Koła Gospodyń Wiejskich

Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie

 Prezes Maria Dziedzic

Koło Gospodyń Wiejskich w Psarach

 Prezes Maria Kowalska
Koło Gospodyń Wiejskich w Brzękowicach  Prezes Halina Panek
Koło Gospodyń Wiejskich I w Strzyżowicach Prezes Zdzisława Kurek
Koło Gospodyń Wiejskich II w Strzyżowicach Prezes Czesława Zygmunt
Koło Gospodyń Wiejskich w Górze Siewierskiej Prezes Maria Sikora
Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbiu Prezes Krystyna Białas
Koło Gospodyń Wiejskich w Goląszy Górnej Prezes Maria Kozieł
Koło Gospodyń Wiejskich w Malinowicach Prezes Ryszarda Będkowska
Koło Gospodyń Wiejskich w Preczowie Prezes Henryka Nicpoń
Koło Gospodyń "Nasz Gródków" Prezes Elżbieta Błach