m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wójt Tomasz Sadłoń w Zarządzie Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

W ostatnich dniach czerwca, podczas dwóch części sesji Zgromadzenia Ogólnego Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, poznaliśmy nowy skład Zarządu. Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń został wybrany na członka zarządu, co jest wyrazem dużego zaufania i uznania dla jego dotychczasowej pracy na rzecz regionu.

Śląski Związek Gmin i Powiatów to największa regionalna organizacja samorządowa w Polsce, skupiająca 158 jednostek samorządu terytorialnego województwa śląskiego. Organizacja ta ma na celu wspieranie gmin i powiatów w ich rozwoju, poprawie funkcjonowania oraz podnoszeniu jakości życia mieszkańców regionu.

Wybór wójta Tomasza Sadłonia do zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów to bardzo prestiżowe wyróżnienie. W 18-osobowym Zarządzie zasiadają proporcjonalnie przedstawiciele wszystkich części województwa. Bieżąca działalność związku koncentruje się na reprezentowaniu interesów gmin w kontaktach z rządem oraz parlamentem. Związek opiniuje projekty ustaw oraz przygotowuje własne propozycje rozwiązań przepisów.

Oto pełen skład Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów:
1. Marian Błachut – Burmistrz Czechowic-Dziedzic
2. Mirosław Duży – Starosta Mikołowski
3. Tomasz Gęsiarz – Wójt Gminy Mstów
4. Maciej Gogulla – Wójt Gminy Pilchowice
5. Maciej Gramatyka – Prezydent Miasta Tychy
6. Anna Grygierek – Burmistrz Strumienia
7. Mieczysław Kieca – Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego
8. Jarosław Klimaszewski – Prezydent Miasta Bielska-Białej
9. Łukasz Komoniewski – Prezydent Miasta Będzina
10. Marcin Krupa – Prezydent Miasta Katowice
11. Piotr Kuczera – Prezydent Miasta Rybnika, Przewodniczący Związku
12. Krzysztof Matyjaszczyk – Prezydent Miasta Częstochowy
13. Michał Pierończyk – Prezydent Miasta Ruda Śląska
14. Tomasz Sadłoń – Wójt Gminy Psary
15. Dariusz Skrobol – Burmistrz Pszczyny
16. Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna
17. Sebastian Szaleniec – Starosta Będziński
18. Antoni Szlagor – Burmistrz Miasta Żywca

Dzięki takim samorządowcom, Śląski Związek Gmin i Powiatów może liczyć na skuteczne działania i realizację ambitnych celów, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu i poprawy jakości życia jego mieszkańców.