INFORMACJE DLA RODZICÓW - KONTO BANKOWE RADY RODZICÓW

Na prośbę Rodziców przypominamy, że Rada Rodziców posiada konto bankowe, na które dokonywane są wpłaty rodziców.

Konto bankowe Rady Rodziców:
BS O/ Będzin 23 8438 0001 0009 0115 2036 0001