m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Prawie 6 mln zł dotacji na drogi

Na początku października otrzymaliśmy informację o przyznaniu ponad 5,7 mln zł dofinansowania na 3 zadania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Dzięki temu wsparciu finansowemu zostaną przebudowane ulice: Główna w Sarnowie, Kolejowa w Psarach i Parkowa w Strzyżowicach.

Każdego roku część środków z gminnego budżetu przeznaczamy na modernizację infrastruktury drogowej. Składamy również wnioski o dotacje na ten cel. Dzięki pozyskanym dofinansowaniom, w tym 5,7 mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, w przyszłym roku będziemy mogli przebudować ulice Główną w Sarnowie i Parkową w Strzyżowicach. Rozpoczęcie budowy ulicy Kolejowej w Psarach planowane jest po zakończeniu prac przy układaniu kanalizacji sanitarnej i wodociągu w tej drodze.

Kompleksowa przebudowa odcinka ulicy Głównej w Sarnowie
Jedną z dróg, której przebudowa rozpocznie się w przyszłym roku jest odcinek ul. Głównej w Sarnowie, stanowiący gminną drogę publiczną, od skrzyżowania z ul. Wiejską do stacji paliw pojawi się nowa nawierzchnia asfaltowa, 700 m chodnik oraz zjazdy do posesji mieszkańców. Inwestycja obejmie również wykonanie odwodnienia oraz renowację istniejącego rowu.

Szacunkowy koszt przedsięwzięcia wynosi 3 438 053,31 zł, z czego 1 931 255 zł stanowi dotacja z Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a 750 000 zł dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W październiku został ogłoszony przetarg na wykonanie tej inwestycji.

Szeroki zakres prac na ulicy Kolejowej w Psarach

Kolejną drogą, której przebudowa będzie realizowana jest ul. Kolejowa w Psarach. To kluczowa inwestycja ze względu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej. Poszerzenie do 5 m pasa drogowego, budowa chodnika, nowe oświetlenie i odwodnienie, a także przejście dla pieszych w pobliżu DW 913 podniosą nie tylko komfort, ale i bezpieczeństwo zarówno kierowców jak i pieszych. Inwestycja będzie prowadzona w systemie „zaprojektuj i wybuduj”, co oznacza, że w pierwszej kolejności powstanie dokumentacja projektowa, uzyskane zostaną pozwolenia na budowę, a następnie rozpocznie się jej realizacja.
Przewidywany koszt przedsięwzięcia wyniesie 8 410 380 zł, z czego 4 205 190 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Planowane zakończenie tego zadania to listopad 2026 r.

Nowy przebieg ulicy Parkowej w Strzyżowicach

W przyszłym roku wybudowana zostanie również ulica Parkowa w Strzyżowicach na odcinku stanowiącym gminną drogę publiczną. W ramach przedsięwzięcia powstanie droga z kostki brukowej o długości 185 m, zjazdy na posesje prywatne oraz kanalizacja deszczowa. W planach jest również budowa oświetlenia ulicznego.

Szacowany koszt inwestycji wynosi 1 501 500 zł, z czego 750 750 zł stanowić będzie dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.