m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kradzież tyrolki z Centrum Edukacji Ekologicznej

Po raz kolejny miejsce publiczne w naszej gminie zostało pozbawione jednej z atrakcji. W ubiegłym roku borykaliśmy się z niszczeniem i zaśmiecaniem placów zabaw czy wyposażenia drewnianych altan, które powstają, by służyć wszystkim mieszkańcom. Tym razme skradziono tyrolkę z Centrum Edukacji Ekologicznej w Górze Siewierskiej. Jesteś świadkiem tego typu działań? Nie bądź obojętny, zareaguj.

W ostatnich dniach doszło do kradzieży tyrolki z Centrum Edukacji Ekologicznej. Tego typu działania są przez nas całkowicie nie do zaakceptowania. Stanowczo potępiamy wszelkie akty wandalizmu i kradzieży, które szkodzą naszej społeczności.

Zabezpieczone nagranie wraz z uwiecznionym wizerunkiem sprawcy oraz wniosek o ściganie i ukaranie sprawcy zostały niezwłocznie przekazane Policji. Apelujemy do wszystkich mieszkańców o pomoc w walce przeciwko takim aktom wandalizmu.