m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Budowa mostu w Preczowie dobiega końca

Wkrótce zakończy się budowa nowego mostu nad rzeką Przemszą w Preczowie. Aktualnie prowadzone są prace wykończeniowe. Inwestycję realizuje Powiat Będziński.

Przebudowa mostu drogowego nad rzeką Przemszą na ul. Szkolnej w Preczowie rozpoczęła się w marcu tego roku. W miejscu starego i wąskiego mostu pojawiła się nowa, solidna konstrukcja. Przeprawa składa się z jezdni o szerokości 7 m oraz ciągu pieszo-rowerowego o szerokości 3 m.
Wykonawcą inwestycji, którą realizuje Powiat Będziński jest firma PRIMOST Południe Sp. z o.o. z Będzina. Koszt przedsięwzięcia wynosi 6 847 000 zł, z czego ponad 90% - 6 200 000 zł stanowi dotacja z Programu Inwestycji Strategicznych „Polski Ład”. Planowany termin zakończenia prac to październik tego roku.

Ulica Marianki z nową nawierzchnią

Warto wspomnieć, że przy okazji modernizacji mostu oraz tymczasowych zmian w komunikacji, swoją inwestycję przeprowadziła również Dąbrowa Górnicza. Przedsięwzięcie objęło remont ponad 250 m odcinka drogi, od granicy z Preczowem do skrzyżowania
z ul. Marianki. Podczas prac sfrezowana została stara i położona nowa nawierzchnia. Wykonawcą zadania była firma DROGPOL Sp. z o.o. z Katowic.