Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 9 lit. e  ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informuję, iż na terenie Gminy Psary zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest zbierany przez:

Lp.          Nazwa, oznaczenie siedziby i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

                 Adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy

 1.  Lidl Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Poznańska 48, Jankowice
62-080 Tarnowo Podgórne
 Centrum Dystrybucyjne Lidl,
ul. Zwycięstwa 32,
42-575 Gródków

 

Właściciel nieruchomości zamieszkałej, może pozbyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi również poprzez:
- dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Dąbiu ul. Pocztowa 34a,
- wystawienie przed posesję w dniu odbioru odpadów wielkogabarytowych.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddać również w sklepie przy zakupie nowego urządzenia na zasadzie „sztuka za sztukę”.