m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich

Zapraszamy do udziału w zebraniach wiejskich, których celem jest wybór Sołtysów i członków Rad Sołeckich przez stałych mieszkańców danego sołectwa, uprawnionych do głosowania. Spotkania odbędą się we wszystkich sołectwach gminy od 23.05. do 7.06.2024 r.

terminy zebrań wiejskich