m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Świętowaliśmy Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej to ważne święto dla wszystkich osób związanych z oświatą – nauczycieli, dyrektorów oraz pracowników oświaty i administracji. W tym roku uczciliśmy go 12 października w Ośrodku Kultury w Strzyżowicach.

Tradycyjnie już, podczas gminnych obchodów Dnia Edukacji Narodowej wójt Tomasz Sadłoń wręczył Nagrody Wójta Gminy Psary dyrektorom placówek oświatowych: Szkoły Podstawowej w Dąbiu Joannie Marcinkowskiej, Szkoły Podstawowej w Gródkowie Beacie Polanieckiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach Dorocie Pronobis-Kościńskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sarnowie Małgorzacie Barańskiej oraz Gminnego Żłobka w Psarach Agacie Wilczyńskiej. Podziękowania otrzymali wicedyrektorzy szkół i zespołów szkolno-przedszkolnych: Dorota Konieczny, Jolanta Ciastoń, Aleksandra Janicka, Agnieszka Słowikowska i Dorota Haczy.

Nagrodami Wójta Gminy Psary uhonorowani zostali także nauczyciele: Aleksandra Flak, Adam Adamczyk, Agata Koćma, Marzena Wałęsa, Aleksandra Janicka, Sylwia Sobczyk, Aleksandra Czapla, Olga Barańska-Kocot, Magdalena Kukuła i Sylwia Kozieł. Podczas uroczystości dyrektorzy szkół wręczyli również swoim pracownikom nagrody za rzetelne pełnienie obowiązków oraz staranne kształcenie młodego pokolenia.

Przyszedł także czas na złożenie gratulacji nauczycielom, którzy w 2023 roku otrzymali stopień awansu zawodowego. Tytuł nauczyciela dyplomowanego uzyskali: Aleksandra Janicka, Przemysław Wach, Daria Lazar-Rybczyńska i Barbara Grabowska, a tytuł nauczyciela mianowanego: Magdalena Kukuła , Monika Skotarka, Ewelina Kotuła, Patrycja Bentkowska-Hetmańczyk, Monika Rafalska-Suchanek, Aleksandra Flak, Malwina Hatlapa, Sylwia Stachowska, Olga Sadłoń, Ewelina Herman, Ewelina Komorowska-Kalika i Marta Koronowicz. Uhonorowani zostali także pracownicy oświaty, którzy przeszli na zasłużoną emeryturę: Ewa Wawrzak i Urszula Dudała.

Podczas tegorocznych obchodów mieliśmy dodatkowy powód do dumy i radości – Aleksandra Janicka, wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach zdobyła tytuł Nauczyciela Jutr@ 2023 w konkursie organizowanym przez Fundację Orange i Głos Nauczycielski. Rozstrzygnięcie konkursu i gala wręczenia nagród odbyła się 10 października na Zamku Królewskim w Warszawie.

Na zakończenie wójt Tomasz Sadłoń złożył podziękowania Sekretarz Gminy Psary Mirelli Barańskiej-Sorn za dobry nadzór nad gminną oświatą. Głos zabrali również Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Psarach Robert Białek oraz przedstawiciel Organizacji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Oświaty i Wychowania Ziemi Będzińskiej Krzysztof Kopka, którzy złożyli życzenia i gratulacje wszystkim nauczycielom i emerytowanym pracownikom.

Galę uświetnił program artystyczny przygotowany rzez uczniów Szkoły Podstawowej w Dąbiu.