m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Noworoczne Spotkanie Samorządowe 2024

Początek roku w naszej gminie oznacza czas podsumowań, dlatego 22 stycznia w Centrum Usług Społecznych w Strzyżowicach odbyło się Noworoczne Spotkanie Samorządowe. Uroczystość była okazją dla wójta Tomasza Sadłonia do podsumowania działalności psarskiego samorządu w 2023 roku, a także wręczenia Kryształów Kultury.

Spotkanie zainaugurował występ wokalny Justyny Karankowskiej, następnie głos zabrał wójt Tomasz Sadłoń, który przywitał zgromadzonych gości oraz zaprezentował najważniejsze osiągnięcia psarskiego samorządu w 2023 roku. Prezentacja zawierała informacje o sytuacji finansowej gminy, najważniejsze wskaźniki rozwojowe oraz zrealizowane w zeszłym roku inwestycje. Na zakończenie wójt przedstawił również podsumowanie kadencji.

Kolejnym punktem spotkania był występ wokalny Marty Grzelak, po którym głos zabrali Senator RP Beata Małecka-Libera oraz I Wicewojewoda Rafał Adamczyk, którzy pogratulowali rozwoju gminy i życzyli kolejnych sukcesów. Następnie wójt Tomasz Sadłoń oraz Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacentym Kubicą wręczyli Kryształy Kultury – nagrody Wójta Gminy Psary za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury. Tegorocznymi laureatami zostali: Jadwiga Rycąbel, wiceprezeska Stowarzyszenia Klub Seniora Brzękowice-Goląsza, Łukasz Czyż, działacz społeczny, który od wielu lat organizuje letnie i jesienne wyjazdy ojców z dziećmi oraz zespół śpiewaczy „Kapela Gródków”, której członkowie mają wieloletnie doświadczenie sceniczne w ramach współpracy z innymi zespołami ludowymi.

Na zakończenie wójt podziękował wszystkim za udaną współpracę na rzecz rozwoju gminy i złożył zebranym noworoczne życzenia.
Spotkanie uświetnili swoją obecnością: posłowie na sejm RP: Waldemar Andzel oraz Robert Warwas, Senator RP Beata Małecka-Libera, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Mirosław Mazur, Starosta Będziński Sebastian Szaleniec, Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Jan Powałka wraz z radnymi powiatowymi, Burmistrz Siewierza Zdzisław Banaś, Wójt Bobrownik Małgorzata Bednarek, Wójt Ożarowic Grzegorz Czapla, Przewodniczący Rady Gminy Psary Jacenty Kubica z radnymi, przedstawiciele służb mundurowych, kierownictwo Urzędu Gminy Psary, dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy, sołtysi, prezeski Kół Gospodyń Wiejskich, prezesi Ochotniczych Straży Pożarnych, klubów sportowych, przedstawiciele firm i przedsiębiorstw z regionu oraz aktywni działacze społeczni i kulturalni.