Rusza nabór wstępny do projektu OZE dla mieszkańców Gminy Psary

Wójt Gminy Psary ogłasza nabór wstępny, polegający na przyjmowaniu deklaracji mieszkańców w zakresie preferowanych instalacji OZE. Złożone Deklaracje pozwolą Gminie na określenie potrzeb i rozpoczęcie procedury ubiegania się o wsparcie w kolejnej perspektywie finansowej w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego na lata 2021-2027.

Nabór zostanie przeprowadzony w Urzędzie Gminy Psary w dniach od 6 marca 2023r. do 5 kwietnia 2023r. w godzinach pracy urzędu.

Deklaracje należy składać osobiście w budynku Urzędu Gminy Psary, ul. Malinowicka 4, w Kancelarii Ogólnej pok. 000

WAŻNE! Decyduje kolejność zgłoszeń dla danego rodzaju instalacji. Na bazie zgromadzonych danych utworzona zostanie wstępna lista uczestników projektu.

Nabór wstępny prowadzony jest w zakresie instalacji:
- instalacje paneli fotowoltaicznych,
- magazyny energii;
- instalacje pomp ciepła do ciepłej wody użytkowej;
- instalacje pomp ciepła do centralnego ogrzewania.

Informacje o naborze znajdują się w ogłoszeniu Wójta Gminy Psary będącym załącznikiem do Zarządzenia nr 0050.22.2023r. z dnia 27.02.2023 r.
1. Ogłoszenie o naborze wniosków
2. Regulamin naboru wstępnego
3. Deklaracja przystąpienia do projektu
4. Ankieta doboru pompy ciepła – w przypadku zaznaczenia instalacji pompy ciepła

Informujemy, że o dofinansowanie nie mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dofinansowanie na ten sam rodzaj instalacji w ramach poprzednich edycji programu.

W przypadku osób, u których w poprzednich edycjach zamontowana została instalacja fotowoltaiczna, nie ma możliwości instalacji magazynu energii. Dofinansowanie na magazyny energii możliwe jest tylko przy jednoczesnym montażu paneli fotowoltaicznych w tej edycji.