m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Dotacje gminne na usunięcie azbestu

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na usuwanie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budżetu Gminy Psary.

Dla kogo i na co?
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary i posiadasz wyroby zawierające azbest na Twojej posesji, możesz otrzymać dofinansowanie z budżetu Gminy Psary na ich usunięcie i utylizację.

Ważne!
Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych
z dofinansowaniem!

Ile?
Kwotę dotacji ustala się w wysokości 1 000,00 zł, do każdej zutylizowanej tony odpadów, ale nie więcej niż 6 000,00 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na usunięcie azbestu?

 1. Zapoznaj się z regulaminem programów dostępnych na stronie internetowej gminy
  w zakładce "Gminne Dotacje" lub zapytaj gminnego ekodoradcę.
 2. Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej, dostępny na stronie internetowej gminy.
 3. Złóż w urzędzie wypełniony wniosek wraz z załącznikami:

- pisemną zgodę na wykonanie inwestycji pozostałych współwłaścicieli nieruchomości,

- informacją o wyrobach zawierających azbest,

- zawiadomieniem Starosty o przyjęciu zgłoszenia robót polegających na usuwaniu odpadów zawierających azbest, lub ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę, jeśli nastąpić ma demontaż azbestu.

 1. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarta zostanie umowa dotacji między Tobą a Gminą.
 2. Dopiero po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji, to bardzo ważne.
 3. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie.
 4. Po utylizacji wyrobów zawierających azbest, dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku o wypłatę dotacji:
 5. a) w przypadku wyrobów zawierających azbest, które są składowane na terenie nieruchomości i nie wymagają demontażu, do trzech miesięcy od daty podpisania umowy o dotację, ale nie później niż do 15 października danego roku,
 6. b) w przypadku wyrobów zawierających azbest, które wymagają demontażu z budynku, nie później niż do 15 października danego roku.
 7. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

DOFINANSOWANIE NA USUNIĘCIE I UNIESZKODLIWIENIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Regulamin udzielania dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o udzielenia dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Wniosek o wypłatę dotacji w zakresie usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Psary

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza

Zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie

Informacja o wyrobach zawierających azbest

Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbeststanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Instrukcja wypełnienia informacji o wyrobach zawierających azbest