Sołectwo Goląsza Górna

Golasza altana

Goląszę Górną zamieszkuje około 450 osób, a sołtysem miejscowości jest Jacek Łaszczyk. To najdalej wysunięte na północ sołectwo gminy Psary, które graniczy z gminą Mierzęcice. Ze względu na urozmaicone, pagórkowate ukształtowanie terenu miejscowość zachwyca bogactwem widoków, wśród których dominują tereny leśne i pola uprawne. Znajduje się tutaj filia ośrodka kultury i strefa rekreacyjna z boiskiem wielofunkcyjnym, zadaszoną drewnianą altaną, siłownią zewnętrzną i placem zabaw. W trakcie modernizacji i kompleksowej przebudowy jest budynek byłej szkoły. W 2020 roku zostanie w nim utworzone mieszkanie chronione i klub aktywnego mieszkańca, w ramach którego będzie działał klub seniora i bawialnia dla dzieci. W Goląszy funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej oraz Koło Gospodyń Wiejskich.