Akcja informacyjno-edukacyjna "dom energooszczędny"

Od maja do września br. trwała akcja informacyjno-edukacyjna pod nazwą „Dom energooszczędny”. Jej głównym zadaniem była promocja nowoczesnych rozwiązań w budownictwie z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz kształtowanie odpowiednich postaw proekologicznych wśród mieszkańców gminy.

Akcja została zorganizowana przez Gminę Psary, a jej adresatami były wszyscy zainteresowani technologiami energooszczędnymi w budownictwie domów. Przedsięwzięcie to pomogło podnieść poziom wiedzy i świadomość mieszkańców w zakresie wykorzystania tych ekologicznych rozwiązań we własnych posesjach. Stanowiło również idealną podstawę merytoryczną dla rozpoczynających się w gminie od listopada br. projektów z dotacjami na termomodernizację indywidualnych domów, wymianę kotłów węglowych oraz instalację fotowoltaiki i kolektorów słonecznych.

Przedsięwzięcie „Dom energooszczędny” składało się z wielu działań i wydarzeń rozłożonych w czasie od maja do września br. Pierwszym z nich były otwarte warsztaty edukacyjne na temat nowoczesnych rozwiązań proekologicznych, które odbyły się w dniach 25 maja – 2 czerwca br. w pięciu sołectwach. Punkt kulminacyjny całej akcji miał miejsce 27 czerwca, kiedy to odbyły się otwarta konferencja oraz bezpłatne targi wystawiennicze poświęcone energooszczędnym rozwiązaniom w budownictwie domów. Tego dnia sala remizy OSP w Dąbiu oraz sąsiadujący z nią duży plac zapełniły się stoiskami kilkunastu wystawców oraz specjalistami z zakresu budownictwa ekologicznego. W programie znalazło się aż 9 prezentacji i wykładów (prowadzonych m.in. przez ekspertów z Planergia.pl, Saint-Gobain i Viessmann), konsultacje z fachowcami, pokazy energooszczędnych urządzeń i rozwiązań technologicznych dla domów. Dodatkowo każdy uczestnik otrzymał bezpłatnie poradnik o odnawialnych źródłach energii, materiały konferencyjne oraz publikatory konkretnych wystawców. Przewidziano także mały poczęstunek dla gości. Nad poziomem i przebiegiem konferencji czuwał patron merytoryczny projektu – Planergia.pl.

Inicjatorzy „Domu energooszczędnego” skierowali swój przekaz edukacyjny także do dzieci i młodzieży, mając na celu wykształcenie w nich właściwych postaw proekologicznych oraz pozyskanie w ich osobach przekonujących ambasadorów energooszczędnych technologii w naszej gminie. Ponieważ tematyka ta była dla dzieci dość abstrakcyjna i trudna, idealnym narzędziem pedagogicznym okazała się nauka poprzez zabawę.
W pierwszej kolejności, w ramach wakacyjnych zabaw plastycznych w Gminnym Ośrodku Kultury odbyły się warsztaty promujące myślenie ekologiczne. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyły się również nowatorskie zajęcia, gry i konkursy dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat, które przeprowadzono 13 września br. podczas Gminnych Dożynek. Cztery rodzaje zajęć dla różnych grup wiekowych odbyły się tego dnia pod wspólnym hasłem „Zbuduj swój ekologiczny dom”. W programie znalazły się m.in.: budowanie domu z klocków styropianowych i plastikowych butelek, konkursy z nagrodami, krzyżówki ekologiczne, zabawy edukacyjne dla dzieci, wesołe zajęcia plastyczne. Najbardziej aktywni i pojętni „uczniowie” zasad ekologicznego budownictwa zostali nagrodzeni zestawami szkolnych akcesoriów. Bezsprzecznie największą atrakcją okazało się wspólne konstruowanie przez dzieci domu z energooszczędnych i lekkich prefabrykatów styropianowych, które można było składać niczym duże klocki. Po udanym montażu dzieci radośnie przystąpiły do kolorowania ścian swej nowej nieruchomości i zwiedzania jej wszystkich zakamarków. Natomiast rodzice i dziadkowie w oczekiwaniu na swe pociechy mogli zapoznać się z treściami bezpłatnego poradnika o energooszczędnym budownictwie, który powstał w ramach tego samego projektu przy okazji czerwcowej konferencji i targów ekologicznych w Dąbiu. Zajęcia dla ponad 60 dzieci przeprowadzono w tzw. kręgu ogniskowym w lasku tuż za boiskiem LKS Iskra Psary w godzinach od 15:00 do 19:00. Nad właściwą organizacją czuwała wyspecjalizowana obsługa animatorów zaangażowanych przez Planergia.pl.

„Dom energooszczędny” – projekt informacyjno-edukacyjny promujący budownictwo energooszczędne i ekologiczne wśród mieszkańców Gminy Psary jest finansowany z budżetu Gminy Psary oraz środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Organizator akcji: Gmina Psary. Partner merytoryczny i patron medialny: Planergia.pl

Wyposażeni w cenną wiedzę teoretyczną i praktyczną mieszkańcy gminy Psary mogą teraz ubiegać się o dofinansowanie docieplenia ich budynków oraz wymiany pieców węglowych na kotłownie na gaz lub biomasę oraz wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii. Maksymalny poziom dotacji dla jednego budynku wyniesie aż 52 tys. zł. Przyjmowanie wniosków rozpocznie się już 9 listopada br. Więcej informacji na www.psary.pl

 

Broszura informacyjna o energooszczędnym budownictwie:

Publikacja "Dom energooszczędny" to kompleksowy poradnik o budownictwie energooszczędnym i praktycznym zastosowaniu odnawialnych źródeł energii. Przystępnie przedstawiono w nim najważniejsze rozwiązania energooszczędne w budownictwie jak: fotowoltaika, kolektory słoneczne, pompy ciepła, nowoczesne kotły, turbiny wiatrowe i inne.

Artykuły o projekcie:


Prezentacje z konferencji "Dom energooszczędny":


Relacje wideo z konferencji "Dom energooszczędny":

autor grafiki: Gmina Psary