Sołectwo Gródków

Grodkow przedszkole

Gródków zamieszkuje blisko 1000 osób, a sołtysem miejscowości jest Tadeusz Majerczyk. Przez sołectwo przebiega droga wojewódzka nr 913, łącząca Będzin z Międzynarodowym Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach. Gródków ma największe tereny leśne z bogatą fauną i florą, spośród wszystkich wsi należących do gminy Psary.

W miejscowości znajduje się główna siedziba Gminnego Ośrodka Kultury, ośrodek zdrowia i Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak z oddziałami przedszkolnymi, boiskiem wielofunkcyjnym, placem zabaw i siłownią zewnętrzną. W placówce mieszczą się dobrze wyposażone sale lekcyjne oraz nowoczesna pracownia przyrodniczo-ekologiczna - „Ekobaza detektywów przyrody”, która powstała dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Ośrodka Kultury znajduje się „Tartak Gródków” - jedno z największych przedsiębiorstw na terenie gminy.

Na terenie sołectwa funkcjonują zespoły śpiewacze „Nasz Gródków” oraz „Kapela Gródków”.