m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Bonus frekwencyjny dla gmin do 20 tys. mieszkańców