m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Podsumowaliśmy rok szkolny 2023/2024

Kolejny pracowity i wymagający rok szkolny dobiega końca, nadchodzą długo wyczekiwane wakacje. 17 czerwca w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach odbyło się gminne zakończenie roku szkolnego. Podczas uroczystości wójt Tomasz Sadłoń wręczył wyróżnienia najzdolniejszym uczniom i przedszkolakom z terenu naszej gminy.

Spotkanie było okazją do wyróżnienia aż 62 uczniów i 9 przedszkolaków oraz 15 sportowców z naszej gminy, którzy nie tylko osiągnęli bardzo wysokie średnie, zdobyli laury w konkursach czy wywalczyli zwycięstwa w zawodach sportowych. To osoby, które często organizowały także życie w szkole, akademie i imprezy szkolne, akcje charytatywne, pracowały jako wolontariusze i działały w samorządzie uczniowskim. Ich praca często wykraczała poza mury szkoły, ponieważ pracowały na rzecz lokalnego środowiska. Były liderami, za którymi podążali inni.

Tradycją w naszej gminie jest rywalizacja sportowa pomiędzy poszczególnymi szkołami. Przez cały rok uczniowie brali udział w różnych zawodach, dzięki czemu poznaliśmy najbardziej usportowioną szkołę w gminie Psary w roku szkolnym 2023/2024. Została nią Szkoła Podstawowa w Gródkowie, a zwycięski puchar odebrały Beata Polaniecka, dyrektor placówki oraz Kinga Ćwintal, nauczyciel wf-u.

Uroczystość była również okazją do podsumowania III kadencji Młodzieżowej Rady Gminy Psary oraz podziękowania wszystkim młodym radnym za współpracę i zaangażowanie w pracę na rzecz samorządu.

Spotkanie uświetnił występ artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu. Na zakończenie wójt Tomasz Sadłoń pogratulował wszystkim nagrodzonym i podziękował sekretarz Mirelli Barańskiej-Sorn, dyrektorom, nauczycielom i pracownikom oświaty oraz rodzicom i opiekunom za trud włożony w kształcenie i wychowanie młodego pokolenia.

Życzymy wszystkim słonecznych wakacji, wspaniałych przygód i bezpiecznego powrotu do szkoły!