Informacje

Przypominamy mieszkańcom gminy, że gminny magazyn przeciwpowodziowy jest wyposażony w osuszacz powietrza (wilgoci). Na wniosek mieszkańca gminy osuszacz jest udostępniany właścicielom obektów budowlanych (domów, garaży, budynków gospodarczych), które w wyniku zdarzenia o charakterze klęski żywiołowej (zalanie, podtopienie) wymagają osuszenia. Użyczenie osuszacza dla w/w osób jest nieodpłatne. Biorący w użyczenie będzie pokrywał jedynie koszt poboru energii elektrycznej niezbędnej do zapewnienia pracy urządzenia. Wszystkie formalności związane z użyczeniem osuszcza załatwiane są w pokoju 108 Urzędu Gminy Psary. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 32 294 49 25.