m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kolejny milion złotych unijnej dotacji na wymianę wodociągu w Gminie Psary

7 października Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt Gminy Psary pod nazwą: „Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w Gminie Psary poprzez budowę wodociągu i modernizację oczyszczalni ścieków w Malinowicach”. Wartość przyznanego Gminie Psary dofinansowania to 1[nbsp]136[nbsp]756 zł.

[nbsp]

W ramach zgłoszonego do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projektu powstanie blisko 6 km nowej sieci wodociągowej w Psarach na ulicach: Gródkowskiej, Bocznej, Kamiennej, Łącznej i Grabowej, a także nowa sieć wodociągowa powiatowej ul. Belnej w Strzyżowicach. Projekt obejmuje także remont dachu oczyszczalni ścieków na Osiedlu w Malinowicach.

[nbsp]

„Wybór naszego projektu do dofinansowania to ogromny sukces” – mówi Tomasz Sadłoń Wójt Gminy Psary. „Jest to już trzeci duży projekt wymiany sieci wodociągowej realizowany przy unijnym dofinansowaniu w tej kadencji. Ogółem przyznane dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich to blisko 4 mln zł”.

[nbsp]

Spodziewając się, że wniosek Gminy Psary zostanie objęty unijnym dofinansowaniem władze gminy podjęły decyzje o jego realizacji już wcześniej. W chwili obecnej Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „Hydro Service E.M. Piotrowscy Spółka Jawna” wymienia już sieć wodociągową na ul. Gródkowskiej i Bocznej w Psarach. Cały projekt musi zostać zrealizowany i rozliczony z Urzędem Marszałkowski Województwa Śląskiego do końca czerwca 2015 r.