„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

„REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR””

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy Psary zapraszamy do składania wniosków w konkursie grantowym pn. Cyfrowa gmina – Wsparcie dzieci z rodzin peegerowskich w rozwoju cyfrowym „Granty PPGR”

ZARZĄDZENIE NR 0050.47.2022 WÓJTA GMINY PSARY z dnia 29 czerwca 2022 r.

REGULAMIN NABORU DEKLARACJI UDZIAŁU W KONKURSIE GRANTOWYM PN. CYFROWA GMINA – WSPARCIE DZIECI Z RODZIN PEEGEROWSKICH W ROZWOJU CYFROWYM – „GRANTY PPGR” - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY - NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY

OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO, które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminy

Zasady przetwarzania danych osobowych w Programie Polska Cyfrowa 2014-2020 (POPC 2014-2020)

Oświadczenia

OŚWIADCZENIE O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

UMOWA DAROWIZNY