m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wybraliśmy nowych Sołtysów i Rady Sołeckie

Od 23 maja do 7 czerwca w każdym sołectwie gminy Psary odbyły się zebrania wiejskie, których celem był wybór Sołtysów i członków Rad Sołeckich. Podczas zebrań wiejskich oprócz wybierania gospodarzy poszczególnych sołectw, mieszkańcy przedyskutowali także, wspólnie z wójtem oraz radnymi, ważne sprawy dotyczące swoich miejscowości.

 Poniżej publikujemy listę wybranych Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich w poszczególnych sołectwach:

soltysi