m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Dotacja gminna na wymianę pieca

Po raz kolejny zachęcamy do skorzystania z dofinansowania na wymianę źródeł ciepła.

Dla kogo?
Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości położonej na terenie Gminy Psary i planujesz wymianę pieca na nowy ekologiczny lub na mocy „uchwały antysmogowej” dla woj. śląskiego jesteś do tego zobligowany, możesz otrzymać dofinansowanie z budżetu Gminy Psary na ten cel.
Na co?
Dotacja przeznaczona jest na zakup i montaż nowego ekologicznego źródła ciepła tj.: pompa ciepła, kocioł gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy, na biomasę lub urządzenie grzewcze elektryczne.
Ważne!
Wniosek o dotację należy złożyć przed rozpoczęciem wszelkich prac związanych
z dofinansowaniem!
Nie przyznaje się dotacji na zaopatrzenie w źródło ciepła nowo powstających budynków mieszkalnych.
Ile?
Dotacja do wymiany źródła ciepła stanowić może do 30% kosztów jego zakupu i montażu, ale nie więcej niż 4 500,00 zł.

Jak uzyskać dofinansowanie na wymianę źródła ciepła?
1. Zapoznaj się z regulaminem programów dostępnych na stronie internetowej gminy
w zakładce "Gminne Dotacje" lub zapytaj gminnego ekodoradcę.
2. Wypełnij druk wniosku o udzielenie dotacji celowej, dostępny na stronie internetowej gminy.
3. Złóż w urzędzie wypełniony wniosek wraz z pisemną zgodą na wykonanie inwestycji pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.
4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o dotację, zawarta zostanie umowa dotacji między Tobą a Gminą.
5. Dopiero po jej podpisaniu możesz przystąpić do realizacji inwestycji, to bardzo ważne.
6. Inwestycję przeprowadzasz we własnym zakresie.
7. Po wymianie starego kotła dokonujesz rozliczenia dotacji poprzez złożenie wniosku
o wypłatę dotacji, nie później niż do 15 października danego roku m.in. wraz
z rachunkiem/fakturą oraz dokumentem potwierdzający fizyczną likwidację starego źródła ciepła.
8. Przekazanie dotacji nastąpi po zatwierdzeniu przedstawionych dokumentów oraz po pozytywnym wyniku kontroli pracowników Urzędu Gminy.
9. Przyznane środki zostaną wypłacone do 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku o wypłatę dotacji, nie później niż do dnia 31 grudnia danego roku, na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy.

DOFINANSOWANIE NA WYMIANĘ ŹRÓDŁA CIEPŁA

WNIOSEK o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Umowa o udzielenie dotacji celowej na zadanie modernizacyjne lub inwestycyjne służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

WNIOSEK o wypłatę dotacji celowej z budżetu Gminy osobom fizycznym na zadania służące ochronie środowiska w zakresie ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Psary

Regulamin