SAMORZĄD UCZNIOWSKI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYBRANY

W drugim i trzecim tygodniu września uczniowie zainteresowani kandydowaniem do SU przeprowadzili swoje akcje wyborcze. Wiele plakatów informacyjnych pojawiło się na dolnym i górnym korytarzu na gazetkach szkolnych. Każdy uczeń mógł się z nimi zapoznać. 19 września odbyły się wybory, w których głosowali uczniowie od klasy IV do VIII. Przewodniczącą szkoły została Maja Gradowska, a jej zastępcami Hanna Lach i Maksymilian Piechnik. Zwycięzcom gratulujemy i wierzymy, że spełnią wszystkie swoje obietnice oraz godnie będą reprezentować całą społeczność uczniowską.