Korzystne zmiany prawne w energii odnawialnej

20 lutego 2015 r. Sejm, po kilku latach przygotowań, uchwalił ustawę o odnawialnych źródeł energii (OZE), która ma uregulować ten rynek oraz pomóc promować ekologiczne rozwiązania m.in. w budownictwie jednorodzinnym. 11 marca Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę i stała się ona obowiązującym prawem.

Jednym z najistotniejszych przepisów ustawy o OZE jest tzw. zapis prosumencki, który stanowi, że każda osoba fizyczna określana jako prosument (jednoczesny producent i konsument energii) po zainstalowaniu np. instalacji fotowoltaicznej będzie mogła odsprzedawać do sieci nadmiar wyprodukowanej energii po następujących stawkach: (1) instalacje do 3 kW = 0,75 zł/kW, (2) instalacje powyżej 3 kW, ale nie więcej niż 10 kW = 0,65 zł/kW. Nadmiar energii będziemy mogli odsprzedawać przez okres 15 lat, licząc od daty pierwszego dnia odprowadzania energii do sieci. Zdaniem autorów zapisu prosumenckiego wprowadzenie takich możliwości pozwoli rozruszać segment mikroinstalacji, co w efekcie umożliwi obniżenie ich ceny i doprowadzi do spopularyzowania takich instalacji w Polsce. Dzięki temu kolejnym prosumentom miałoby się już opłacać inwestowanie w takie urządzenia bez specjalnej taryfy.

OZE to jeden z priorytetów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Jednym z jej celów jest 20-proc. udział tych źródeł w finalnym zużyciu energii. Dla Polski ten cel jest nieco niższy - średnio 15,5 proc. Stopa zwrotu inwestycji w źródła odnawialne jest jeszcze stosunkowo długa względem źródeł konwencjonalnych, dlatego aby się one rozwijały, trzeba je wspierać, czyli dotować. Ustawa m.in. kompleksowo reguluje te kwestie.

Uchwalenie ustawy zbiegło się również z dotacjami, jakie każda osoby fizyczne będą mogły dostać z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 40%. Dotacje ruszają na przełomie marca i kwietnia 2015 roku, o czym będziemy informować na łamach naszej prasy oraz strony psary.pl

Źródło: PAP, Janusz Parkitny