Podmioty odbierające odpady komunalne

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2022 roku:

podmioty 2022

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2021 roku:

podmioty 2021

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2020 roku:

20201

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2019 roku:

20191

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2018 r.:

1

Podmioty zbierające w 2018 r. na terenie gminy Psary odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2

Podmioty odbierające odpady komunalne z terenu gminy Psary w 2017 r.:

3