m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Trwa budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w Goląszy Dolnej

Wykonawcą zadania wyłonionym w przetargu nieograniczonym jest firma GRUMIX S.C., a wartość prac to 162.360 zł. W ramach tego zadania montowane są następujące urządzenia zabawowe: huśtawka na sprężynie, karuzela „bryza”, gra integracyjna kółko i krzyżyk, kosz do koszykówki, sześciokąt wielofunkcyjny, równoważnia, oraz betonowy stół do szachów. Na placu po byłej mleczarni powstaje też pierwsza w gminie siłownia na świeżym powietrzu. Projekt przewiduje zamontowanie przyrządów do ćwiczeń takich jak: biegacz i orbitek, twister i wahadło oraz prasa nożna i wioślarz. Dodatkowo zainstalowanych zostało już 5 ławek oraz wybrukowane chodniki dla pieszych. Trwają prace przy remoncie rowu przylegającego do placu zabaw, którego skarpy utwardzane są płytami ażurowymi, a dno wyłożone płytkami betonowymi. W ramach zlecenia wykonawca dokona również nasadzenia zieleni w postaci 60 sztuk drzew i krzewów liściastych, które stanowić będą zielone ogrodzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Zadanie to jest dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 65[nbsp]915 zł.