m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ogłosiliśmy przetarg na budowę ulicy Kolejowej w Psarach

W maju ogłosiliśmy przetarg, który pozwoli wyłonić wykonawcę budowy ulicy Kolejowej w Psarach. W ramach zadania powstanie nowa droga, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne oraz chodnik.

Inwestycja realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i buduj”, w oparciu o Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz opracowaną w zeszłym roku koncepcję projektową. Prace prowadzone będą od skrzyżowania z ulicą Wspólną. Ich zakres obejmie budowę ponad 1800 m odcinka nowej jezdni z nawierzchni bitumicznej o szerokości 5 m, przebudowę istniejących skrzyżowań z ulicą Irysów, budowę chodnika oraz kanalizacji deszczowej, a także przebudowę zjazdów do posesji prywatnych. W planach jest także budowa oświetlenia ulicznego, w tym oświetlenia przejścia dla pieszych.

Przedsięwzięcie ma na celu poprawę infrastruktury drogowej, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu pieszych oraz kierowców poruszających się po ulicy Kolejowej. Jego realizacja zostanie wsparta dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o maksymalnej wartości sięgającej 4 205 190 zł.

Warto wspomnieć, że to nie jedyna planowana inwestycja na ulicy Kolejowej. Najpierw prowadzone będą również prace związane z wymianą sieci wodociągowej i budową kanalizacji sanitarnej, co wymagać będzie precyzyjnej koordynacji działań.