m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Ekopracownia pod chmurką w Strzyżowicach

W Szkole Podstawowej w Strzyżowicach powstaje „Ekopracownia pod chmurką” – miejsce do prowadzenia zajęć dydaktycznych na świeżym powietrzu. Jeszcze w tym roku zostaną zamontowane podwójna wiata, gry i tablice edukacyjne.

W ostatnim czasie rozpoczęły się prace związane z utworzeniem „Ekopracowni pod chmurką” – zacisznego miejsca przy Szkole Podstawowej w Strzyżowicach, otoczonego drzewami i kwiatami, w którym uczniowie będą mogli poszerzać wiedzę oraz zdobywać nowe umiejętności w zakresie przyrody i ochrony środowiska. Wkrótce zamontowane zostaną podwójna wiata, gry i tablice edukacyjne. W przyszłym roku planowane są natomiast nasadzenia drzew i roślin, zakup stołów z ławkami i sprzętu ogrodniczego. Uczniowie wykonają także budki lęgowe i karmniki.

Ekopracownia podzielona zostanie na pięć stref przestrzennych: badań ekologicznych, działań manualnych, gier i zabaw edukacyjnych oraz obserwacji i upraw. Zielony zakątek pozwoli uczniom w atrakcyjny i skuteczny sposób przyswoić wiedzę i umiejętności z przyrody, biologii, geografii, chemii i ekologii. Zgodnie z założeniami podstawy programowej poprzez prowadzenie terenowych obserwacji, badań, doświadczeń i eksperymentów, dzieci poznają zjawiska i procesy zachodzące w przyrodzie, a także poczują się odpowiedzialni za stan środowiska naturalnego w najbliższej okolicy.

Koszt zadania wyniesie 87 500 zł, z czego 70 000 stanowi pozyskana dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, a 17 500 zł wkład własny z budżetu Gminy.