m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Informacja o polowaniu

Zawiadomienie

Zarząd Koła Łowieckiego "Gwardia" w Będzinie informuje, że w dniu 01.03.2015 r. odbędzie się dodatkowe polowanie na obszarze całego obwodu łowieckiego nr 119.

Zarząd
Sekretarz K.Ł. "Gwardia" Będzin
Krystyn Barański

Obówd łowiecki 119 obejmuje:

Granica obwodu biegnie od mostu na rzece Brynica w Czeladzi szosy nr 4 Katowice - Olkusz w kierunku wschodnim, następnie starą szosą E-22 przez Będzin, Dąbrowę Górniczą, Strzemieszyce do drogi w kierunku Burek w Strzemieszycach Wsch., tą drogą w kierunku południowym. do toru kolejowego Olkusz - Katowice, tym torem w kierunku zachodnim do toru kolejowego Strzemieszyce Płd. - Maczki wymienionym torem w kierunku północnym do bocznicy kolejowej ZPR Sławków tą bocznicą do Zakładu Przygotowania Rud i stąd drogą w kierunku południowym przez Cieśle do toru kolejowego Bazy Przeładunku Węgla, tym torem w kierunku wschodnim do drogi Niwa - Burki i drogą tą w kierunku południowym i południowo - wschodnim przez Burki do mostu na rzece Biała Przemsza, tą rzeką w kierunku zachodnim do drogi Maczki - Jaworzno i tą drogą w kierunku południowym do toru kolejowego Kraków - Katowice, tym torem w kierunku zachodnim i południowo - zachodnim do mostu na rzece Przemszy, następnie rzeką Przemszą w kierunku północnym do szosy Szopienice – Siemianowice Śl. i szosą tą w kierunku północnym przez miejscowość Pod Młynem do Milowic, dalej na północ rzeką Brynicą do Czeladzi.