m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Budowa 3,6 km nowej sieci wodociągowej zakończona

Zakończyły się prace związane z budową 3,6 km nowej sieci wodociągowej na ulicy Kościelnej w Dąbiu oraz w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym. Inwestycje, których wartość wyniosła ponad 4,2 mln zł zostały w 90% pokryte pozyskanymi dotacjami.

Zakończyły się dwa zadania, dzięki którym wymieniony został wodociąg w północnej części naszej gminy. In­westycje dotyczyły budowy 1 935 m nowej sieci wodociągowej oraz 771 m przyłączy do budynków w ulicy Ko­ścielnej w Dąbiu oraz budowy 1 668 m sieci wodociągowej i 760 m przyłączy do budynków ze studniami wodomie­rzowymi w Brzękowicach Górnych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym. Do końca lipca wszyscy odbiorcy zostaną podpięci do sieci i będą mogli korzystać z nowego wodociągu.

Koszt wymiany sieci wodociągowej na ulicy Kościelnej w Dąbiu wyniósł 1 819 357,46 zł, a w Brzękowicach Gór­nych, Goląszy Górnej i Dąbiu Górnym 2 386 113,90 zł. Oba zadania zostały wsparte dotacjami sięgającymi łącz­nie 3 995 197,79 zł z Programu Rządo­wego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wykonaw­cą przedsięwzięć było Konsorcjum firm: Lider – PION Sp. z o.o. z siedzibą w Siedliskach oraz Firma Projekto­wo-Budowlana „PION” s.c. z siedzibą w Siedliskach.

Dzięki realizacji tych dwóch inwe­stycji oraz budowie wodociągu od zbiornika wyrównawczego w Górze Siewierskiej przy ul. Złotej do Brzę­kowic Górnych, która zakończyła się w 2023 roku, została wymieniona cała sieć wodociągowa w północnej części naszej gminy. Woda płynie już nowym wodociągiem do Brzękowic Górnych, Goląszy Górnej i Dąbia Górnego oraz ulicy Kościelnej w Dąbiu.