18 listopad 2022

AKTUALNE INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE PSARY

Sprawdź do kiedy musisz wymienić stary kocioł!

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami.

Klasyfikację kotła powinno zacząć się od sprawdzenia wieku kotła przypadającego na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowej. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

  • do 31.12.2021 r.

wymienione powinny były zostać kotły wyprodukowane w 2006 roku i starsze,

  • do 31.12.2023 r.

wymienione powinny były zostać kotły wyprodukowane między  2007 r. a 2012 r.,

  • wymiana kotła powinna nastąpić do 31.12.2025 r., 

gdy kocioł ma mniej niż 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r.),

  • wymiana kotła powinna nastąpić do 31.12.2027 r.,

gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec typu koza) powinny były zostać wymienione na instalacje spełniające wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015 r.
do końca 2022 roku chyba że, instalacja

  • osiąga sprawność cieplną min. 80 %
    lub
  • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.

Należy również pamiętać, że w przypadku wystąpienia alertu smogowego na poziomie 3 zakazane jest korzystania z kominków do celów rekreacyjnych.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom stosującym się do zapisów prawa.

Zachęcamy do skorzystania z programów dotacyjnych na wymianę pieca ze środków budżetu Gminy Psary oraz Programu Czyste Powietrze.

sm nowy logotyp eko

AKTUALNE INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA W GMINIE PSARY - MAPA

ROZSZERZONE INFORMACJE O JAKOŚCI POWIETRZA

Informujemy, że w Planie Działań Krótkoterminowych (PDK) stanowiącym część „Programu ochrony powietrza dla województwa śląskiego mającego na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężeń ekspozycji” przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr VI/21/12/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r., określone zostały trzy poziomy ostrzegania ze względu na występujące stany jakości powietrza.

W myśl zapisów Planu Działań Krótkoterminowych i Procedury powiadamiania o jakości powietrza - Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska w Katowicach przygotowuje powiadomienie o jakości powietrza i przekazuje je do Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego (WCZK). WCZK przekazuje powiadomienie do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego (PCZK), które z kolei przekazuje je do gmin ze wskazaniem poziomu ostrzegania, jeśli występuje (I lub II lub III POZIOM).

Gmina niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia, zamieszcza je na stronie internetowej.

Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego dostępny jest pod adresem:
https://powietrze.slaskie.pl/content/pop

Jakość powietrza na terenie województwa śląskiego można sprawdzać pod adresami:

https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current


Powiadomienia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2024 r.

Powiadomienia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2023 r.

Powiadomienia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2022 r. 

Powiadomienia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2021 r. 

Powiadomienia o przekroczeniu średniodobowego poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu - 2020 r.


W Urzędzie Gminy został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Czyste Powietrze.

czyste

 

 

 

 

 

 

 

Godziny pracy punktu:

Poniedziałek 7.30-17.00

Czwartek 7.30-15.30

W przypadku chęci skorzystania z pomocy pracownika Urzędu przy przygotowaniu i weryfikacji wniosku o dofinansowanie prosimy o wcześniejszy z nim kontakt pod nr tel. 32 29 44 932.

Ponadto ekodoradca prowadzi gminny punkt wsparcia mieszkańców w uzyskaniu dofinansowań na wymianę źródła ciepła.

W przypadku chęci skorzystania z konsultacji z ekodoradcą prosimy o wcześniejszy z nim kontakt pod nr tel. 32 294 49 42.

 


Spalanie odpadów – zgłoś to!

Jeżeli podejrzewasz, że sąsiad spala odpady a rozmowa z nim nie przynosi skutku - zgłoś to. W całej Polsce, również w gminie Psary obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków.

Jednostki kontrolne

Jednostką uprawnioną do kontroli i egzekwowania przepisów w zakresie spalania odpadów przez osoby prywatne w naszej gminie jest policja oraz uprawnieni pracownicy urzędu gminy.

Co grozi za spalanie odpadów?

Kara to mandat w wysokości do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 5000 zł.

Możliwości zgłoszenia interwencji

Komisariat Policji w Wojkowicach

- telefonicznie: 47 85 367 10.

Urząd Gminy Psary

- telefonicznie: 32 294 49 42

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

- osobiście w pokoju nr 214

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach

- całodobowy numer interwencyjny 539 344 130

- pocztą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

- interaktywny formularz: https://portal.gios.gov.pl/formularze/share/6087ac37e1744901b6c94f233bd123a8