m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ulica Cicha w Strzyżowicach gotowa

Po miesiącach intensywnych prac na ulicy Cichej w Strzyżowicach pojawiła się nowa nawierzchnia. Inwestycja objęła blisko 170-metrowy odcinek jezdni.

Prace na ulicy Cichej w Strzyżowicach zostały zakończone. W ramach zadania wykonawca przebudował blisko 170 m odcinek drogi. Inwestycja objęła rozebranie starej nawierzchni, korytowanie drogi oraz wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni z kostki betonowej na blisko 170-metrowym odcinku jezdni.

Koszt przedsięwzięcia wyniósł 244 056,24 zł, a jego wykonawcą była firma Silesia Trans Service Sp. z o.o. z Katowic.

Najpierw kanalizacja, później droga      

Warto dodać, że w 2022 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. zabudował na wspomnianej drodze sieć kanalizacyjną o długości blisko 300 m z przyłączami. Dzięki temu, w przyszłości będzie można podpiąć mieszkańców ulicy Cichej do zbiorczego systemu oczyszczania ścieków bez konieczności naruszania nowej nawierzchni jezdni.