m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Pierwsza sesja IX kadencji Rady Gminy Psary

7 maja odbyła się pierwsza sesja Rady Gminy Psary kadencji 2024-2029, podczas której nowo wybrani radni oraz wójt Tomasz Sadłoń złożyli ślubowania.

Za nami wyjątkowa i uroczysta pierwsza sesja Rady Gminy Psary kadencji 2024-2029. Ślubowanie złożyli nowo wybrani radni: Mirosław Kozieł, Adam Adamczyk. Tomasz Ślęczka, Krystyna Kluszczyk, Robert Zieliński, Konrad Król, Jarosław Nowak, Kamil Trzewiczek, Jacenty Kubica, Anna Gwiazda, Anna Nagły, Adam Sadowski, Aleksander Jewak, Grażyna Słania i Waldemar Marek. Ślubowanie złożył również Tomasz Sadłoń, który po raz czwarty objął urząd Wójta Gminy Psary.

Podczas sesji wybrano także Przewodniczącego Rady Gminy Psary, którym został Jacenty Kubica oraz dwóch wiceprzewodniczących Roberta Zielińskiego i Jarosława Nowaka.

Serdecznie Państwu gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w pełnieniu tych zaszczytnych funkcji na rzecz gminy Psary.