m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Dofinansowanie do zielonych szkół

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Psary dotację na dofinansowanie zadania pod nazwą „Profilaktyka zdrowotna dzieci realizowana w trakcie wyjazdu śródrocznego w roku szkolnym 2023/2024”. Kwota dotacji wynosi do 24 550,00 zł.

Z wyjazdów na „zielone szkoły” skorzysta 69 uczniów z klas trzecich ze Szkoły Podstawowej w Dąbiu, Strzyżowicach i Sarnowie. Dzieci wyjeżdżać będą do Jastrzębiej Góry i Karwi od 31.05.2024 r. do 16.06.2024 r.

Podczas „zielonej szkoły” uczniowie zrealizują programy edukacji ekologicznej i zdrowotnej, dzięki którym poszerzą swoją wiedzę dotyczącą morza i jego okolic oraz charakterystycznych cech krajobrazu nadmorskiego. Treści ekologiczne i profilaktyczne zostaną zaplanowane w codziennym rozkładzie dnia w formie wycieczek tematycznych, zajęć w terenie, spacerów, zabaw ruchowo - sportowych na świeżym powietrzu, pogadanek i ćwiczeń praktycznych.