m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci
Aleksandra Koćwina
wieloletniego Pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Psarach

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.


Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z radnymi
oraz Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary