m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

KEN dla Dyrektor Małgorzaty Barańskiej

Z wielką dumą i radością informujemy, że Pani Małgorzata Barańska, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie została odznaczona najwyższym resortowym odznaczeniem jakim jest Medalem Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla rozwoju oświaty i wychowania. Serdecznie gratulujemy!