m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Kondolencje

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszej Koleżanki
Renaty Osuch,
Pracownicy Urzędu Gminy w Psarach

W naszych wspomnieniach zachowamy Ją jako osobę o wielkim sercu, niezwykle życzliwą, uśmiechniętą, serdeczną i otwartą na potrzeby innych.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia.Wójt Gminy Psary Tomasz Sadłoń wraz z pracownikami Urzędu Gminy Psary
oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica wraz z Radnymi