m 1 1  Gminna dotacja na usunicie i unieszkodliwienie wyrobw zawierajcych azbest1

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze

Dane o wdrażaniu PP Czyste Powietrze na terenie gmin, które zawarły Porozumienia w sprawie realizacji Programu „ Powietrze”

Stan na dzień 31.03.2024 roku

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 665

Liczba zawartych umów o dofinansowanie: 605

Liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 455

Kwota wypłaconych dotacji (zł): 5 330 716,22

8EPb8X60WgFguMUq