m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę

21 maja w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość, podczas której wręczone zostały Medale za Długoletnią Służbę. Wśród nagrodzonych została Katarzyna Mucha, pracownica Urzędu Gminy Psary.

Medale, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wręczył Wicewojewoda Śląski Michał Kopański. Wśród uhonorowanych znalazła się Katarzyna Mucha, pracownica naszego urzędu, która została odznaczona brązowym medalem. Ceremonia odbyła się w Westybule Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Medale za Długoletnią Służbę stanowią nagrodę za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywania obowiązków służbowych wynikających z pracy zawodowej w służbie państwa polskiego. W zależności od przepracowanych lat nadawane są złote, srebrne i brązowe medale. Złoty przyznawany jest osobom po 30 latach pracy zawodowe, srebrny po 20 latach, a brązowy po 10 latach.