m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Psary prezentowały swoje osiągnięcia na konferencji podsumowującej PROW w woj. śląskim

Gmina Psary znalazła się w wąskim gronie trzech samorządów, które na konferencji podsumowującej realizację Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie śląskim zaprezentowały wykonane na ich terenie projekty.

13 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim województwa śląskiego w Katowicach odbyła się konferencja pn. „Efekty wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w województwie śląskim oraz perspektywa 2014-2020”. W spotkaniu uczestniczyli: wicemarszałek województwa śląskiego Stanisław Dąbrowa, dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Jerzy Motłoch, Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego ARMiR oraz licznie przybyli wójtowie i burmistrzowie z terenu województwa śląskiego. Celem konferencji było podsumowanie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na terenie województwa śląskiego w latach 2007 – 2013. Do zaprezentowania projektów dofinansowanych z PROW-u zostały wybrane tylko trzy gminy z terenu województwa. Samorząd gminy Psary przygotował i zgłosił do dofinansowania z PROW ogółem trzydzieści projektów. 22 projekty zostały już wybrane do dofinansowania, a podpisane umowy gwarantują gminie blisko 3,8 mln zł unijnej dotacji. 8 projektów nadal podlega ocenie, a potencjalne dofinansowanie do uzyskania to jeszcze ponad 3,9 mln zł.

Obecny na konferencji wójt gminy Psary przedstawił w formie prezentacji multimedialnej podstawowe informacje o gminie oraz o projektach z PROW-u, które zostały zrealizowane na jej terenie. Wśród opisanych zadań dominowały inwestycje w infrastrukturę sportowo – rekreacyjną oraz zagospodarowanie przestrzenni publicznej takie jak: wykonanie kompleksu przy OPS w Psarach, budowa boisk wielofunkcyjnych w Malinowicach, Górze Siewierskiej, Goląszy Górnej i Gródkowie, czy zagospodarowanie placu przy remizie OSP w Strzyżowicach. Prezentacja gminy Psary spotkała się z bardzo dobrym przyjęciem, a wiele osób gratulowało nam osiągniętych sukcesów. Mamy nadzieję, ze również w następnej perspektywie unijnego finansowania na 2014-2020 będziemy mogli realizować z PROW kolejne zadania, które podniosą jakość życia na terenie gminy Psary.