m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Komunikat ZTM

Zarząd Transportu Metropolitalnego informuje, że od 20 stycznia zmienią się rozkłady jazdy linii autobusowych nr 107, 200 oraz 104.

Zarząd Transportu Metropolitalnego uwzględnił wnioski gminy Psary o poprawę obsługi Centrum Dystrybucyjnego w Gródkowie, dzięki czemu:

- Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy linii autobusowej 104, uwzględniający:
      • przyspieszenie kursu w dni robocze wakacyjne z przystanku Bytom Dworzec z godz. 5:28 na godz. 5:20,
      • opóźnienie kursów w dni robocze z przystanku Bytom Dworzec z godz. 12:57 i 15:37 na godz. 13:17 i 15:57.
      • opóźnienie kursu w dni robocze z przystanku Będzin Kościuszki z godz. 14:18 na 14:38,
      • w dni robocze zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów na skróconej trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa, celem zapewnienia dowozu i odwozu z pracy po godzinie 18:00,
      • w soboty zostanie uruchomiona dodatkowa para kursów na trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa, celem zapewnienia dowozu i odwozu z pracy po godzinie 06:00,
      • podczas ferii zimowych, wiosennej przerwy świątecznej, zimowej przerwy świątecznej obowiązywać będzie rozkład jazdy na dni robocze niewakacyjne,
      • podczas przerwy wakacyjnej obowiązywać będzie rozkład jazdy na dni robocze wakacyjne.


- Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze niewakacyjne linii autobusowej 107, uwzględniający uruchomienie dodatkowej pary kursów na skróconej trasie Będzin Kościuszki – Strzyżowice Parkowa – odjazd o godz. 21:16 z przystanku Będzin Kościuszki oraz o godz. 22:05 z przystanku Strzyżowice Parkowa.


- Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze wakacyjne linii autobusowej 107, uwzględniający opóźnienie odjazdu wieczornego kursu z przystanku Będzin Kościuszki z godz. 20:40 na godz. 21:10 celem zapewnienia dowozów i odwozów z pracy po godzinie 22:00.


- Wprowadzony zostanie nowy rozkład jazdy w dni robocze linii autobusowej 200, uwzględniający skierowanie autobusu odjeżdżającego z przystanku Będzin Kościuszki o godz. 9:04 na trasę podstawową, bez obsługi Sarnowa. Rozkład jazdy uwzględnia również dodatkową obsługę przystanków: Siemonia Wolności nż oraz Siemonia Kościuszki w kursie z przystanku Sączów Kościół o godz. 7:39.