka w Gródkowie/ Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Projekt edukacyjny w Strzyżowicach / Światowy dzień pluszowego misia w Dąbiu / Pozwólcie dzieciom marzyć / W świecie warzyw - zajęcia otwarte w Dąbiu / 11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości / Śniadanie daje moc / Europa, ekologia, tatry i my
 • Głos Gminy Psary listopad 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Wybraliśmy wójta oraz Radę Gminy / Zachęcamy do sportu przez sztukę / Ulica Kościuszki prawie gotowa / Nowe nawierzchnie na dwóch strzyżowickich ulicach / Podłączanie budynków mieszkalnych do nowego wodociągu / Powstała sieć monitoringu w gminie Psary / Powstaje chdonik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Wszystkie oprawy oświetleniowe w gminie są już nowe / Innowacyjna matematyka dla przedszkolaków / Karta dużej rodziny obowiązuje / Zimowe utrzymanie dróg 2014/2015 / Przyznano stypendia wójta gminy Psary / Gmina Psary w reklamie internetowej telewizji TVN /Oficjalne otwarcie Gminnej Biblioteki Publicznej w Psarach / Obchody Święta Niepodległości w gminie Psary / Pomysł na siebie - zawód fryzjer / Koncertowy weekend w gminie Psary / Policja szkoliła dzieci w Sarnowie / Weź udział w lokalnej zbiórce żywności / To już 12 lat będzińskiego oddziału SAP / Kolejne wyróżnienia dla Bolesława Ciepieli /  Tropem Kolberga w Zagłębiu Dąbrowskim/ Dominika Szafraniec i jej "Chata Jogi" / KS Orliki zwycięzcami Ligii Orlika / W Święto Niepodległości walczyli o Puchar Wójta / Półmetek debiutanckiego sezonu drużyn APN za nami! / Gmina Psary z lotu ptaka / Złote godny w gminie Psary
  Głos Szkolny:
  Podziękowanie za edukację / Dzień Papieski w Szkole Podstawowej w Gródkowie/ Wycieczka do Krasiejowa / Halloweenowa zabawa u przedszkolaków / Na szlaku / Grzegorz Kasdepke w Strzyżowicach /Biliśmy rekord w resuscytacji / Znam swoje korzenie / Dyniowe lampiony rozświetliły Strzyżowice / Sport to wola walki i szlachetna rywalizacja
 • Głos Gminy Psary październik 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Kompleks sportowy w Sarnowie już otwarty! / Zakończono remont sali bankietowej w Psarach / Plac zabaw w Goląszy Dolnej gotowy / Blisko 640 tys. zł unijej dotacji na plac przy remizie w Preczowie / Kolejny 1,1 mln złotych unijnej dotacji na wymianę wodociagu / Ogłoszono przetarg na budowę ul. Szkolnej w Preczowie / Koncepcja przebudowy DW 913 prawie gotowa / Powstaje chodnik przy drodze powiatowej w Goląszy Górnej / Nowe wyposażenie dla świetlic wiejskich za blisko 120 tys. zł / Dług gminy mniejszy a nadwyżka operacyjna / Rok działanoa nowego systemu gospodarowania odpadami / Czekamy na centrum logistyczne w Sarnowie / Na co będzie przeznaczony przyszłoroczny budżet sołecki? / Rusza Uniwerystet Dziecięcy i Uniwersytet III Wieku / Nowe zajęcia w Gminnym Ośrodku Kultury / Piknik rodzinny i VI Dzień Pieczonego Ziemniaka / Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka / Sprzątanie świata w Sarnowie/ Festiwal Królowej Anielskiej Śpiewajmy / Akademia Aquafresh z rekordem Guinnessa / W Psarskich Bibliotekach uczą seniorów obsługi komputera / Jednomandatowe okręgi wyborcze w Psarach, Sarnowie i Strzyżowicach / Z Adamem Adamczykiem rozmawiamy o młodych piłkarzach / Piłkarski Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy Psary / Dzień Edukacji Narodowej w Gminie Psary / Wójt Gminy Psary w debacie magazynu "Murator"
  Głos Szkolny:
  Dzień chłopca w ZSP nr I w Strzyżowicach / Święto Pieczonego Ziemniaka w Dąbiu / Młodzi tropiciele / Po co uczyć się angielskiego? / Olimpiada osób niepełnosprawnych 2014 / Świat oczami fizyka / Czas na jezienne wycieczki! / Wizyta partnerów rosyjskich w psarskim gimnazjum
 • Głos Gminy Psary wrzesień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Lidl wybuduje duże centrum dystrybucyjne / Gimnastyka w Strzyżowicach na wyremontowanej sali / Pętla autobusowa w Malinowicach gotowa / Kontynuacja gminnego odcinka ul. Belnej w Strzyżowicach / Nowe przyobiektowe oczyszczalnie ścieków w Gródkowie i Psarach / Trwa rozbudowa szatni piłkarskiej w Górze Siewierskiej / Boisko i szatnia Iskry Psary po generalnym remoncie / Nowa posadzka przemysłowa w garażu OSP Góra Siewierska / Wakacyjne remonty szkół w gminie Psary / Wójt Gminy Psary odznaczony przez Ministra Sportu / 20 000 zł dla świetlic w Strzyżowicach i Górze Siewierskiej / Psary wsparły zakup radiowozu dla wojkowickiej policji / Film promujący gminne działki budowlane gotowy do emisji / Konsultacje społeczne w Górze Siewierskiej / Rusza 2. edycja konkursu „Kibicuj z klasą” / Odblaski obowiązkowe dla pieszych / Westernowe zakończenie wakacji / Debiut drużyn APN Psary w rozgrywkach ligowych / Wakacje na sportowo – podsumowanie programu / Igor i Monika - artystyczny duet z gminy Psary / Wyjazd integracyjny do Będzina / Szlakiem zapomnianych kopalń na terenie ziemi psarskiej / Nowa organizacja ruchu na psarskich drogach / Gminne Dożynki 2014
  Głos Szkolny: Wspominamy letnie przygody / Witaj szkoło / Wakacje, wakacje... znów będą wakacje / Sukces szkoły w Strzyżowicach w konkursie SKO / Nasza niezwykła, wakacyjna przygoda / Nowy rok szkolny w gimnazjum rozpoczęty / Czytamy!
 • Głos Gminy Psary lipiec - sierpień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Psary awansowały o 600 miejsc w rankingu zamożności gmin / OSP Preczów ma nowy parking i wyremontowany garaż / Wyremontowana biblioteka w Psarach / Ruszyły prace w salach bankietowych w Psarach i Dąbiu / Nowa nawierzchnia na sali gimnastycznej w Strzyżowicach / Wymiana wodociągu w Psarach i Malinowicach na pólmetku / W Malinowicach powstaje pętla autobusowa / Aż 5 gminnych dróg w budowie w 2014 / Prace budowlane na stadionach w Psarach, Górze Siewierskiej i Strzyżowicach / Gmina Psary w reklamie "Lokalnej Grupy Działania" / Słupy energetyczne przy ul. Granicznej w Psarach przesunięte / Konsultacje społeczne - Zagłębiowski Park Linearny / Nasi szóstoklasiści najlepsi w całym powiecie / Przypominamy o obowiązku prawidłowej segregacji śmieci / System doskonalenia i wspomagania szkół w działaniu / II Runda amatorskiej ligi Orlika / Lato pełne inwestycji / Gminna akademia piłki nożnej trenowała na wyjeździe / To naprawdę niesamowite miejsce / Jak mądrze zmienić sprzedawcę prądu i gazu? / Od września ruszą nowe zajęcia organizowane przez GOK / Sposób na udane wakacje w gminie / Sukcesy gminnych zespołów śpiewaczych / Pierwszy rok akademii dla każdego za nami / W Gródkowie popisywali się młodzi muzycy/ Święto Pieczonego Ziemniaka zaproszenie/ Odkryj skrywany w Dąbiu sekret / III Piknik Patriotyczny / Zaproszenie na Dożynki.
 • Głos Gminy Psary czerwiec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Intensywne prace budowlane na gminnych drogach / Przystępujemy do kolejnej wymiany wodociągu / Zakończono budowę PSZOK w Dąbiu / Zakupiono wyremontowany wóz strażacki do OSP Dąbie / Renowacja murawy na boisku w Psarach / Wakacyjne remonty sal gimnastycznych / Zdecydujmy razem o (Zielonym) Zagłębiu / Jednogłośne absolutorium dla Wójta / Działalność biblioteki oceniona pozytywnie / Powstaje nowy film reklamowy o Gminie Psary / Dłuższy termin konkursu dla nowych mieszkańców gminy / Karta dużej rodziny już obowiązuje / VII Gminny Konkurs Wiedzy o UE / Wysiłek piłkarskich żaków nagrodzony / Bezpieczny przedszkolak po raz dziesiąty / Wycieczka do dream parku / Zajęcia otwarte w oddziale przedszkolnym w Gródkowie / Sukces zespołu "Nasz Gródków" / Powitanie lata w szkole podstawowej w Strzyżowicach / Nowa publikacja - "Wspomnienia przy świecach" / Maria Czubaszek na spotkaniu z mieszkańcami gminy Psary / Przedszkolny Dzień Dziecka w Strzyżowicach / Święto rodzinne "Mama, tata i ja" / Świętojański festiwal za nami / Akcja lato w gminie Psary / Stop dla nielegalnego poboru energii / Gminne zakończenie roku szkolnego / Strażacki Dzień Dziecka w Preczowie.
  Głos Szkolny: Leśna przygoda przedszkolaków / Samorząd uczniowski w szkole w Dąbiu / Bajkowy dzień dziecka w Gródkowie / Obchody dnia dziecka w Strzyżowicach / Cia(ł)o, cia(ło) Italia! / Świętokrzyskie challenge / Zlot szkół imienia Alfreda Szklarskiego / Teatr Show - tajniki realizacji filmowej.
 • Głos Gminy Psary maj 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Publiczne punkty dostępu do Internetu już otwarte / Termomodernizacja ośrodka kultury w Dąbiu zakończona / Powstanie nowy plac zabaw i siłownia w Goląszy Dolnej / Postepy na budowie kompleksu sportowego w Sarnowie / Nowe drogi, miejsca parkingowe i chodniki z kostki brukowej / Ruszyły przetargi na realizację dwóch projektów unijnych / III miejsce Gminy Psary w Sportowym Turnieju Miast i Gmin / O gminie Psary na ogólnopolskiej konferencji / Rusza wymiana wszystkich opraw oświetlenia ulicznego / Nowy projekt wymian międzynarodowych w Gimnazjum w Psarach / Nowe wyposażenie do gminnych świetlic za unijne pieniądze / Harnomogram odbioru śmieci na okres lipiec-grudzień 2014 / Wybory do Parlamentu Europejksiego / Uważajmy na toksyczny Barszcz Sosnowskiego / Matematyk roku 2014 / Stomatolog w przedszkolu w Sarnowie / Młodzież pamięta o Papieżu... / Koncert chóru Zorza na 45 - lecie Gminnej Biblioteki Publicznej / Dary rodziców dla strzyżowickich przedszkolaków / X Gala Taneczna w Tąpkowicach / Festyn rodzinny w Sarnowie / Joga, czyli narzekanie nie ma sensu / Gminna akcja Polska Biega / Ocalić od zapomnienia / Małyszomania na otwarcie obiektów sportowych przy OPS / Wyścig Kolarski o Puchar Wójta Gminy Psary 2014 / Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka w gminie Psary.
  Głos Szkolny: Porcja pozytywnej energii / IV Przegląd Pieśni Patriotycznej i Żołnierskiej / Poznajemy Ojcowiznę / Wizyta / W urzędzie wojewódzkim / Witajcie w moim świecie muzyki i historii / Herbtaka z pisarzem / Wycieczka do Kotliny Kłodzkiej / U wrocławskich krasnali / Oszczędność gimnazjalistów / Przedszkolaki i uczniowie klas młodszych w bawialni.
 • Głos Gminy Psary kwiecień 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Blisko 50 unijnych projektów Gminy Psary na 10 lat Polski w UE / Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach / Wszystkie szkoły w gminie Psary dostaną nowe pracownie komputerowe za unijne pieniądze / Zakończono remont sali w Brzękowicach Górnych / Ruszyły prace związane z budową Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / Święto Konstytucji 3 Maja 2014 / Nowe pomoce naukowe dla uczniów psarskich szkół / Bezinteresowna służba / Media o projektach unijnych gminy Psary / Politechnika Śląska zainteresowana wieżą widokową w Górze Siewierskiej / Wyścig Kolarski w tym roku tylko dla dzieci i młodzieży / GOK zakończył realizację trzech unijnych projektów / Spotkanie z ratownikami medycznymi w szkole w Sarnowie / Wycieczka edukacyjna do kopalni węgla kamiennego / Jak uczniowie z Dąbia pożegnali zimę / Happening żonkilowy w Dąbiu / W Strzyżowicach zmieniali nawyki na proekologiczne / Przedszkolaki z Sarnowa są za pan brat z komputerami / Koncert pasyjny w wykonaniu chóru CANTABILE / Nowa pracownia plastyczna w GOK / Uczniowie debatowali na temat aktywnej demokracji / Na majówce w Dąbiu królował styl country / Dbajmy o miejsca, z których wspólnie korzystamy / Juniorzy Orła Dąbie mają na koncie kolejne zwycięstwo / Zwiedzanie miejsc po kopalniach i szybach górniczych / Wspomnienie o Karinie Ciepieli
 • Głos Gminy Psary marzec 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: 7 odcinków gminnych dróg do kompleksowego remontu w 2014r. / Rozstrzygnięto przetarg na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów / Pięć projektów z gminy Psary wybranych do dofinansowania z PROW / Ostatnie przygotowania do przeprowadzenia modernizacji oświetlenia w gminie / Wykaż na swoim Picie miejsce zamieszkania w gminie Psary i wygraj atrakcyjne nagrody! / Postępy w pracach przy budowie boiska za szkołą w Sarnowie / Nowy tabor autobusowy w gminie Psary / Bocian z Malinowic dostał nowy dom/ W Strzyżowicach realizują projekt e - Twinning / Walczyli o pióro Wójta w konkursie ortograficznym / Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach / Obietnica Zuchowa zobowiązuje / X spotkanie "W świecie mitów" w Dąbiu / Młodzi Dziennikarze na start / O czym marzą małe kobietki / Gminne eliminacje do Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego / Przedszkolaki z Gródkowa w teatrze / Bajeczny konkurs "Snuj się, snuj bajeczko" / Dzień Otwarty oraz Dzień Projektu Edukacyjnego w psarskim Gimnazjum / Muzycznym parostatkiem... do Odessy/ Skrzypce - muzyczna pasja Magdy Szastak / IV Turniej Tenisa Stołowego / V zawody balonowe w Szkole Podstawowej w Strzyżowicach
 • Głos Gminy Psary luty 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  Spis treści: Szansa na duże unijne wsparcie w latach 2014-2020 / Będzie unijna pomoc na działania proekologiczne mieszkańców / Rozpoczynamy budowę systemu monitoringu / Bezpłatny zestaw komputerowy dla przedszkola w Strzyżowicach / Podsumowanie pracy samorządu gminnego w 2013 r. / Pół roku z nowym systemem gospodarowania odpadami Udrożniono rowy odwadniające w Dąbiu Chrobakowym / Otwarto plac zabaw przy ul. Kamiennej w Psarach / SP w Dąbiu wspiera rodziców w wychowaniu / Ruszyła druga edycja konkursu "Tu mieszkam, tu płacę podatek dochodowy" / Wyniki analizy wody z psarskiego "Prodła" / "Strzyżowiczanie" laureatami nagrody Starosty Będzińskiego / Dzień Kobiet w GOK / Zapusty 2014 / Gminne eliminacje do konkursu "Młodzież zapobiega pożarom" / X spotkanie "W świecie mitów" / Konkurs matematyczno-informatyczny "Mini Tor Przeszkód" / Mellerowie opowiadali o Gruzji / Halowy Turniej Orlików w Łazach / Myślą o encyklopedii Góry Siewierskiej / Warsztaty chemiczne w sarnowskiej grupie tygrysków / Walentynki w ZSP w Sarnowie / Z wizytą w Gminnej Akademii Piłki Nożnej / Koncert finałowy "Talentów z gminy Psary" / Karnawałowy koncert zespołu "Folky Band" / Rozlicz PITa przez Internet / Nie wypalaj traw / Wojciech Łata opowiada nam o swojej fotograficznej pasji / Przekaż swój 1% podatku potrzebującym z naszej gminy
 • Głos Gminy Psary styczeń 2014 zobacz gazetę on-line / pobierz w PDF
  W numerze m.in.: Zakończyła się rozbudowa biblioteki w Psarach / Nowe oblicze sali w remizie w Brzękowicach Górnych / Przeprowadzono prace remontowe w psarskim gimnazjum / Zakupiono pomoce dydaktyczne z projektu "Szkoła marzeń" / Debiut Talentów z gminy Psary / Gminny Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2014.

Wydania z 2013 roku

Wydania z 2012 roku

Wydania z 2011 roku

Głos Gminy Psary KWIECIEŃ 2018 pobierz gazetę w pdf Spis treści:Trwają intensywne prace przy budowie sieci wodociągowej / Przy ośrodku zdrowia w Psarach powstało oświetlenie uliczne LED / Rozpoczęto prace przy budowie ul. Zielonej w Preczowie / Teren przy stadionie sportowym w Sarnowie wkrótce zostanie utwardzony / Pracowita wiosna w ZGK / Biblioteka to nie tylko książki. To głównie ludzie / Przyznano wyróżnienia w plebiscycie Hipokrates 2017 / W Metropolii dzieci i młodzież do 16 roku życia jeżdżą za darmo / Zakończył się cykl zebrań sprawozdawczych OSP Gminy Psary / Ekologicznie i nowocześnie. Pierwsze 10 miesięcy centrum dystrybucyjnego firmy LIDL w Gródkowie / Pożary traw / W Szkole Podstawowej w Sarnowie powstanie „Zielona Pracownia” / 18+VAT na Ziemi Kłodzkiej / Wyłoniliśmy gminnych szach-mistrzów / Turniej tenisa stołowego rozstrzygnięty! / Niedziela palmowa seniorów / Młodzi pianiści zadebiutowali w Gródkowie / Dla siebie i dla innych / Wieczór z Harasimowiczem i historią / Koncert patriotyczny w Ośrodku Kultury w Sarnowie / Polski żywioł Romana Pankiewicza / Patriotycznie w bibliotece / 3 sekundy do setki. Motocyklowa pasja bez prawa jazdy / Zaproszenie na Majówkę z Zumbą / Zaproszenie na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja / Zaproszenie na Gminny Dzień Strażaka / Zaproszenie na Wyścig o Puchar Wójta Gminy Psary

 

Głos Szkolny: Gminny konkurs plastyczny „Zwiastuny Wiosny” / Nietypowa lekcja w towarzystwie psiaków / XIV Szkolne Spotkania z Melpomeną / Spotkanie naukowe / Sukcesy tenisa stołowego szkoły w Sarnowie / Targi edukacyjne / Wieczór rodzinny / Magiczny świat baśni

21 maj 2018


Dotacje unijne i krajowe

Fundusze strukturalne Unii Europejskiej otworzyły przed Gminą Psary nowe perspektywy finansowania projektów ważnych dla lokalnej społeczności. Gmina wykorzystuje środki unijne na sfinansowanie dodatkowych zajęć i zakup pomocy dydaktycznych w szkołach i przedszkolach, a także na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak modernizacja sieci wodociągowej, termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, budowa nowych placów zabaw czy boisk sportowych. Według stanu na 24 lipca 2018 roku dofinansowanie ze środków unijnych i krajowych otrzymały 124 projekty, których łączna wartość przyznanego dofinansowania wynosi 38 830 257,77 zł.

Wszystkim realizowanym przedsięwzięciom przyświeca wspólny cel

"Rozwój społeczno-gospodarczy gminy i stworzenie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, dzięki zapewnieniu dostępu do podstawowych usług publicznych, możliwości wypoczynku, kształcenia, dostępu do informacji i kultury na wysokim poziomie".

Gmina Psary korzysta z następujących programów pomocowych:

 • Projekty współfinansowane w roku 2021/2022 z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu Wyrównywania Różnic Między Regionami – obszar B:
  “Dostosowanie budynków szkół i przedszkoli na terenie Gminy Psary do potrzeb osób z niepełnosprawnością”
  Przewidywany koszt 41 461,00 zł Dofinansowanie 22 799,42 zł
  Do budynków edukacyjnych zakupione zostaną tablice tyflograficzne – 11 sztuk i schodołaz oraz zostaną oznaczone krawędzie stopni.

“Likwidacja barier architektonicznych w budynkach użyteczności publicznej na terenie Gminy Psary”
Przewidywany koszt 68 606,28 zł Dofinansowanie 24 005,33 zł
W ramach dofinansowania przeprowadzone zostaną działania wybudowanie rampy, przesuniecie miejsca postojowego wraz z korektą krawężnika oraz oznaczenie krawędzi stopni w Urzędu Gminy w Psarach, a do Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach zostanie zakupiona tablica tyflograficzna i stanowiskowa pętla indukcyjna.

 • Projekty współfinansowane w roku 2021 z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: „Budowa żłobka i przedszkola w Psarach”. Przewidywany koszt: 8 013 013,00 zł, dofinansowanie w formie dotacji w kwocie: 1 127 200,00 zł; dofinansowanie w formie pożyczki w kwocie: 1 127 200,00 zł.
sm pfron

• Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej – edycja 2021

Wartość dofinansowania zadania inwestycyjnego 690 500,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W ramach dofinansowania realizowana jest budowa sali gimnastycznej przy szkole w Gródkowie.
Celem programu jest wsparcie realizacji zadań inwestycyjnych dotyczących obiektów sportowych na terenie całego kraju.Umowa nr 2021/0100/2786/SubA/DIS/SP z dnia 25.10.2021r.
Termin ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego określa się do dnia: 15-11-2022 r.
sm flaga i godlosm ministerestwo sportu
 • Zdalna Szkoła+

  Gmina otrzymała kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu komputerowego w ramach programu „Zdalna Szkoła+” dla każdej ze szkół z terenu naszej gminy. Do realizacji obowiązku nauki, w tym nauki zdalnej wykorzystanych zostanie tym razem 16 sztuk komputerów przenośnych z pełnym oprogramowaniem.

  Zapotrzebowanie na sprzęt komputerowy zostało określone przez dyrektorów placówek. Ze środków otrzymanego grantu zakupionych zostanie 16 sztuk laptopów przeznaczonych dla nauczycieli i uczniów do realizacji obowiązków szkolnych, w tym ewentualnej kontynuacji kształcenia zdalnego. W pierwszej kolejności komputery trafią do uczniów z rodzin wielodzietnych lub znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz nauczycieli.

  Kwota dofinansowania w wysokości 45 tys. zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - PROW (plik PDF)

  Dofinansowanie z PROW dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 39 projektów, których łączna wartość wynosi 16 989 722,40 zł, natomiast kwota dofinansowania 7 477 713,00 zł. Beneficjentem środków z PROW jest także Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary, Gminna Biblioteka Publiczna i Zakład Gospodarki Komunalnej.

 • Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - POKL
  (plik PDF)

  Z Programu korzystają gminne szkoły i przedszkola, a także Ośrodek Pomocy Społecznej i Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary. Łączna wartość dofinansowania do 11 realizowanych projektów to 4 418 324,25 zł, a łączna wartość projektów wynosi 4 630 790,49 zł.

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2007-2013 Gmina Psary pozyskała łącznie 3 114 796,56 zł na dofinansowanie siedmiu projektów, których łączna wartość wynosi 7 917 943,72 zł

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
  zestawienie projektów - RPO WSL (plik PDF)

  W ramach RPO WSL 2014-2020 Gmina Psary pozyskała łącznie 11 389 338,06 na dofinansowanie 16 projektów, których łączna wartość wynosi 17 345 528,02 zł.

- "Budowa przedszkola w Psarach"

               - "Słoneczna Gmina Psary – odnawialne źródła energii w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Psary”

              - „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg. ”

               - "Termomodernizacja budynku byłej Szkoły Podstawowej w Górze Siewierskiej"

 • Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
  zestawienie projektów - POIG (plik PDF)

  W ramach POIG Gmina Psary pozyskała 836 724,00 zł na realizację projektu pn. „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Psary”.

 • Wymiana Międzynarodowa
  zestawienie projektów - Komisja Europejska (plik PDF)

  W ramach programu realizowane jest 14 projektów mobilności i wymiany międzynarodowej uczniów szkół podstawowych i gimnazjum. Gimnazjaliści byli już w Rosji, Grecji, Węgrzech i na Sycylii. Szkoła podstawowa w Strzyżowicach współpracuje natomiast ze szkołami z Bułgarii, Rumunii, Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Turcji.

 • Programy krajowe
  zestawienie projektów - programy krajowe (plik PDF)
  W ramach programów krajowych realizowane są projekty przebudowy dróg gminnych, budowa obiektów sportowych czy placów zabaw. Łączna wartość 34 projektów wyniosła 31 268 538,18 a dofinansowanie 9 717 235,9 zł.
 • Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zestawienie projektów - PROW(plik PDF)
  Dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 dla Gminy Psary przyznano jak dotąd dla 2 projektów, których łączna wartość wynosi 3 493 719,51 zł, natomiast kwota dofinansowania 1 876 126,00 zł.
 • Projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego

- "Szkoła sukcesu"

- "Aktywna integracja rodzin – wsparcie usług świadczonych przez Centrum Usług Społecznych przy remizie OSP w Strzyżowicach"

- "Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego"

               -  "Rozwój oferty usług świadczonych w mieszkaniu chronionym w Goląszy Górnej"

               - "Aktywna rodzina - wsparcie mieszkańców Gminy Psary"

               - "Wsparcie dla uczniów z Ukrainy - GMINA PSARY"
 

logo efs
 • Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2021 Moduł II
Wartość dofinansowania w wysokości 28 160,00 zł ze środków budżetu państwa.
Celem Programu jest zwiększenie dostępności finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i  dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci    niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
Logo Maluch 
   

09 maj 2018
LOKALNE i KRAJOWE NUMERY ALARMOWE
 • Komenda Powiatowa Policji w Będzinie 32 368 02 00; 997
 • Komisariat Policji w Wojkowicach 32 269 17 10; 32 769 64 85-87
 • KPP Straży Pożarnej w Będzinie 32 267 50 31; 32 267 50 32; 998
 • Pogotowie Ratunkowe w Będzinie 32 267 36 10; 32 267 45 76; 999
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Gazowe 32 267 73 64; 992
 • Pogotowie Ciepłownicze – 993
 • Pogotowie Wodociągowe 603 98 23 13; 994
 • Powiatowy Zarząd Dróg w Rogoźniku 32 287 75 19; 32 287 78 72
 • Centrum Antyterrorystyczne (ABW) – 996
 • Pogotowie drogowe i pomoc drogowa – 981
 • Pogotowie weterynaryjne – 983
 • Pogotowie Rzeczne – 984
 • Ratownictwo morskie i górskie (WOPR, GOPR) – 985
GMINNE SŁUŻBY I INSTYTUCJE
 • Urząd Gminy Psary – 32 29 44 920
 • Zakład Gospodarki Komunalnej w Dąbiu - 32 360 16 70; 603 98 23 13
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Psarach – 32 267 22 62
 • Ośrodek Zdrowia w Psarach – 32 267 22 71
 • Ośrodek Zdrowia w Sarnowie – 32 267 22 10
 • Ośrodek Zdrowia w Strzyżowicach – 32 267 22 21
 • Ośrodek Zdrowia w Gródkowie – 32 360 46 13
 • Gminny Ośrodek Kultury w Gródkowie – 32 267 22 59
Telefon dotyczący Akcji Zima (24 h) - 609 066 668
Gminny telefon interwencyjny - 609 066 668

Zmienił się numer telefonu, pod który należy kierować informacje o zdarzeniach, mających miejsce po godzinach pracy Urzędu Gminy w Psarach.

Pod nowy numer kom. 609 066 668 należy dzwonić po godzinach pracy Urzędu Gminy Psary w przypadku spraw dotyczących między innymi:

 • bieżącego utrzymania dróg gminnych (np. znaków drogowych, studzienek, uprzątnięcia pasów drogowych, zieleni w pasach drogowych);
 • utrzymania porządku w rejonie przystanków autobusowych;
 • awarii infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, zakłóceń w dostawie wody;
 • zwierząt (np. odławiania bezdomnych zwierząt, zapewnienia miejsca dla zbłąkanych lub czasowo odebranych zwierząt gospodarskich, zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, utylizacji zwłok zwierzęcych z działek należących do gminy Psary, zdarzeń z udziałem zwierząt objętych ochroną gatunkową).

W czasie pracy Urzędu Gminy Psary wyżej wymienione sprawy należy zgłaszać bezpośrednio do pracowników Urzędu pod numerem tel. 32 29 44 920.

W sytuacji wystąpienia zdarzeń zagrażających życiu i zdrowiu należy zwrócić się bezpośrednio do właściwych służb ustawowo powołanych do niesienia pomocy, dzwoniąc na odpowiedni numer alarmowy, np. 112 (ogólnopolski i europejski numer alarmowy), 997 (Policja), 998 (Straż Pożarna), 999 (Pogotowie ratunkowe).

09 wrzesień 2019

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż na terenie Gminy Psary zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany przez:

Lp.          Nazwa, oznaczenie siedziby i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

                 Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy

 1.  Lidl Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
 Centrum Dystrybucyjne Lidl,
ul. Zwycięstwa 32,
42-575 Gródków

 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, może pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również poprzez:
- dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu ul. Pocztowa 34a,
- wystawienie przed posesję w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na zasadzie „sztuka za sztukę”.

09 wrzesień 2019

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:

• poniedziałek - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• środa - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony w limicie 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• odpady budowlane i rozbiórkowe  w limicie 250 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Adresy punktów zbierania folii i sznurka oraz opon powstających w gospodarstwach rolnych

KOMART Sp. z o.o., 44-193 Knurów, ul. Szybowa 44, tel. 32/235 11 83, 32/335 50 60

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Druk zamówienia usługi dodatkowej

Załącznik nr 2 do Regulaminu -oświadczenie

Załącznik nr 3 do Regulaminu - upoważnienie

09 wrzesień 2019

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2020 roku:

20201

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2019 roku:

20191

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2018 r.:

1

Podmioty zbierające w 2018 r. na terenie gminy Psary odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2017 r.:

3

07 czerwiec 2018

System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary regulują następujące Uchwały Rady Gminy Psary:

UCHWAŁA NR LII/536/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

UCHWAŁA NR LII/537/2023 RADY GMINY PSARY z dnia 23 lutego 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Obwieszczenie Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr XIX/186/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Psary

Uchwała Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Uchwała nr XXXIII/330/2021 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/187/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uchwała nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała nr XXXIII/328/2021 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/188/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty

Uchwała nr XIX/190/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/183/2020 Rady Gminy Psary z dnia 15 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu jej składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Uchwała nr XIX/191/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Uchwała nr XXXIV/350/2021 Rady Gminy Psary z dnia 26 sierpnia 2021 r. w sprawie dot. zmiany uchwały w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Psary Nr 0050.69.2021 z dnia 20 września 2021 r. dotyczący druku zgłoszenia na usługę dodatkową

Uchwała nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Uchwała nr XXXIII/329/2021 Rady Gminy Psary z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XIX/189/2020 Rady Gminy Psary z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Szczegóły dotyczące systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Psary dostępne są w zamieszczonym poniżej informatorze.

INFORMATOR dotyczący systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

ABC segregacji odpadów

07 czerwiec 2018

Publikujemy pełny harmonogram odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Psary przygotowany przez firmę Reko z Myszkowa, która odbiera odpady z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Psary.

Wystawianie śmieci wcześniej

Uprzejmie prosimy mieszkańców gminy Psary o wystawianie przed posesję koszy na śmieci oraz worków z posegregowanymi opadami: jeden dzień przed terminowym odbiorem śmieci przez firmę Reko lub przed godziną 6.00 rano w dniu odbioru odpadów. Przypominamy, iż firma Reko nie ma obowiązku odbioru koszy na śmieci oraz worków bezpośrednio z terenu posesji. Niewystawienie kosza na śmieci lub worków z odpadami przed 6:00 rano może skutkować nieodebraniem odpadów.

Kontakt do firmy odbierającej śmieci

REKO PRIME Sp. z o. o.
ul. Jana Pawła II 104, 42-300 Myszków
tel. 34 333 74 44

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023:

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

PSZOK jest zlokalizowany w Dąbiu przy ul. Pocztowej 34a i funkcjonuje w następujących dniach:

• poniedziałek - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• środa - od godz. 14:00 do godz. 18:00
• piątek - od godz. 8:00 do godz. 12:00
• w każdą pierwszą i trzecią sobotę miesiąca od godz. 8:00 do godz. 13:00

Rodzaje odpadów przyjmowanych w PSZOKu:
• papier,
• metale,
• tworzywa sztuczne,
• szkło,
• odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
• odpady niebezpieczne,
• przeterminowane leki i chemikalia,
• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
• zużyte baterie i akumulatory,
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
• meble i inne odpady wielkogabarytowe,
• zużyte opony w limicie 8 szt./rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• odpady budowlane i rozbiórkowe w limicie 250 kg/rok/właściciela nieruchomości, który złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

07 czerwiec 2018

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 kwietnia 2023 r. zmienia się opłata za gospodarowanie odpadami z 33,00 zł od osoby na miesiąc na 38,00 zł od osoby na miesiąc. Osoby kompostujące zapłacą mniej. Zgodnie z przyjętą uchwałą Rady Gminy w Psarach istnieje możliwość obniżenia tej opłaty, jeśli mieszkaniec złoży deklarację dotyczącą samodzielnego zagospodarowywania bioodpadów w przydomowym kompostowniku. Wówczas opłata ta zmniejszy się o 10,00 zł, a jej faktyczny koszt wyniesie 28 zł od osoby na miesiąc.

07 czerwiec 2018

Od stycznia do 15 marca br. prowadzono w naszej gminie badanie ankietowe mieszkańców zainteresowanych wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w swoich domach.

Badanie to służyło zebraniu jak największej ilości informacji o potrzebach mieszkańców w tym zakresie. Do urzędu wpłynęły odpowiedzi od ponad 20,5% gospodarstw domowych z terenu naszej gminy. Największy odzew uzyskaliśmy ze strony mieszkańców Psar, gdzie aż 167 domostw złożyło wypełnioną ankietę. Dzięki tym odpowiedziom będziemy mogli ustalić dokładnie, na jakie inwestycje proekologiczne jest największe zapotrzebowanie oraz jakie wsparcie finansowe ze strony budżetu gminy i dotacji zewnętrznych jest niezbędne. Badanie dało nam także lepszą wiedzę na temat stanu technicznego domów mieszkańców i największych problemów z ich modernizacją czy utrzymaniem, zwłaszcza w kontekście metod ogrzewania. Zdobyliśmy też informacje, o ilości budynków wymagających pilnego usunięcia azbestu z ich powierzchni.

Respondenci wykazali się dobrą znajomością tematu, wskazując konkretnie, jakich udoskonaleń potrzebują, a także podając własne rozwiązania proekologiczne. Mieszkańcy najbardziej interesowali się wymianą kotła (najczęściej zaznaczano opcję z kotłem gazowym) oraz ociepleniem ścian zewnętrznych domu. Niewiele mniejszą uwagą cieszyły się docieplenia dachów/dachospadów oraz instalacje kolektorów słonecznych, dalej znalazła się m.in. fotowoltaika. Na samym końcu udogodnień wymienianych przez ankietowanych znalazły się pompy ciepła – tylko 56 domostw rozważa takie rozwiązanie techniczne. Wśród wypełniających ankiety znalazły się także osoby, które podsuwały nam własne pomysły np. budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, budowę wiatraka produkującego energię i inne.

Na część z tych usprawnień gmina będzie starała się pozyskać fundusze. Planowane inwestycje odbędą się w 2016 r. Zainteresowani mieszkańcy, którzy w ankiecie podali nam swoje dane kontaktowe, będą informowani o działaniach samorządu w tych kwestiach.

Wyniki ankiety posłużą teraz do opracowania „Programu efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”. Dokument ten pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz zapewni bezpieczeństwo energetyczne gminy.

Wszystkich mieszkańcom serdecznie dziękujemy za wypełnienie ankiety i zachęcamy do współpracy w przyszłości.

07 czerwiec 2018

20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem.

Jednym z najistotniejszych przepisów ustawy o OZE jest tzw. zapis prosumencki, który stanowi, że każda osoba fizyczna określana jako prosument (jednoczesny producent i konsument energii) po zainstalowaniu np. instalacji fotowoltaicznej będzie mogła odsprzedawać do sieci nadmiar wyprodukowanej energii po następujących stawkach: (1) instalacje do 3 kW = 0,75 zł/kW, (2) instalacje powyżej 3 kW, ale nie więcej niż 10 kW = 0,65 zł/kW. Nadmiar energii będziemy mogli odsprzedawać przez okres 15 lat, licząc od daty pierwszego dnia odprowadzania energii do sieci. Zdaniem autorów zapisu prosumenckiego wprowadzenie takich możliwości pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez specjalnej taryfy.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Stopa zwrotu inwestycji w źródła odnawialne jest jeszcze stosunkowo długa względem źródeł konwencjonalnych, dlatego aby się one rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

Uchwalenie ustawy zbiegło się również z dotacjami, jakie każda osoby fizyczne będą mogły dostać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40%. Dotacje ruszają na przełomie marca i kwietnia 2015 roku, o czym będziemy informować na łamach naszej prasy oraz strony psary.pl

Źródło: PAP, Janusz Parkitny

07 czerwiec 2018

Współcześnie jednym z najbardziej ekologicznych paliw jest biomasa, którą najczęściej można spotkać w postaci pelletu (peletu).

Proces tworzenia pelletu opiera się na prasowaniu trocin z drzew iglastych za pomocą wysokiego ciśnienia. Pellet jest innowacyjnym rozwiązaniem zarówno dla domów jednorodzinnych jak i większych obiektów. Jego właściwości pozwalają użytkownikom kotłów na znacznie przyjemniejszą eksploatację urządzeń grzewczych w porównaniu do węgla czy eko-groszku. Pellet charakteryzuje się niską zawartością wilgoci. Jego średnica wynosi od 6 do 8 mm, i co najważniejsze, z jednej tony pelletu otrzymujemy zaledwie około 3-4 kg „ekologicznego” popiołu – nawozu, który z powodzeniem możemy stosować do swoich ogrodów.

Porównanie pelletu z węglem nie pozostawia złudzeń – paliwo z biomasy wygrywa w każdej kategorii. W przypadku węgla ilość odpadowego popiołu i żużlu wynosi od 100 do 400 kg na tonę, który oprócz kłopotliwej utylizacji i czyszczenia, powoduje szybsze zużywanie się podzespołów kotła, a to wszystko rodzi kolejne „ukryte” koszty. Ponadto węgiel jest paliwem wykazującym bardzo niekorzystne działanie na środowisko. Szczególnym problemem w sezonie grzewczym jest również smog, który nie tylko jest uciążliwy, ale wręcz zagrażający życiu między innymi z powodu zawartej w nim rakotwórczej substancji o nazwie benzo[a]piren oraz innych związków chemicznych.

W przypadku pelletu nie ma takich niedogodności i niebezpieczeństw. Nie powstaje smog, nie wytwarzają się szkodliwe substancje, a przy rozpalaniu możemy jedynie poczuć zapach lasu. Ponadto spalanie pelletu powoduje bardzo niską emisję gazów NO i SO. Dlatego też pellet nazywany jest „zielonym węglem”. Również żywotność kotłów pelletowych jest znacznie dłuższa. Składowanie pelletu także nie stanowi problemu, gdyż paliwo to jest dostępne w wygodnych 15-25 kg workach układanych na palecie, bądź luzem w tzw. big-bagach.

Sprawność kotłów pelletowych jest porównywalna do kotłów gazowych i olejowych. Wartość opałowa pelletu wynosi około 18,0 J/g a jego wartość cieplna 19,0 J/g, a jego średnia moc energetyczna to 4.7 – 5.3 MWh na tonę. Nowoczesne piece są w pełni zautomatyzowane: samoczynnie się rozpalają i wygaszają oraz dozują z podajnika odpowiednią ilość paliwa potrzebną do uzyskania pożądanej temperatury. Przy zakupie dobrej jakości kotła i pelletu możemy przyjąć, że będziemy spalać tyle samo pelletu, co węgla czy eko-groszku. Najwyższej jakości pellet w sezonie grzewczym kosztuje tyle samo co węgiel, z tą różnicą, że jakości węgla nigdy nie możemy być pewni. Natomiast w pozostałych miesiącach cena tego biopaliwa jest znacznie niższa.

Tekst przygotowany przez: Patrycję Lisowską. P.W. Budmet Nocoń

07 czerwiec 2018

Co zrobić, aby nasz dom był bardziej wydajny energetycznie? Jak zaoszczędzić na rachunkach za energię? Co zrobić, aby żyć zdrowiej, bardziej ekologicznie i dbać o środowisko naturalne?

Jednym z rozwiązań powyższych problemów jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.  Energia odnawialna to energia pochodząca z naturalnych, niewyczerpywanych źródeł takich jak wiatr, promieniowanie słoneczne, geotermia, zasoby wodne czy stała biomasa, biogaz i biopaliwa ciekłe.

Biorąc pod uwagę warunki klimatyczne w Polsce, w domach jednorodzinnych można zastosować kilka technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii (OZE), które po przetworzeniu dostarczają nam prąd oraz ciepło. Należą do nich między innymi: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne (PV), przydomowe elektrownie wiatrowe, pompy ciepła, rekuperatory, systemy odzysku ciepła ze ścieków, gruntowe wymienniki ciepła oraz tzw. rozwiązania hybrydowe, które polegają na łączeniu różnych technologii OZE. Najczęściej stosowane rozwiązania to kolektory słoneczne, fotowoltaika oraz pompy ciepła. Co daje nam zastosowanie tych technologii? Jak one działają i do czego służą?

Kolektory słoneczne (panele słoneczne, potocznie nazywane solarami) służą do zamiany energii pochodzącej ze słońca na energię służącą przede wszystkim do podgrzewania wody użytkowej oraz rzadziej na potrzeby ogrzewania pomieszczeń. Projektując instalację opartą na kolektorach słonecznych, należy wziąć pod uwagę liczbę mieszkańców oraz ich zapotrzebowanie na ciepłą wodę, a także poziom nasłonecznienia na terenie, na którym mieszkamy i możliwość odpowiedniego ustawienia kolektorów względem stron świata. Kolektory najlepiej sytuować  na południe, toteż nie zawsze istnieje możliwość montowania ich na dachu; W takich przypadkach stosuje się instalacje na elewacjach czy też konstrukcje wolnostojące z solarami.

Innym rozwiązaniem dla systemu grzewczego, zarówno całego domu jak również wody użytkowej, jest pompa ciepła. To urządzenie pozwalające na odzyskanie energii cieplnej z ziemi, powietrza lub wody. Aby pompa mogła zadziałać, jedyne, czego potrzebuje, to prąd. Jej działanie polega na przesyłaniu ciepła, za pomocą sprężarki, z miejsc o niższej temperaturze do miejsc o wyższej temperaturze. Następnie energia jest kondensowana i przekazywana do ogrzewanego pomieszczenia. Podobnie jak przy zastosowaniu innych OZE, w wyborze pompy także należy kierować się faktycznymi potrzebami domowników oraz specyfiką budynku.

Coraz częściej stosowanym rozwiązaniem jest także rekuperator, który odzyskuje ciepło z wentylacji. Jego działanie jest bardzo proste: urządzenie ogrzewa powietrze wpływające do domu powietrzem, które wypływa z budynku. Służy zatem do ogrzewania naszego domu. Decydując się na takie rozwiązanie należy zwracać szczególną uwagę na sprawność urządzenia oraz ilość prądu, jaką zużywa.

Zarówno do działania kolektorów, rekuperatora jak również pomp ciepła potrzebny jest prąd. A zatem stanowi on dla nas nadal spory koszt. Czy możemy go zatem wyprodukować sami? Tak, dzięki zastosowaniu paneli fotowoltaicznych lub przydomowej elektrowni wiatrowej.

Ogniwa fotowoltaiczne (panele fotowoltaiczne, PV) służą do przekształcania energii promieniowania słonecznego na energię elektryczną za pomocą tzw. ogniw słonecznych. Aby praca ogniw była jak najbardziej efektywna, muszą one być odpowiednio zamontowane. Należy uwzględnić położenie domu względem kierunków geograficznych, a także kąt nachylenia dachu i przeszkody terenowe, które mogłyby powodować okresowe zacienienia. Możliwe jest również montowanie ogniw jako konstrukcji wolnostojących na działkach. Dzięki ogniwom produkujemy prąd elektryczny na własne potrzeby, a nadwyżki możemy odsprzedać do sieci.

Interesującym, choć kosztownym rozwiązaniem są przydomowe elektrownie wiatrowe. Jest to technologia szczególnie warta rozważenia, gdy z lokalizacją domu związane są uciążliwe przerwy w dostawie energii z innych źródeł.

Możliwe i wskazane jest łączenie ze sobą więcej niż jednego źródła odnawialnej energii. Popularne zaczynają być rozwiązania hybrydowe czyli łączące kilka technologii w jedną. Takim rozwiązaniem są kolektory hybrydowe, łączące ogniwa fotowoltaiczne i kolektory słoneczne. Jednocześnie podgrzewają one wodę i wytwarzają energię elektryczną. Pozwala to w bardziej optymalny i efektywny sposób wykorzystać zasoby naturalne w naszym codziennym życiu.

Mówi się, że energia z OZE jest droga i mało opłacalna, a okres zwrotu długi i niepewny. Jednak – dzięki zmianom w przepisach prawa, dotacjom oraz coraz tańszym i wydajniejszym technologiom – OZE zaczyna nabierać innego wymiaru. Dlatego zapraszamy do lektury kolejnych artykułów, a w przypadku pojawiających się pytań zachęcamy do kontaktu z nami:

SEMPER POWER SP. z o.o.

Krzysztof Lipka, doradca techniczno-handlowy, tel. 519 589 648, 605 615 596, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., ul. Główna 7, 42-693 Krupski Młyn

W kolejnych artykułach dotyczących odnawialnych źródeł energii znajdziecie Państwo szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych rozwiązań OZE. Spróbujemy w tych tekstach odpowiedzieć na najważniejsze pytania: Jak one działają? Jak je montować i stosować? Jaką technologię wybrać do swojego domu? Jak sprawdzić opłacalność i okres zwrotu z inwestycji? Jaka dokumentacja jest niezbędna do ich stosowania?

autor: Janusz Parkitny

07 czerwiec 2018

Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.

Akcja została zorganizowana przez Gminę Psary, a jej adresatami były wszyscy zainteresowani technologiami energooszczędnymi w budownictwie domów. Przedsięwzięcie to pomogło podnieść poziom wiedzy i świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystania tych ekologicznych rozwiązań we własnych posesjach. Stanowiło również idealną podstawę merytoryczną dla rozpoczynających się w gminie od listopada br. projektów z dotacjami na termomodernizację indywidualnych domów, wymianę kotłów węglowych oraz instalację fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie „Dom energooszczędny” składało się z wielu działań i wydarzeń rozłożonych w czasie od maja do września br. Pierwszym z nich były otwarte warsztaty edukacyjne na temat nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które odbyły się w dniach 25 maja – 2 czerwca br. w pięciu sołectwach. Punkt kulminacyjny całej akcji miał miejsce 27 czerwca, kiedy to odbyły się otwarta konferencja oraz bezpłatne targi wystawiennicze poświęcone energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie domów. Tego dnia sala remizy OSP w Dąbiu oraz sąsiadujący z nią duży plac zapełniły się stoiskami kilkunastu wystawców oraz specjalistami z zakresu budownictwa ekologicznego. W programie znalazło się aż 9 prezentacji i wykładów (prowadzonych m.in. przez ekspertów z Planergia.pl, Saint-Gobain i Viessmann), konsultacje z fachowcami, pokazy energooszczędnych urządzeń i rozwiązań technologicznych dla domów. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie poradnik o odnawialnych źródłach energii, materiały konferencyjne oraz publikatory konkretnych wystawców. Przewidziano także mały poczęstunek dla gości. Nad poziomem i przebiegiem konferencji czuwał patron merytoryczny projektu – Planergia.pl.

Inicjatorzy „Domu energooszczędnego” skierowali swój przekaz edukacyjny także do dzieci i młodzieży, mając na celu wykształcenie w nich właściwych postaw proekologicznych oraz pozyskanie w ich osobach przekonujących ambasadorów energooszczędnych technologii w naszej gminie. Ponieważ tematyka ta była dla dzieci dość abstrakcyjna i trudna, idealnym narzędziem pedagogicznym okazała się nauka poprzez zabawę.
W pierwszej kolejności, w ramach wakacyjnych zabaw plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty promujące myślenie ekologiczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również nowatorskie zajęcia, gry i konkursy dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które przeprowadzono 13 września br. podczas Gminnych Dożynek. Cztery rodzaje zajęć dla różnych grup wiekowych odbyły się tego dnia pod wspólnym hasłem „Zbuduj swój ekologiczny dom”. W programie znalazły się m.in.: budowanie domu z klocków styropianowych i plastikowych butelek, konkursy z nagrodami, krzyżówki ekologiczne, zabawy edukacyjne dla dzieci, wesołe zajęcia plastyczne. Najbardziej aktywni i pojętni „uczniowie” zasad ekologicznego budownictwa zostali nagrodzeni zestawami szkolnych akcesoriów. Bezsprzecznie największą atrakcją okazało się wspólne konstruowanie przez dzieci domu z energooszczędnych i lekkich prefabrykatów styropianowych, które można było składać niczym duże klocki. Po udanym montażu dzieci radośnie przystąpiły do kolorowania ścian swej nowej nieruchomości i zwiedzania jej wszystkich zakamarków. Natomiast rodzice i dziadkowie w oczekiwaniu na swe pociechy mogli zapoznać się z treściami bezpłatnego poradnika o energooszczędnym budownictwie, który powstał w ramach tego samego projektu przy okazji czerwcowej konferencji i targów ekologicznych w Dąbiu. Zajęcia dla ponad 60 dzieci przeprowadzono w tzw. kręgu ogniskowym w lasku tuż za boiskiem LKS Iskra Psary w godzinach od 15:00 do 19:00. Nad właściwą organizacją czuwała wyspecjalizowana obsługa animatorów zaangażowanych przez Planergia.pl.

„Dom energooszczędny” – projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary jest finansowany z budżetu Gminy Psary oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizator akcji: Gmina Psary. Partner merytoryczny i patron medialny: Planergia.pl

Wyposażeni w cenną wiedzę teoretyczną i praktyczną mieszkańcy gminy Psary mogą teraz ubiegać się o dofinansowanie docieplenia ich budynków oraz wymiany pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Maksymalny poziom dotacji dla jednego budynku wyniesie aż 52 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 9 listopada br. Więcej informacji na www.psary.pl

 

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

Artykuły o projekcie:


Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":


Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":

autor grafiki: Gmina Psary

07 czerwiec 2018

PROGRAM PIERWSZY

Termoizolacja budynków indywidualnych – projekt realizowany w ramach „Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Psary”, współfinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz środków budżetu gminy. Celem projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych w budynkach jednorodzinnych. Wysokość dofinansowania wyniesie do 80%, ale nie więcej niż 40 000 zł. Program realizowany będzie poprzez:

a) docieplenie ścian – dofinansowanie maksymalne 16 000 zł,

b) docieplenie stropów lub dachów – dotacja max. 9 600 zł,

c) wymianę okien – dotacja max. 14 400 zł.

Uzyskanie dotacji do termomodernizacji budynku możliwe jest w przypadku, gdy Inwestor:

• posiada w budynku wyłącznie ekologiczne źródło ciepła (kocioł gazowy, kocioł na biomasę lub inne odnawialne źródło energii)

• lub zobowiąże się do fizycznej likwidacji posiadanego kotła na paliwo węglowe (co zostanie potwierdzone stosownym dokumentem np. protokołem likwidacji, kartą przekazania odpadu) i zobliguje się do instalacji kotła gazowego lub na biomasę w ramach drugiego projektu, o którym mowa poniżej lub instalację przeprowadzi samodzielnie na własny koszt w ciągu 1 roku od daty zakończenia termomodernizacji.

Nabór do programu pierwszego będzie ciągły, a o zakwalifikowaniu do niego decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:


PROGRAM DRUGI

Wymiana indywidualnych źródeł ciepła (wymiana kotła węglowego na nowy na gaz lub biomasę) oraz budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w modernizowanych pod względem energetycznym budynkach – realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (RPO WSL) na lata 2014-2020. Celem tego projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych oraz montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych.

Program realizowany będzie poprzez wymianę starych pieców węglowych na nowe kotły na gaz lub biomasę oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami.

Dodatkowo przy wymianie pieca możliwa jest instalacja: kolektorów słonecznych, pompy ciepła, ogniw fotowoltaicznych.

Wysokość dofinansowania wyniesie:

a) 85%, ale nie więcej niż: 12 750 zł w przypadku wymiany starych źródeł ciepła na nowe źródła ciepła gazowe lub biomasę, 12 750 zł w przypadku instalacji kolektorów słonecznych oraz kolejnych 12 750 zł w przypadku instalacji pomp ciepła,

b) 80% (chyba że Regulamin konkursu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 do Działania 4.3 publikowany przez Urząd Marszałkowski Woj. Śląskiego będzie stanowił inaczej), ale nie więcej niż 17 000 zł w przypadku instalacji ogniw fotowoltaicznych.

Podstawowym działaniem w tym projekcie będzie wymiana kotła c.o., natomiast jeśli ktoś jest zainteresowany instalacjami odnawialnych źródeł energii, może przy okazji wymiany kotła zainstalować w swoim domu kolektory słoneczne lub ogniwa fotowoltaiczne. Program skierowany jest do osób, które już teraz mają ocieplony dom lub równocześnie będą przeprowadzać inwestycję polegającą na ociepleniu domu i wymianie pieca węglowego na gazowy lub biomasę.

Nabór do programu drugiego będzie trwał do 31 stycznia 2016 r., a o zakwalifikowaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Dokumenty do pobrania:

 

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Psary,

Zachęcam Was do skorzystania z obu programów dofinansowań do inwestycji proekologicznych. Jestem przekonany, że oprócz poprawy jakości środowiska naturalnego, pozwolą one zmniejszyć koszty związane z zakupem paliwa grzewczego lub energii elektrycznej w każdym zmodernizowanym domu. Co ważne, oba programy będą realizowane w trybie ciągłym, a to znaczy, że nawet po wyczerpaniu limitu środków w pierwszym naborze, w kolejnych latach będziemy uruchamiać nowe.

Realizacja powyższych projektów stała się możliwa dzięki znaczącej poprawie stanu gminnych finansów w ostatnich latach oraz pozyskaniu unijnej i krajowej dotacji na ten cel. Już w 2016 roku przewidujemy zabezpieczyć w budżecie gminy ponad 1 mln zł na dotacje dla mieszkańców. Duża nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy bieżącymi dochodami i bieżącymi wydatkami, to również gwarancja tzw. wkładu własnego gminy, który jest konieczny do starania się o kolejne fundusze na projekty dofinansowywane z budżetu Unii Europejskiej oraz Skarbu Państwa. Korzystając z tej dobrej sytuacji, w nadchodzącym roku planujemy rozpocząć dodatkowe projekty związane z usuwaniem azbestu oraz montażem różnych technologii odnawialnych źródeł energii.

Serdecznie zachęcam do skorzystania z dotacji na inwestycje proekologiczne!

Wójt Gminy Psary, Tomasz Sadłoń


07 czerwiec 2018

Przypominamy mieszkańcom gminy, że gminny magazyn przeciwpowodziowy jest wyposażony w osuszacz powietrza (wilgoci). Na wniosek mieszkańca gminy osuszacz jest udostępniany właścicielom obektów budowlanych (domów, garaży, budynków gospodarczych), które w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej (zalanie, podtopienie) wymagają osuszenia. Użyczenie osuszacza dla w/w osób jest nieodpłatne. Biorący w użyczenie będzie pokrywał jedynie koszt poboru energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia pracy urządzenia. Wszystkie formalności związane z użyczeniem osuszcza załatwiane są w pokoju 108 Urzędu Gminy Psary. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 294 49 25.

07 czerwiec 2018

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE - to działalność organów administracji publicznej będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej.

Definicja ta potwierdza istnienie czterech faz zarządzania kryzysowego, do których należy:

1. Faza zapobiegania - polegająca na realizacji przedsięwzięć mających na celu zredukowanie prawdopodobieństwa lub całkowite wykluczenie możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowych albo w znacznym stopniu ograniczających ich skutki.

2. Faza przygotowania - polegająca na podejmowaniu działań planistycznych, na wszystkich szczeblach administracji, dotyczących sposobów reagowania na czas wystąpienia różnego rodzaju sytuacji kryzysowych, umożliwiających wpływ na ich przebieg w celu zmniejszenia negatywnych skutków tych zdarzeń. Faza ta obejmuje również działania mające na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do efektywnego reagowania.

3. Faza reagowania - polega na podejmowaniu działań w celu udzielenia pomocy poszkodowanym, zahamowaniu rozwoju występujących zagrożeń oraz ograniczenia strat i zniszczeń.

4. Faza odbudowy - polegająca na realizacji zadań mających na celu przywrócenie zdolności reagowania, odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtworzenie kluczowej dla funkcjonowania danego obszaru infrastruktury energetycznej, paliwowej, telekomunikacyjnej, transportowej oraz funkcjonowania innych ważnych usług, np. dostarczania wody.

Uzupełnieniem definicji zarządzania kryzysowego jest określenie sytuacja kryzysowa, przez którą należy rozumieć sytuację wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.

Organem właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego na terenie gminy jest wójt. Do zadań wójta w sprawach zarządzania kryzysowego należy kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie gminy oraz realizacji zadań z zakresu planowania cywilnego. Wójt na terenie gminy jest również organem właściwym do zarządzania, organizowania i prowadzenia szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia oraz wykonywania przedsięwzięć wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy.

Wśród kompetencji wójta można również wyróżnić przeciwdziałania skutkom zdarzeń o charakterze terrorystycznym oraz zadania z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej. Swoje zadania wójt wykonuje przy pomocy komórki organizacyjnej urzędu gminy właściwej w sprawach zarządzania kryzysowego. Organem pomocniczym wójta w zarządzaniu kryzysowym jest również gminny zespół zarządzania kryzysowego. Został on powołany przez wójta i wykonuje na obszarze gminy zadania związane z oceną występujących i potencjalnych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo publiczne, prognozowanie tych zagrożeń oraz przygotowanie propozycji działań. Ponadto przedstawia wójtowi wnioski dotyczące wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie zarządzania kryzysowego. Zespół ten przekazuje także do wiadomości publicznej informacje związane z zagrożeniami. W skład gminnego zespołu, którego pracami kieruje wójt, wchodzą osoby powołane spośród osób zatrudnionych w urzędzie gminy i gminnych jednostek organizacyjnych.

Do zapewnienia bezpieczeństwa publicznego zobowiązane są wszystkie organy władzy i administracji państwowej, szczególnie instytucje wyspecjalizowane w zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego, jak np. Policja, Państwowa Straż Pożarna, które w realizacji swoich zadań wspierane są przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych i inne służby.

07 czerwiec 2018

Zasady zachowania się mieszkańców gminy w przypadku wystąpienia zagrożeń

07 czerwiec 2018

Powszechna samoobrona to część obrony cywilnej będącej częścią składową niemilitarnego elementu składowego obrony narodowej (obok elementów militarnych). Obrona niemilitarna jest osiąganiem misji i celów obrony narodowej narzędziami o niemilitarnym charakterze. 

Przygotowanie ludności do uczestnictwa w powszechnej samoobronie polega na jej udziale w szkoleniu i wykonywaniu przez obywateli określonych obowiązków w ramach przygotowań do samoobrony. Podstawy prawne do działalności w tej dziedzinie znajdują się w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2007 r., Strategii Obronności RP z 2009r., Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 września 1993 r. w sprawie powszechnej samoobrony ludności. Wymienione akty prawne mają swe źródła w międzynarodowych konwencjach genewskich.

Powszechna samoobrona jako część obrony cywilnej polega na obowiązkowym udziale ludności w zajęciach podstawowych lub ćwiczeniach praktycznych.

Zajęcia podstawowe, jako zorganizowane szkolenia lub samokształcenie, mają teoretycznie przygotować ludność do wykonywania zadań samoobrony. Przeprowadza się je w cyklu pięcioletnim, nie więcej niż dwa razy w roku, po 4 h w dzień roboczy lub do 8 h w dzień ustawowo wolny od pracy. Jako podstawa do programu zajęć służą założenia programowe Szefa Obrony Cywilnej Kraju. Uwzględniają one problematykę zagrożeń danego rejonu, zakładu czy środowiska, zasad postępowania w przypadkach ich pojawienia się, udzielania pomocy poszkodowanym. Omawiane zajęcia prowadzone są w zakładach pracy lub w miejscach zamieszkania.

W czasie ćwiczeń praktycznych wykonywane są przedsięwzięcia, dające możliwość nabycia praktycznych umiejętności ochrony własnego zdrowia i życia, gospodarstwa domowego i udzielania pomocy poszkodowanym.

 

OBOWIĄZKI LUDNOŚCI W ZAKRESIE PRZYGOTOWAŃ DO POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

 • zapoznanie się z rodzajami, sposobami ich ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po usłyszeniu poszczególnych sygnałów alarmowych,
 • zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
 • zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
 • zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
 • opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
 • zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
 • przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż.i ochrony przed skażeniami, itp.
 • zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
 • przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.

 

OBOWIĄZEK POWSZECHNEJ SAMOOBRONY OBEJMUJE KAŻDEGO OBYWATELA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Szczegółowe uregulowania w tej materii znajdują się Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w artykule 85 (Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona ojczyzny), oraz w Ustawie o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 roku (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 461 z późn. zm.).

07 czerwiec 2018

Obrona cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, strukturach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami administracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeństwem. Siłą obrony cywilnej jest jej powszechność, oznacza to, że wszyscy obywatele naszego kraju uczestniczą w ochronie grup ludzi, którzy znaleźli się w sytuacji zagrożenia.

Zadania obrony cywilnej w czasie pokoju:

 • planowanie przedsięwzięć w zakresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury
 • wykrywanie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności 
 • przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowości do użycia 
 • gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności 
 • wyposażenie formacji obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń 
 • systematyczne szkolenie w zakresie OC: 
  • kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, 
  • formacji OC 
  • ludności w ramach powszechnej samoobrony 
 • współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków


Zadania obrony cywilnej w czasie wojny:

 • wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,
 • organizacja ewakuacji ludności,
 • zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia,
 • organizacja oraz przeprowadzenie akcji ratunkowej,
 • udzielanie pomocy medycznej poszkodowanym,
 • organizacja pomieszczeń oraz zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności,
 • zaopatrzenie ludności w sprzęt oraz środki ochrony indywidualnej,
 • likwidacja skażeń i zakażeń,
 • zabezpieczenie dóbr kultury, urządzeń użyteczności publicznej, ważnej dokumentacji, 
 • doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, 
 • doraźne przywracanie działania niezbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, 
 • pomoc w ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania
 • doraźna pomoc w grzebaniu zmarłych.

Centralnym organem właściwym w sprawach obrony cywilnej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, którego na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji powołuje prezes Rady Ministrów. Terenowymi organami obrony cywilnej w administracji rządowej i samorządowej są Wojewodowie, starostowie, wójtowie oraz burmistrzowie i prezydenci miast jako szefowie obrony cywilnej województw, powiatów i gmin.


Do zakresu ich działania należy kierowanie oraz koordynowanie przygotowań i realizacji przedsięwzięć obrony cywilnej przez instytucje państwowe i samorządowe, podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne działające na ich terenach.


Szefowie Obrony Cywilnej województw i gmin wykonują zadania obrony cywilnej przy pomocy podległych im urzędów oraz powołanych w ich strukturach specjalistycznych komórek organizacyjnych.  Za realizację zadań obrony cywilnej w zakładach pracy odpowiedzialni są ich właściciele lub kierownicy.


Ministrowie (kierownicy) urzędów centralnych mają obowiązek uwzględniania zadań obrony cywilnej w nadzorowanych przez nich dziedzinach.


Organizacje społeczne wykonują zadania obrony cywilnej w zakresie wynikającym z ich statusów i programów działania. Zasady i sposoby realizacji są uzgadniane w porozumieniach zawieranych przez ich naczelne organy z szefem Obrony Cywilnej Kraju.


Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi przeznaczonymi do wykonywania zadań obrony cywilnej są formacje obrony cywilnej.

 • Formacje obrony cywilnej składają się z oddziałów obrony cywilnej przeznaczonych do wykonywania zadań ogólnych lub specjalnych oraz innych jednostek tych formacji.
 • Formacje obrony cywilnej tworzą, w drodze rozporządzenia, ministrowie, a wojewodowie, starostowie, wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast) – w drodze zarządzenia, uwzględniając w szczególności: skalę występujących zagrożeń, rodzaj formacji, ich przeznaczenie oraz stan osobowy i organizację wewnętrzną.
 • Formacje obrony cywilnej mogą tworzyć także pracodawcy.

07 czerwiec 2018

Ewakuacja polega na zorganizowanym przemieszczeniu ludności z rejonów, w których przebywanie może zagrażać życiu lub zdrowiu do rejonów bezpiecznych. Informacja o przeprowadzeniu ewakuacji ludności zostanie przekazana poprzez rozplakatowane obwieszczenia i w komunikatach podawanych przez urządzenia głośnomówiące zainstalowane na pojazdach. Może być również ogłoszona przez lokalne media.

Przygotowując się do ewakuacji:

 • słuchaj komunikatów i stosuj się do nich,
 • miej przygotowane i umówione miejsce do którego możesz się udać (rodzina, znajomi),
 • wyłącz wsyzstkie odbiorniki energetyczne i gazowe,
 • odetnij dopływ prądu, gazu, wody i ciepła,
 • pozamykaj okna i drzwi,
 • zabierz ze sobą niezbędne artykuły, przedmioty, dokumnety wg. przygotowanej wcześniej listy.

Każda ewakuowana osoba może zabrać nie więcej niż 50 kg bagażu w tym powinna zabrać żywność i wodę na okres 3 dni, zimą zabierz komplet ciepłej bielizny i koce.

07 czerwiec 2018

 W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ JĄDROWĄ

Największe zagrożenie życia ludzkiego występuje w tym rejonie bezpośrednio po wybuchu jądrowym. Jeżeli w momencie wybuchu ludzie znajdowali się w schronie, który nie został uszkodzony, powinni w nim pozostać do chwili otrzymania zezwolenia na wyjście. Po wyjściu ze schronu należy zwrócić uwagę na znaki ostrzegawcze, które do tego czasu mogą zostać rozstawione. Szczególną uwagę należy zwrócić na znaki informujące o skażeniu terenu.

Przebywając w terenie skażonym, należy przestrzegać następujących zasad:

 • skrócić do niezbędnego minimum czas przebywania,
 • nie wzniecać kurzu, a zimą nie wnosić śniegu do pomieszczeń nie skażonych,
 • nie brać do rąk żadnych przedmiotów,
 • omijać kałuże wody,
 • nie pić skażonej wody i nie spożywać skażonych produktów żywnościowych,
 • nie opierać się o drzewa, ściany budynków itp.,
 • zwracać uwagę na to, by nie zabrudzić nie osłoniętych części ciała.


W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ CHEMICZNĄ

Po stwierdzeniu występowania bojowych środków trujących ludzie znajdujący się w pomieszczeniach lub budowlach ochronnych, które nie są hermetyczne, powinni założyć maski przeciwgazowe lub zastępcze środki ochrony dróg oddechowych.

Osoby opuszczające te pomieszczenia lub osoby, które napad chemiczny zastał poza nimi, powinny założyć odzież ochronną lub zastępczą, W miarę możliwości należy jak najszybciej opuścić teren objęty skażeniami, w kierunku wskazanym przez odpowiednie organy obrony cywilnej i udać się do miejsca, gdzie przeprowadzone zostaną zabiegi sanitarne i specjalne przez formacje obrony cywilnej. Zwierzęta, które znalazły się w terenie skażonym środkami trującymi, muszą być poddane zabiegom weterynaryjnym.


W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ BIOLOGICZNĄ

W przypadku stwierdzenia skażenia bakteriologicznego określa się rejon skażenia, izoluje od otoczenia osoby przebywające w nim (kwarantanna), wprowadza stosowne ograniczenia i przystępuje do likwidacji skutków użycia broni biologicznej.

Do podstawowych obowiązków obywateli znajdujących się w rejonie objętym kwarantanną należy ścisłe przestrzeganie zarządzeń lokalnych władz, a zwłaszcza dotyczących:

 • przebywania i poruszania się w tym rejonie,
 • utrzymywanie higieny,
 • wykonywania podstawowych przedsięwzięć profilaktycznych,
 • uboju zwierząt zakażonych i spożywania mięsa,
 • współdziałania zdrowej ludności z pododdziałami prowadzącymi likwidację zakażeń.


W REJONIE PORAŻENIA NIEBEZPIECZNYMI ŚRODKAMI CHEMICZNYMI

Na terenie naszej gminy nie występują w dużej ilości produkty chemiczne charakteryzujące się własnościami toksycznymi. Lecz na skutek nieprzewidzianych awarii, katastrof lub klęsk żywiołowych może nastąpić zagrożenie naturalnego środowiska człowieka, zagrożenie zdrowia lub życia mieszkańców.

Skażenie środowiska toksycznymi środkami przemysłowymi może nastąpić z obiektów stałych (zakłady przemysłowe) lub ruchomych (cysterny kolejowe i samochodowe). Należy wtedy zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym należy:

 • zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),
 • opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,
 • udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem skażeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

 • włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,
 • pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,
 • osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,
 • do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomieszczeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,
 • powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku a więc dużego zapotrzebowania na tlen,
 • wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić wszystkie płomienie,
 • do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.


W REJONIE PORAŻENIA BRONIĄ KONWENCJONALNĄ

W takim rejonie nie ma potrzeby stosowania środków ochrony dróg oddechowych, oczu i skóry. W czasie prowadzenia prac ratowniczych i udzielania pomocy poszkodowanym w tym rejonie należy uważać na niewybuchy, miny, które stanowią duże zagrożenie dla życia i zdrowia pracujących tam ludzi. W razie ich wykrycia prace należy przerwać, powiadomić służby obrony cywilnej i postępować zgodnie z ich poleceniami.

07 czerwiec 2018

PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA (POKOJU, PIWNICY) DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących niebezpiecznych dla zdrowia środków biologicznych.

Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze to,że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji.

W razie potrzeby wykonać następujące prace:

 • uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem papieru (taśmą samoprzylepną), uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewnętrzne obić kocem i w odległości 1-1,5 m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), aby stworzyć „śluzę”,
 • uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca w których przechodzą przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.,
 • zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne – ale tak by w razie potrzeby zapewnić wentylację pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny i wywiewny. Otwór wywiewny powinien być usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę z rozpiętą wielowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra (gazy),
 • podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:

 • odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki plastykowe na odpadki,
 • lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.,
 • sprzęt gaśniczy (np. gaśnica. koc, wiadro, piasek, łopata itp.),
 • niezbędne przedmioty osobistego użytku.

Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się. zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.

Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach. Np. gaśnica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego względu do gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic - to pianowych lub wodnych.


PRZYGOTOWANIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymałościowych oraz właściwości ochronnych stodół, spichlerzy, komórek itp. zawierających plony, obór i chlewni z bydłem i trzodą przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemożliwienie przedostawania się środków skażenia i zakażenia do wnętrza.


W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych, w miarę potrzeb, należy:

 • uszczelnić sufit warstwą z gliny, cementu lub wapna (2 wiadra wapna gaszonego, wiadro wody, 2 kg soli kuchennej) oraz zasypać piaskiem lub żwirem, część okien zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić ziemią (torfem, trocinami), a pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocnym przezroczystym plastykiem,
 • pozatykać gliną, pakułami szpary w konstrukcjach drewnianych,
 • uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, aby szczelnie przylegała do ram drzwi,
 • zasłonić przewody (otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp.
 • obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo w odległości 50 - 60cm od ściany postawić ściankę z desek lub plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać ziemią. Nawet w pomieszczeniach niehermetycznych można zapewnić kilkugodzinną ochronę przed przenikaniem do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi zasłonimy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną w wodnym roztworze sody.

Aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:

 • przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed skażeniem,
 • wietrzyć uszczelnione obory (chlewnie): w lecie przy temperaturze do 20oC nie później niż po 34 godzinach, w zimie przy temperaturze –20oC do –25oC po 34 do 90 godzin (dokładne informacje poda służba weterynaryjna).
 • zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (pas przeciwpożarowy, sprzęt ppoż. itp.

 

 PROFILAKTYKA PRZECIWPOŻAROWA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH

Profilaktyka przeciwpożarowa w budynkach mieszkalnych polega na właściwym przygotowaniu budynków do ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie następujących przedsięwzięć:

 • usunięcie wszystkich zbędnych materiałów łatwopalnych,
 • zabezpieczenie budynków w podręczne środki gaśnicze i w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • przygotowanie i oznakowanie wyjść zapasowych, korytarzy przejść, z których powinny być usunięte wszystkie przedmioty,
 • oszklenie wszystkich otworów okiennych na strychach, w piwnicach, klatkach schodowych itp. (zapobiega przedostaniu się iskier, a tym samym rozprzestrzenianiu się ognia),
 • utrzymanie w odpowiednim stanie dojazdów i punktów czerpania wody,
 • kontrolowanie instalacji elektrycznej i gazowej,
 • zachowanie ostrożności podczas korzystania z pieców węglowych,
 • zapoznanie się ze sposobami likwidacji zarodków pożarów,
 • przy wejściach (włazach) z klatki schodowej na strych i ze strychu na dach powinny być zainstalowane mocne, wygodne drabinki.

          Na drzwi i okna, na klatkach schodowych i przejściach między nimi wyjściach na dachu, itp. nie zakładać krat. Krata utrudnia ewakuację podczas pożaru oraz wydłuża czas oczekiwania na pomoc strażaków. W obawie przed złodziejami należy zakładać kraty z możliwością otworzenia ich od wewnątrz, Klucz należy zostawić w miejscu znanym wszystkim domownikom. Pamiętać należy, że może to być jedyna droga ewakuacji. korytarzy i dojść do mieszkań nie należy zastawiać sprzętami, gdyż w ten sposób utrudnia się drogę ewakuacji oraz dojście ratowników.

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej przy eksploatacji urządzeń energetycznych:

 • nie stosować bezpieczników o większej mocy, niż wskazane, nie „watować" bezpieczników topikowych,
 • używać tylko tyle odbiorników prądu elektrycznego, na ile obliczono moc instalacji elektrycznej; nadmierne obciążenie instalacji powoduje przegrzewanie się przewodów wypalanie styków w gniazdkach, puszkach rozgałęźnych,
 • nie eksploatować uszkodzonych urządzeń elektrycznych,
 • nie ustawiać sprzętu telewizyjnego i radiowego „na nie wentylowanych regałach, na półkach obłożonych książkami i innymi materiałami palnymi, ponieważ powolne i długotrwałe nagrzewanie zakurzonych przedmiotów może doprowadzić do zapłonu,
 • nie podłączać odbiorników energii poprzez stosowanie prowizorek oraz przedłużaczy elektrycznych,
 • nie ustawiać elektrycznych urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.).

W ramach profilaktyki przeciwpożarowej przy eksploatacji urządzeń gazowych:

 • nie przechowywać w mieszkaniu więcej niż 2 butle gazowe o ładunku nie przekraczającym 11 kg (nie podłączonych do urządzeń gazowych),
 • nie przechowywać butli gazowych w pomieszczeniach poniżej poziomu terenu (piwnicach, klatkach schodowych). Gaz propan-butan jest cięższy od powietrza i w przypadku zalegania grozi wybuchem,
 • nie zatykać przewodów wentylacyjnych, ponieważ w przypadku braku odpowiedniej ilości powietrza gaz nie ulega całkowitemu spalaniu i wtedy powstaje niewyczuwalny tlenek węgla i można ulec zatruciu,
 • okresowo zlecać czyszczenie kanałów wentylacyjnych i kominowych; zaniedbanie tych czynności jest często przyczyną śmiertelnych zatruć tlenkiem węgla, szczególnie w czasie kąpieli w łazienkach wyposażonych w piece gazowe,
 • nie należy ogrzewać mieszkania kuchnią gazową, gdyż takie praktyki bardzo często kończą się poważnymi zatruciami,
 • stosując gazowe urządzenia promiennikowe wyposażone w katalizatory należy pamiętać, że mogą być używane w pomieszczeniach o powierzchni powyżej 40 m², w których nie przebywają stale ludzie,
 • nie ustawiać urządzeń grzewczych w pobliżu materiałów palnych (mebli, firanek itp.).

           

Nieostrożność i niezachowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa pożarowego to przyczyny powstania większości pożarów, dlatego należy:

 • nie pozwalać, by dzieci bawiły się ogniem otwartym, materiałami pirotechnicznymi czy urządzeniami elektrycznymi. Nigdy nie pozostawiać małoletnich dzieci bez opieki,
 • nie spalać śmieci w śmietnikach,
 • nie zaprószać ognia w zsypie na śmieci,
 • nie palić papierosów w łóżku lub fotelu przed zaśnięciem,
 • nie zapalać świec stojących pod półkami lub lamp z abażurem przylegającym bezpośrednio do palnych mebli. Nagrzewanie może trwać wiele godzin, aż do momentu zapalenia,
 • nie pozostawiać włączonej kuchenki gazowej bez dozoru. Kipiąca woda z garnka może doprowadzić do wybuchu zgaszonego, ulatniającego się gazu,
 • należy posiadać gaśnicę proszkową o wadze minimum 2 kg, którą w razie konieczności będzie można ugasić pożar w zarodku. Taką gaśnicą można gasić palące się urządzenia elektryczne będące pod napięciem.

Kiedy wyjeżdżamy na dłuższy czas z domu musimy pamiętać o wyłączeniu zasilania prądem elektrycznym oraz zakręcić zarówno zawór gazowy jak i wody. Sąsiadom pozostawiamy informację, gdzie będziemy przebywać. W przypadku posiadania butli gazowej należy dokładnie zakręcić zawór.

W sytuacjach gdy powstanie pożar:

 • dzwonić pod numer straży pożarnej (tel. 998),
 • o ile jest to możliwe należy w zarodku ugasić pożar przy pomocy posiadanych środków (gaśnica, woda), pamiętając o bezpieczeństwie własnym i innych osób,
 • do gaszenia pożaru urządzeń elektrycznych nigdy nie należy stosować wody,
 • o zagrożeniu należy powiadomić sąsiadów,
 • w przypadku gdy nie można opuścić mieszkania należy przejść do pomieszczeń najdalej położonych od miejsca gdzie się pali i krzykiem wzywać pomocy,
 • należy pamiętać o odłączeniu dopływu energii elektrycznej (wyłączyć bezpieczniki).

W sytuacjach, gdy poczujemy gaz:

 • powiadomić należy pogotowie gazowe (tel. 992) i administrację,
 • powiadomić sąsiadów,
 • nie włączać światła ani żadnych urządzeń elektrycznych, nie zapalać zapałek ani zapalniczek czy też urządzeń iskrzących,
 • zamknąć zawór gazu w mieszkaniu,
 • otworzyć szeroko okna powodując wywiew gazu na zewnątrz, zmniejszając w ten sposób jego stężenie.