m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Obieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Psarach w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Psary na kadencję 2024 – 2029