m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Rozstrzygnięcie konkursu na realizację zajęć sportowych z dofinansowaniem Ministerstwa Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki dokonał rozstrzygnięcia konkursu wniosków na realizację w 2024 r. zajęć sportowych dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.  Gmina Psary po raz kolejny otrzymała dotacje na tego typu zajęcia tym razem w wysokości 3 500,00 zł.

Zajęcia prowadzone będą w 5 grupach dla 63 uczniów łącznie ze szkół podstawowych  w Strzyżowicach,  w Dąbiu, w Gródkowie, w Psarach oraz w jednym Oddziale Przedszkolnym (w Strzyżowicach).

Zajęcia będę realizowane do końca roku 2024. Łącznie zostanie zrealizowanych 100  godzin zegarowych w ww. jednostkach.  Głównym celem zajęć jest propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej, zmniejszenie ryzyka powstania wad postawy, a także włączenie jak największej grupy uczniów do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia są dofinansowywane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Całkowity przewidywany koszt realizacji zadania to 7.000,00 zł.

Ruszają pierwsze rekrutacje w placówkach oświatowych:

 - od 23.05.2024r. do 28.05.2024r. rusza nabór w Szkole Podstawowej w Gródkowie
- od 28.05.2024r. do 04.06.2024r. rusza nabór w szkole Podstawowej w Psarach.
Pierwszeństwo udziału w zajęciach gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej mają dzieci z obniżeniem ogólnej sprawności fizycznej oraz z odchyleniami w prawidłowej postawie ciała.

Chętnych uczniów klas I - IV chcących wziąć udział w powyższych zajęciach sportowych prosimy
o kontakt z Dyrekcją Szkoły do której uczęszcza uczeń celem wypełnienia wymaganych dokumentów.
Pozostałe jednostki rozpoczną zajęcia od września.

Bez tytułu