m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Program Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

sm polski ad

I nabór wniosków z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
Kwota dofinansowania przyznana w wysokości 3 447 075,00 zł na budowę i przebudowę sieci wodociągowej na terenie Gminy Psary.