m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Bitwa o remizy

W związku z nadchodzącymi wyborami do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 15 października 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji zorganizowały akcję, której beneficjentami będą gminy do 20 tys. mieszkańców z najwyższą frekwencją wyborczą.

W każdym powiecie (z wyłączeniem miast na prawach powiatu) jednostki OSP, w gminie do 20 tys. mieszkańców, która uzyskała największą frekwencję w wyborach do Sejmu i Senatu, otrzymają do 1 miliona złotych dotacji na termomodernizację, remont i wyposażenie remizy strażackiej (wartość dofinansowania w skali całej gminy to każdorazowo 1 mln zł).

Zachęcamy do aktywnego udziału w wyborach.