SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO

Nasza szkoła otrzymała otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie Fundacji Dbam o Mój Zasięg, zatytułowanym "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo". Inicjatywa ta ma na celu wspieranie szkół w wdrażaniu nowych technologii oraz promowanie higieny cyfrowej w edukacji. "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" jest społecznością uczniów, rodziców i nauczycieli, którzy cenią sobie równowagę między korzystaniem z nowych technologii a świadomym budowaniem prawdziwych relacji poza przestrzenią internetu. Projekt ten wpisuje się w główne kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023, a jednym z jego kluczowych elementów jest ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wsparcie edukacji informatycznej i medialnej. Projekt "Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo" ma również na celu umocnienie roli technologii w procesie edukacyjnym. Przygotowuje uczniów do skutecznego korzystania z nowych technologii oraz uczy ich zasad bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z internetu.

CERTYFIKAT