Projekty realizowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

I nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota przyznana algorytmem na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2 285 487 zł.

II nabór wniosków o wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach dofinansowania ze Środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
Kwota przyznana w wysokości 1 700 000 zł na Budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Gródkowie.