CERTYFIKAT FUNDACJI UNAWEZA

Nasza szkoła otrzymała certyfikat Certyfikat Fundacji UNAWEZA  potwierdzający udział w projekcie pt. „Młode głowy - otwarcie o zdrowiu psychicznym” polegający na przeprowadzeniu badań naukowych dotyczących zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.            W dniach od 13 do 23 lutego 2023 roku w ramach projektu "Młode głowy" uczniowie klas IV- VIIII podczas zajęć z pedagogiem specjalnym wzięli udział w badaniu ankietowym. Głównym celem projektu była „Ocena poczucia własnej wartości i sprawności polskiej młodzieży". Projekt wpisuje się w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Badanie było anonimowe, poufne i dobrowolne. Udział w badaniu odbył się za zgodą rodziców, stąd objęci nim zostali uczniowie, którzy dostarczyli podpisane zgody. Projekt „Młode głowy” obejmował największe w Polsce, bezpłatne i anonimowe badanie stanu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży oraz kampanię edukacyjną skierowaną do młodych, rodziców i nauczycieli.  Celem badań i kampanii społecznej jest zwrócenie uwagi na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród uczniów, wskazanie związanych z tym wyzwań i przyczynienie się do normalizacji sięgania po pomoc. Planowane są długofalowe działania, które doprowadzą do polepszenia sytuacji zdrowotnej młodych ludzi.

CERTYFIKAT