m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Aleksandra Janicka nauczycielem jutr@!

10 października w sali balowej Zamku Królewskiego w Warszawie odbyła się Gala Finałowa Ogólnopolskiego Konkursu Nauczyciel Jutr@. Tytuł i główną nagrodę otrzymała Aleksandra Janicka, wicedyrektorka i nauczycielka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Strzyżowicach.

Sukces Aleksandry Janickiej to sukces całej kadry pedagogicznej szkoły i przedszkola w Strzyżowicach. To efekt trzyletniej pracy uwieńczonej certyfikacją placówek z planem daltońskim. Wielką zasługę w tym ważnym wyróżnieniu mają również z Anna i Robert Sowińscy z Fundacji plandaltonski.pl oraz konsultanci fundacji, przewodnicy, partnerzy i opiekunowie.

Bardzo się cieszymy, że kapituła konkursowa doceniła osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze Aleksandry Janickiej, która nie tylko reprezentuje grono pedagogiczne zespołu, ale przede wszystkim filozofię i metodykę planu daltońskiego zapoczątkowaną przez Helen Parkhust. Efekty pracy wzmacniane poprzez wykorzystywanie w codziennej pracy nowoczesnych pomocy dydaktycznych, narzędzi multimedialnych oraz informatycznych, dopełnia działania na rzecz wszechstronnego rozwoju dzieci i uczniów oraz podąża za zainteresowaniami współczesnych dzieci. Dobre wyposażenie w nowoczesny sprzęt multimedialny to zasługa organu prowadzącego z wójtem Tomaszem Sadłoniem na czele.

Certyfikat nie zamyka edukacyjnej drogi, nadal się kształcimy i doskonalimy dla dzieci i uczniów. Wkrótce wzbogacimy nasze podejście do nauczania wizytą studyjną w Finlandii, dokąd uda się finalistka konkursu wraz z dyrektorem. ZSP Strzyżowice