m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Rusza rekrutacja do klas pierwszych szkół podstawowych

12 lutego rusza nabór do wszystkich placówek szkolnych na terenie gminy Psary, który będzie trwał do 26 lutego.

Zapisanie dziecka do klasy pierwszej, szkoły podstawowej wiąże się z wypełnieniem wniosku wraz z załącznikami, który należy złożyć w sekretariacie lub gabinecie dyrektora szkoły w okresie rekrutacji od 12.02.2024 r. do 26.02.2024 r. Dopuszcza się możliwość przesyłania zeskanowanych wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem profilu ePUAP, w formacie PDF.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Strzyżowicach

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 w Sarnowie

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Psarach

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbiu

Szkoła Podstawowa im. Emilii Gierczak w Gródkowie

Zarządzenie Nr 0050. 6 .2024 Wójta Gminy Psary z dnia 24 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do prowadzonych przez gminę Psary klas pierwszych szkół podstawowych