m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Nowy wodociąg w Gródkowie

Trwa wymiana 400 m odcinka sieci wodociągowej w ulicach Dojazdowej i Pokoju w Gródkowie. Koszt przedsięwzięcia to blisko 400 tys. zł.

We wrześniu rozpoczęła się wymiana 400 m odcinka sieci wodociągowej w ulicach Dojazdowej i Pokoju w Gródkowie – od ulicy Wspólnej do okolic przystanku autobusowego na ulicy Pokoju. Inwestycja obejmuje również budowę 23 przyłączy do prywatnych budynków. Prace prowadzone są metodą przewiertu sterowanego.

Wykonawcą przedsięwzięcia na zlecenie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Psarach Sp. z o.o. jest firma WIADUK Sp. z o.o. z Dąbrowy Górniczej. Prace zgodnie z planem zostaną zakończone w listopadzie 2023 roku, a ich koszt wyniesie 397 314,59 zł.